Hlavní navigace

Assistance2 – nová služba motoristům

Cílem společnosti Axa Assistance je nabídnout motoristům profesionální pomoc a podporu právního anebo administrativního charakteru. Tuto službu lze ocenit na cestách v České republice i v zahraničí a to v situacích, které se mohou jevit zdánlivě až bezvýchodné. Assistance2 může být vhodným a výhodným doplňkem každého pojištění motorového vozidla.

Sdílet

Společnost AXA ASSISTANCE nabízí klientům v rámci služby Assistance2 tři úrovně programů:

 1. Program Reference je určen pro motoristy, kteří potřebují profesionální pomoc v situacích, kdy čelí zásadním problémům nebo nebezpečím právního anebo administrativního charakteru, jež je mohou potkat na cestách motorovým vozidlem v České a Slovenské republice i v zahraničí.
 2. Program Komfort má za cíl poskytnout motoristům optimální řešení administrativních nebo právních problémů týkajících se provozu jejich motorového vozidla a dále některých záležitostí, které s provozem vozidla souvisejí, a to zejména v České a Slovenské republice i v zahraničí.
 3. Program Excelent ocení motoristé, kteří vyžadují komplexní profesionální pomoc a asistenci při řešení svých administrativních nebo právních problémů jak při cestách s motorovým vozidlem, tak při vyřizování dalších záležitostí s vozidlem spojených, a to v České a Slovenské republice i v zahraničí.

Jednotlivé úrovně programů Assistance2 (Reference, Komfort a Excelent) se liší v rozsahu služeb a ve výši poskytovaného finančního plnění za jednotlivé služby:

 • Vždy obsahují telefonickou službu právních informací. Jde o poskytnutí obecných právních informací i praktických rad klientům v urgentních situacích nebo v rámci prevence sporů vzniklých při provozování motorového vozidla.
 • Administrativní asistenční služby umožňují pojištěncům využít odbornou pomoc AXA ASSISTANCE při řešení klientova problému v oblasti vztahů s úřady, institucemi a poskytovateli služeb v administrativní a právní oblasti.
 • Služby právní asistence jsou třetí a nejvyšší úroveň každého programu. Jsou nich zahrnuty služby právníků AXA ASSISTANCE, kteří poskytnou pomoc, podporu a rady při soudním i mimosoudním řízení. V závislosti na typu programu zajistí, popřípadě i uhradí právní zastoupení, vyhotovení znaleckého posudku, služby tlumočníka nebo exekutora. V závislosti na typu programu AXA ASSISTANCE uhradí také soudní výdaje, poplatky a náklady na výdaje protistrany, které můžete být klient povinen uhradit na základě soudního rozhodnutí.

Telefonická služba právních informací

Služba možné konzultace a získání informace poskytne klientům obecné právní informace i praktické rady v urgentních situacích nebo v rámci prevence sporů z následujících okruhů:

 • Informace o postupech a legislativě v oblasti provozu motorových vozidel – Informace o právních předpisech a jejich znění v oblasti provozu motorového vozidla, vysvětlení významu ustanovení jednotlivých právních předpisů, vyhledání prováděcích a souvisejících právních předpisů, praktické informace o pojištění v oblasti provozu motorového vozidla, o převodu vlastnictví motorového vozidla, apod.
 • Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí – Zahrnuje zejména praktické informace o adresách, kontaktech, otevírací době úřadů a institucí, informace typu „Kam se obrátit, když…?“. Dále zahrnuje informace o advokátech, notářích, exekutorech, dopravních inspektorátech a jiných státních úřadech, informace o znalcích, odhadcích, tlumočnících apod.
 • Postupy a procedury při styku s institucemi – Zahrnuje zejména praktické informace o stanovených postupech, procedurách, nutných dokladech a potvrzeních, pomoc při vyplňování formulářů, náležitostech návrhů, podání a žádostí, o administrativních poplatcích.
 • Informace o postupech při řešení problémových situací – Praktické informace o postupech při řešení problému z oblasti motorového vozidla, vyhledání analogického případu a jeho aplikace na danou situaci, vyhledání vzoru právního dokumentu, smlouvy nebo podání.

Příklad telefonické služby právních informací:

Paní Eva J. z Břeclavi se obrátila na asistenční službu AXA ASSISTANCE s žádostí o poskytnutí informací, jak má postupovat při prodeji vozidla. Právník asistenční služby paní J. poskytl komplexní informace o postupu a všech úkonech, které je nutné při prodeji vozidla učinit, zaslal jí elektronickou poštou formulář potřebný pro odhlášení vozidla z registru a dále vzor smlouvy pro prodej motorového vozidla. Současně jí poskytl informace o adrese a úředních hodinách příslušného úřadu, kde je možné odhlášení vozidla z registru provést.

Administrativní asistenční služby

Administrativní asistenční služby pomohou klientům řešit problémy komplexně, rychle a efektivně:

 • Asistence při postupech a procedurách při styku s úřady a institucemi – AXA ASSISTANCE Vám pomůže při vyplnění různých formulářů, zajistí Vám schůzky u úřadů, právních zástupců a poradců, daňových poradců, notářů a jiných institucí.
 • Asistence při ztrátě nebo krádeži dokladů – AXA ASSISTANCE pro Vás zabezpečí doručení náhradních dokladů k vozidlu v případě jejich ztráty, zničení nebo krádeže a bude Vás asistovat při vyřizování nových dokladů.
 • Překlady a tlumočení, zprostředkování služeb – AXA ASSISTANCE poskytuje okamžité telefonické tlumočení při různých problémových situacích, vyhotoví a zašle faxem nebo emailem jednoduchý překlad textu. V případě potřeby AXA ASSISTANCE zorganizuje služby od své sítě externích dodavatelů, tj. zejména právní zastoupení, překlad nebo tlumočení, znalecký posudek.
 • Asistenční služby při vazbě pojištěného – AXA ASSISTANCE zajistí všechny potřebné kroky při vazbě pojištěného a zabezpečí právní zastoupení pojištěného.
 • Asistenční služby týkající se vozidla – AXA ASSISTANCE Vám pomůže při problémech souvisejících s Vaším vozidlem, včetně zajištění potřebné dokumentace (nap. dokumentace pro likvidaci vraku).

Příklad administrativních asistenčních služeb:

Pan Jiří K. z Liberce byl zastaven rakouskou policií a při kontrole dokladů bylo zjištěno, že u sebe má neplatnou zelenou kartu. Policie pana K. zadržela a požadovala uhrazení pokuty. Pan K. nehovořil žádným cizím jazykem, a proto se obrátil na asistenční službu AXA ASSISTANCE s žádostí o pomoc. Právník asistenční služby se telefonicky spojil s policií, se kterou dohodl další postup. Asistenční služba vyžádala od příslušné pojišťovny klienta platnou zelenou kartu, která byla po dohodě s policistou do 30 minut od klientova zadržení nafaxována na policejní stanici. Pan K. byl policií propuštěn a policie dokonce upustila od uložení pokuty.

Právní asistence (postup při řešení problémů)

Dojde-li v souvislosti s provozem vozidla k situaci, na kterou se vztahuje právní asistence, AXA ASSISTANCE učiní následující kroky k hájení klientových zájmů:

 • informuje klienta o jeho právech a povinnostech a o možnostech vyřízení sporné situace nebo problému,
 • pomůže klientovi při obstarání potřebné dokumentace, jenž je nezbytná pro uplatnění, prosazení nebo hájení jeho nároků nebo zájmů souvisejících s jeho vozidlem nebo s jeho provozem,
 • zajistí přípravu uplatnění klientových nároků jak po formální, tak i po právní a obsahové stránce,
 • zorganizuje a uhradí vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu a za podmínek specifikovaných typem klientova programu pojištění právní asistence,
 • zajistí uplatnění, prosazení nebo hájení klientových práv a následně zajišťuje časové sledování případu,zorganizuje a uhradí klientovi právní zastupování v tuzemsku anebo v příslušné cizí zemi v rozsahu a za podmínek specifikovaných typem jeho programu pojištění právní asistence,
 • zastupuje klienta při jednáních ve sporu nebo v rámci probíhajícího řízení včetně podání kvalifikovaného odvolání proti zamítavému stanovisku.

Příklad právní asistence:

Pan František Š. z Pardubic se obrátil na asistenční službu AXA ASSISTANCE s žádostí o poskytnutí rady po dopravní nehodě, při které srazil silně opilého chodce. Chodec utrpěl při střetu s jeho vozidlem komplikované zranění s dobou léčení nad 6 týdnů. Proti panu Š. bylo zahájeno trestní řízení pro ublížení na zdraví a následně podána obžaloba. Vzhledem k tomu, že se jednalo o těžkou újmu na zdraví, státní zástupce navrhoval uložení trestu odnětí svobody 2 roky nepodmíněně. Po posouzení případu zajistila asistenční služba panu Š. obhájce pro trestní řízení a uhradila v plné výši náklady právního zastoupení. Na základě provedené obhajoby, při které obhájce prostřednictvím předložených důkazů prokázal velké spoluzavinění chodce, soud přihlédl k polehčujícím okolnostem a stanovil panu Š. velmi nízký trest, jehož výkon byl podmíněně odložen.

AXA ASSISTANCE nabízí i další asistenční produkty, a to v rámci cestovního pojištění, pojištění cestovních kanceláří proti úpadku, asistenční služby pro životní a zdravotní pojištění, pojištění a asistence pro zahraniční pracovníky, pojištění v rámci platebních karet, věrnostní programy. A rovněž technickou asistenci pro motorová vozidla, kamiony a autobusy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).