Hlavní navigace

ATLANTIK založil nový akciový fond. Stojí na hodnotové strategii výběru akcií

[Tisková zpráva] ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. vstoupila 29. ledna na trh s akciovým fondem ATLANTIK Advanced Equity CZK Fund (dále AAEF).

Sdílet

Strategie je postavena na kombinaci hodnotového přístupu a dynamické složky portfolia. Cílem je umožnit českým investorům nákup kvalitních světových akcií v domácí měně, a to se strategií omezující extrémní cenové výkyvy, které jsou typické pro akciové trhy.

Strategie fondu spojuje dlouhodobou praxí ověřené i moderní postupy fundamentální a technické analýzy používané při investičním rozhodování. Cílemvdw je vybrat dostatečně likvidní a kapitálově silné akcie vyznačující se nízkou zadlužeností a stabilitou zisku a dividend.

Fond si klade za cíl dosahovat výnosu, který převýší výnos běžného akciového fondu či indexu. Uplatňovaný hodnotový přístup spočívá ve výběru podhodnocených společností, jejichž vypočítaná vnitřní hodnota je pod úrovní ceny akcie na burze. Takto vybrané akcie jsou dále posuzovány vícefiltrovým systémem a fond investuje ve finálním výběru do 20 – 40 společností. Druhá, dynamická, složka strategie je založena na možnosti využití finanční páky či naopak snížení váhy akcií pod 100 %. Rozhodujícím indikátorem je posouzení trhu, zda je levný či drahý.

Kromě zvolené strategie je klíčovou výhodou pro českého investora měna fondu, česká koruna. Investice na zahraničních trzích jsou měnově zajištěny.

Společnost ATLANTIK profilovala dvousložkovou strategii řízení akciového fondu několik let při správě individuálních portfolií klientů. Investováním do AAEF mohou klienti využít know-how a zkušeností finanční skupiny ATLANTIK v oblasti správy majetku, analýz a obchodování s cennými papíry.

Během prvního měsíce své existence fond investoval do akcií evropského a amerického trhu. „Do portfolia fondu byly vybírány kvalitní společnosti se silným fundamentem,  nízkým zadlužením, vysokým dividendovým výnosem, které jsou zároveň dostatečně likvidní a díky levnému ohodnocení představují zajímavý růstový potenciál.“ Říká Marek Janečka, portfolio manažer fondu.

Společnost ATLANTIK očekává, že trhy budou nadále velmi citlivě reagovat na zprávy ohledně vývoje zadlužení některých evropských států a ukazatelů ekonomické aktivity. Proto investice fondu budou směřovat například do společností ze sektoru komodit. „V případě pokračování korekce na akciovém trhu budeme vyhledávát zajímavé podhodnocené společnosti například z oblasti těžby a zpracování ropy, plynu a kovů, které budou pozitivně participovat na rostoucích cenách komodit,“ uvádí Janečka a dodává, jak se bude chovat dynamická složka řízení: „Pokud se akciové indexy přiblíží zpět letošním maximům, zvážíme operativní zajištění části akciové pozice pomocí termínových obchodů.“

AAEF je součástí rodiny fondů ATLANTIK s domicilem na Maltě. Maltská daňová legislativa nezatěžuje příjmy zdaněním realizovaného zisku. ATLANTIK využívají této prověřené nákladově efektivní cesty k zakládání fondů pro kvalifikované a zkušené investory. Akciový fond AAEF je určen zkušeným investorům, kteří mají přiměřenou investiční zkušenost. Minimální investice do ATLANTIK Advanced Equity CZK Fund je ekvivalentem 10 000 EUR.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).