Hlavní navigace

Bezpečnost práce pomáhá zvýšit komiks

P r a h a (11. dubna 2006) – Školení o bezpečnosti práce a ochraně přírody nemusí být nuda. Největší stavební firma v zemi k němu přistoupila metodou, k níž má koncový uživatel, v tomto případě stavební dělník, hodně blízko. Na všech svých stavbách vyvěsila Skanska dva komiksové příběhy, které zaměstnancům radí, jak se zachovat v případě nehody a jak dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany přírody. Nyní, s odstupem několika měsíců, již firma může konstatovat, že důraz na bezpečnost práce má ve Skanska i díky srozumitelným komiksům konkrétní výsledky: index úrazovosti se snížil z 1,55 v roce 2004 na loňských 0,68 pracovních úrazů na sto zaměstnanců.

Sdílet

„Pro komiks jsme se rozhodli vzhledem k cílové skupině, kterou tvoří především stavební dělníci. Tato expresivní a zábavná forma nám umožnila použít přiměřené zjednodušení a srozumitelný, mluvený jazyk,“ uvedl vedoucí vnějších vztahů Skanska CZ Ondřej Šuch.

Barevné komiksy o rozměru cca 40×80 cm se na stavbách začaly postupně objevovat od října roku 2005. Spolu s českou verzí používá Skanska pro veškeré zaměstnance svých závodů i pracovníky subdodavatelů verzi slovenskou, ukrajinskou a zakrátko se objeví i znění moldavské a polské. Jednou z prvních staveb, kde se komiksy uplatňují v praxi, je rozsáhlý projekt nového ústředí ČSOB v pražských Radlicích. Své zkušenosti se zavedením obrázkových příběhů shrnuje projektový manažer Petr Přástka: „Mohu jednoznačně říci, že komiksy fungují. Hned u vstupu na stavbu poutají pozornost příchozích dělníků a u stánku s občerstvením v době oběda postávají hloučky dělníků bavících se nad komiksy.“

Nový antihrdina Lojza Ničitel

Příběh o krátkém působení Lojzy Ničitele ve firmě Skanska vypráví o bezohledném chování nového zaměstnance vůči kolegům i vůči okolí. Lojza nerespektuje základní pravidla slušného chování ani bezpečnosti práce a nedbá napomenutí. Firma s ním proto okamžitě ukončí pracovní poměr. Pod příběhem jsou zásady bezpečnosti práce a vztahu k okolí shrnuty ve stručném desateru, které zaměstnance mimo jiné nabádá, aby nedělali zbytečný hluk, neničili zeleň nebo třídili odpad.

Příběh o tom, co dělat v případě nehody, popisuje postup, který by měli zaměstnanci dodržet při typickém úrazu na stavbě. Zdůrazňuje, že je nutné zavolat zdravotnickou záchrannou službu, poskytnout zraněnému první pomoc a informovat o nehodě stavbyvedoucího. Za příběhem opět následuje shrnující desatero postupu v případě nehody.

Pro společnost Skanska patří oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí k jednoznačným prioritám. Již v roce 2004 zavedla firma na všech svých stavbách a pro veškeré činnosti environmentální systém řízení (EMS) dle ČSN EN ISO 14001. Tento mezinárodně uznávaný standard je zárukou toho, že společnost dodržuje platná legislativní nařízení týkající se ochrany životního prostředí, a přináší i úsporu energií, surovin a nákladů.

Komiksové příběhy nejsou jedinou instruktážní formou zaměřenou na ochranu přírody a bezpečnost práce, kterou firma uplatňuje. Ve spolupráci s Nadací Partnerství připravila Skanska na míru ušité environmentální školení, kterým do jara 2006 projde pět tisíc zaměstnanců skupiny v České republice i na Slovensku. Školení probíhá odděleně pro čtyři profesní skupiny: dělníky, stavbyvedoucí a mistry, přípraváře a specialisty a pro projektové manažery. Tak je možné specifikovat zásady ochrany okolního prostředí podle konkrétní náplně práce. „Snažíme se přivést absolventy školení k zamyšlení nad tím, co stavba přinese nejen krajině, ale i lidem v okolí,“ vysvětluje lektor Jiří Šulc z Divize Technologie společnosti Skanska. Zaměstnanci se učí chránit stromy a zeleň, správně skladovat různé materiály nebo třídit odpad. Teorii prokládají soutěže a řeší se i modelové situace.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).