Hlavní navigace

AXA představuje nové investiční životní pojištění Comfort Exclusive

Nové investiční životní pojištění Comfort Exclusive od AXA životní pojišťovny kombinuje možnost variabilního investování se širokou škálou pojistné ochrany. Investovat lze do třinácti různých fondů. Klient může využít i tří předdefinovaných investičních strategií. Zároveň má možnost využít prvky pasivní ochrany investice, a to zamykání dosažených výnosů a realokaci investice do fondu s nižším investičním rizikem. Parametry pojištění lze upravovat i v jeho průběhu podle aktuálních preferencí pojištěnce.

Sdílet

Comfort Exclusive je určen všem, kteří chtějí dobře investovat a zároveň se finančně zabezpečit proti nepříjemným životním událostem. Je to velmi flexibilní produkt, v průběhu pojištění lze například měnit výši investiční složky, upravovat rozsah a výši pojistné ochrany, nebo třeba i čerpat část investovaných peněz, uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA.

Od standardních investičních životních pojištění se Comfort Exclusive liší dvěma typy zvýšené ochrany investice. Klienti mohou využít realokace, tedy automatického převodu podílových jednotek z vybraných fondů do fondu s ochranou kapitálu (Sérenité 90). Druhou možností je zamykání výnosů, kdy dochází k automatickému přesunu dosažených výnosů, a to opět do fondu Sérenité 90, který se vyznačuje nižším investičním rizikem. Obě funkce slouží k ochraně převedené části investice před jejím případným snížením hodnoty v důsledku poklesu cen podílových jednotek rizikovějších fondů, vysvětlil Marek Zeman.

V rámci své vlastní investiční strategie může klient svoje finanční prostředky libovolně rozdělit mezi 13 fondů investičního životního pojištění spravovaných skupinou AXA, které se liší očekávanou mírou zhodnocení a mírou investičního rizika. Může si také vybrat ze tří předdefinovaných strategií, které nabízejí různou míru investičního rizika. K dispozici má konzervativní, vyváženou a agresivní strategii.

Vedle investiční složky poskytuje Comfort Exclusive i širokou pojistnou ochranu a umožňuje pojistit tato rizika:

  • smrt (nově navíc s možností zvolit si klesající pojistnou částku)
  • smrt následkem úrazu
  • trvalé tělesné poškození následkem úrazu s lineárním nebo progresivním plněním
  • denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu delší než 21 dní
  • denní dávky za dobu nezbytného léčení vyjmenovaných drobných úrazů
  • denní dávka při pobytu v nemocnici
  • denní dávka pro případ pracovní neschopnosti s plněním od 15. dne až po dobu 24 měsíců
  • denní dávka pro případ pracovní neschopnosti s plněním od 29. dne až po dobu 24 měsíců
  • invalidní penze v případě plné invalidity
  • zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity pojistníka
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).