Hlavní navigace

Auditované výsledky za obchodní rok 2002 dle IAS: HVB Bank CZ významně zvýšila svoji efektivitu po úspěšné fúzi

Sdílet

*Zisk před zdaněním vzrostl o 5 % na 1 934 milionů Kč.
*Provozní zisk před tvorbou rezerv na úvěry a před zdaněním vzrostl o 16%.
*Zisk před zdaněním na jednoho zaměstnance se zvýšil o 17%.
*Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 59% na 50%.
*Výnosnost z aktiv před zdaněním se zvýšila z 1,4% na 1,6%
*Provozní náklady poklesly o 17%.
*Úvěrová rizika nadále zůstávají pod přísnou kontrolou – nárůst standardních úvěrů o 5%, pokles klasifikovaných úvěrů o 5%.

HVB Bank Czech Republic a. s (dále HVB Bank CZ) vytvořila za účetní období roku 2002 podle mezinárodních účetních standardů (dále IAS) zisk před zdaněním ve výši 1 934 mil. Kč. Tato částka je o 5 % vyšší, než tomu bylo v předchozím roce (2001: 1 840 mil. Kč). Současně se zlepšily hlavní poměrové ukazatele efektivnosti banky: výnosnost aktiv před zdaněním z 1,4% na 1,6%, poměr nákladů a výnosů z 59% na 50% a zisk před zdaněním na jednoho zaměstnance o čtvrt milionu Kč. Banka také udržela solidní návratnost kapitálu na úrovni 17% před zdaněním a bezpečnou výši kapitálové přiměřenosti dosahující 14%.
Předseda představenstva HVB Bank CZ David Grund to komentoval slovy: „Vezmeme-li v úvahu nepříznivé ekonomické prostředí v relevantním evropském kontextu a klesající úrokové sazby v České republice, jsou to úctyhodné výsledky. Je zřejmé, že banka dokázala zejména využít synergický efekt v nákladech, který vznikl fúzí v roce 2001. Výsledky naší banky podtrhují důležitost regionu Střední Evropy v rámci skupiny HVB Group.“

Čistý zisk roku 2002 po zdanění dle IAS ve výši 1 123 mil. Kč byl ve srovnání s výsledkem předchozího roku 1 349 mil. Kč významně ovlivněn vyšší vykázanou daňovou povinností reflektující legislativní změny v oblasti účtování cenných papírů a všeobecných rezerv na úvěry.

Během uplynulého roku HVB Bank CZ začala významně těžit z výsledků úspěšné fúze HypoVereinsbank CZ a Bank Austria Creditanstalt CZ, a to zejména v nákladové oblasti. Všeobecné provozní náklady meziročně poklesly o 17,2% a prokázaly tak věrohodnost plánovaných synergických efektů fúze. Současně také fúze přinesla dostatečný potenciál v oblasti výnosů i ostatních nákladů, kdy se saldo neúrokových výnosů/nákladů zvýšilo o 6,3%. Oba tyto pozitivní efekty více než vykompenzovaly pokles úrokových výnosů o 8,6%, který jde zejména na vrub snižujícím se úrokovým sazbám, jež zapříčinily pokles čisté úrokové marže banky. Provozní zisk banky před tvorbou rezerv na úvěry a před zdaněním tak dokonce meziročně vzrostl o 16%.

Úvěrové portfolio banky je nadále stabilní a dobře rozložené, objem standardních úvěrů klientům vzrostl o 5,1% a naopak objem klasifikovaných úvěrů poklesl o 4,9%. Banka přesto v souladu se svým konzervativním přístupem k řízení úvěrových rizik zvýšila stav opravných položek na úvěry o 12,1% na celkových 2 139 mil. Kč. Meziroční zvýšení tvorby opravných položek a rezerv na úvěry je způsobeno jejím nízkým základem v roce 2001, kdy byly pro nadbytečnost do výnosů rozpouštěny všeobecné rezervy na úvěry.

Ve shodě se svou rozvojovou strategií v oblasti retailového bankovnictví banka v loňském roce zvýšila počet privátních klientů o 13,5%, počet vydaných platebních karet o 30,1%, počet bankomatů o 13,8% a objem poskytnutých hypotéčních úvěrů o 14,3%. HVB Bank CZ též aktivně prodávala svým klientům investiční podílové fondy spravované mateřskou skupinou HVB Group a úspěšně umístila na trhu vlastní emise hypotéčních zástavních listů a bezkuponových dluhopisů jako alternativní a výhodnější investiční produkty oproti klasickým depozitům. Klienti této atraktivní nabídky široce využili a kromě nových investic přesunuli do těchto produktů i část svých depozit, což se projevilo 7% poklesem objemů u standardních depozit.

HVB Bank CZ pokračovala v roce 2002 v obezřetné úvěrové politice, v důsledku čehož byl vykázán jen mírný 4,1% nárůst úvěrů poskytnutých klientům. Významný rozvoj však zaznamenala oblast kreditních karet, jejichž počet se zvýšil o 45,1% na celkových 40 000 karet, a banka tak potvrdila svoje vedoucí místo na tomto perspektivním trhu.

Stabilní velikostí bilanční sumy přesahující 124 mld. Kč je HVB Bank CZ čtvrtou největší bankou v České republice s výrazným odstupem od dalších konkurentů. Banka bude v České republice nadále klást důraz na strategii růstu. Vlastník vybavil HVB Bank CZ dostatečným kapitálem, aby mohla pokračovat v expanzi a očekává v souladu s rozvojovou strategií regionu střední a východní Evropy její výrazný růst.

Podle českých účetních standardů (dále CAS) dosáhl loňský předběžný neauditovaný nekonsolidovaný zisk před zdaněním hodnoty 2 508 mil. Kč a překonal tak o 54,6% výsledek roku 2001 ve výši 1 622 mil. Kč. Na tento nárůst měly významný vliv rozpuštění všeobecných rezerv na úvěry a změna v postupech účtování cenných papírů v důsledku nedávných legislativních změn. Účetní dopady těchto změn způsobily nárůst daně z příjmu, který se též projevil ve vyšší vykázané daňové povinnosti dle IAS. Předběžný neauditovaný nekonsolidovaný zisk po zdanění dle CAS vykazuje hodnotu 1 666 mil. Kč, což reprezentuje ve srovnání s výsledkem roku 2001 ve výši 1 129 mil. Kč nárůst o 47,5%.

HVB Bank CZ je dceřinou společností rakouské Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), která je v rámci skupiny HVB Group odpovědná za trhy v střední a východní Evropě. BA-CA provozuje vedoucí bankovní síť ve střední a východní Evropě s 900 pobočkami v 15 zemích, 21 400 zaměstnanci a 3,5 miliony klientů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).