Hlavní navigace

AWD v Rakousku a zemích střední a východní evropy pokračuje v růstu

Praha, 30.3.2007 (AWD Česká republika) - AWD Rakousko & CEE (Central and Eastern Europe) zaznamenalo v roce 2006 růst tržeb o 17,0 % na 137,2 miliónů €. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) se zvýšil téměř o 22 % na 23,6 miliónů €. Region Rakousko & CEE se v roce 2006 podílel na celkovém obratu holdingu devatenácti procenty. Nejsilnější zemí, která vedle Rakouska přispívá k růstu obratu regionu, je Česká republika.

Region AWD Rakousko a CEE dosáhl v uplynulém obchodním roce dvoumístného růstu jak u obratu, tak u zisku před úroky a zdaněním (EBIT). Tržby vzrostly o 17 % na 137,2 miliónů € (2005: 117,3 miliónů €). EBIT se zlepšil o 21,6 % na 23,6 miliónů €. „Výsledky za rok 2006 dokazují, že obchodní model AWD je stabilní a může dynamicky růst,“ říká o výsledku Wolfgang Prasser, vedoucí ředitel AWD CEE. „Velký růst na trzích v regionu Střední a Východní Evropy ukazuje, jaký má tato oblast potenciál.“

Do regionu spadají kromě Rakouska Česká republika, Polsko, Chorvatsko, Slovenská republika, Maďarsko a nováček v Evropské unii Rumunsko. Všech šest zemí, kde AWD působí vedle Rakouska, dosáhlo růstu. „V současné době je naší nejsilnější zemí, která kromě Rakouska přispívá významně k růstu obratu v regionu, Česká republika,“ objasňuje výsledek Wolfgang Prasser.

Důvody úspěchu obchodního modelu společnosti vidí Wolfgang Prasser následovně: „V Rakousku zákazníci neustále hledají nezávislé a komplexní řešení svých finančních problémů – především zabezpečení na stáří a dlouhodobého zhodnocování majetku. Na trzích CEE se nám daří díky tomu, že zde vystupujeme jako průkopník finančního plánování.“

Vývoj zisku před úroky a zdaněním (EBIT)

EBIT dosáhl v roce 2006 v regionu Rakousko a CEE 23,6 miliónů €, což představuje 21,6% nárůst oproti roku 2005 (19,4 miliónů €). EBIT marže se zvýšila o 0,7 procentního bodu na 17,2 % (2005 – 16,5 %). „Ačkoliv velká část zemí v regionu jsou ještě rozvojové trhy, podařilo se nám i tak dosáhnou zlepšení zisku,“ konstatuje Wolfgang Prasser.

Pozitivní obchodní vývoj se odrazil i na počtu klientů, kteří využili služeb poradenství. Celkově v tomto regionu v roce 2006 využilo poradenství 118 200 zákazníků – to odpovídá nárůstu o 11,2 % oproti roku 2005 (106 300 zákazníků). V regionu Rakousko & CEE pracuje pro AWD více než 1 000 poradců.

Hospodářské výsledky AWD Rakousko & CEE
2005 2006 změna v %
Obrat (v mil. EURO) 117,3 Mil. EUR 137,2 Mil. EUR + 17,0%
EBIT (v mil. EURO) 19,4 Mil. EUR 23,6 Mil. EUR + 21,6%
EBIT marže 16,5% 17,2% + 0,7% bodu
Počet zákazníků 106 300 118 200 + 11,2%