Hlavní navigace

AWD nadace pomáhá pacientům se svalovou dystrofií zlepšit kvalitu života

AWD nadace Pomoc dětem v České republice přispěla významnou finanční částkou občanskému sdružení Parent Project na projekt zlepšení kvality života pacientů se svalovou dystrofií. V roce 2007 činil příspěvek Parent Project a AWD nadace Pomoc dětem na projekt zlepšení kvality života pacientů se svalovou dystrofií částku přesahující 500.000 Kč.

Doba čtení: 1 minuta

Svalová dystrofie je geneticky podmíněné onemocnění, které se projevuje jako postupné ochabování svalstva. Nemoc postihuje téměř výlučně chlapce. Okolo sedmého roku jsou již děti odkázáni na invalidní vozík a postupně ochabují i svaly horních končetin. Ve vyšším věku nemoc oslabuje i svaly dýchací a srdce. Přestože již několik let probíhá výzkum možné budoucí léčby v mnoha zahraničních centrech na světě, nemoc není dosud léčitelná.

Občanské sdružení Parent Project kromě finanční podpory výzkumu a budoucí léčby usiluje také o zlepšení kvality života pacientů v ČR. Díky spolupráci s AWD nadací Pomoc dětem se podařilo zakoupit dýchací přístroj pro domácí plicní ventilaci a také pět speciálních šlapadel pro každodenní domácí rehabilitaci pacientů.

AWD Stiftung Kinderhilfe, tedy AWD nadace Pomoc dětem, vznikla v roce 1991 v Německu, působí také v Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem je dobročinná a nezištná pomoc dětem, u kterých jsou bez této pomoci ohroženy šance na existenci a vývoj.

K prioritám jejich aktivit patří:

  • záchrana života
  • zmírnění nemocí
  • zlepšení kvality života

AWD nadace Pomoc dětem v České republice funguje tři roky. Finanční prostředky plynou do nadace zcela unikátním způsobem a to tak, že každý pracovník společnosti AWD Česká republika dobrovolně měsíčně přispívá 1 % ze svého příjmu.