Hlavní navigace

Aktuální informace České pojišťovny

Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina dnes prohlásil, že prý zaměstnanci České pojišťovny sdělují lidem, že mají na likvidaci pět dnů. Vzhledem k tomu, že se jedná o nedorozumění, které však některá média okamžitě zveřejnila, dovolte mi, abych uvedl situaci na pravou míru:

Česká pojišťovna do oblastí postižených živelní katastrofou žádné likvidátory neposílá. Jakmile jí totiž klienti oznámí pojistnou událost prostřednictvím linky 844 114 114 a operátoři s nimi vyplní základní údaje o škodě, okamžitě za nimi vyjíždějí mobilní technici, kteří vše zdokumentují a nafotografují, aby pak byla pojistná událost zlikvidována v Klientském servisu.

Mobilní technici ČP už v Litovli pracují od čtvrtečních ranních hodin a vydali se do tohoto města ihned po zavolání prvních klientů. Jde však o specialisty, kteří obcházejí jednotlivé domy a sepisují škody, nikoliv o zaměstnance pojišťoven, procházející ulicemi a čekající na oslovení. Mobilní technici mají přesný seznam klientů od operátorů a je tedy pouze na klientech, kdy svoji pojistnou událost nahlásí, aby za nimi mohli co nejdříve přijít.

Pětidenní lhůta je maximální dobou, do které je za standardní situace dohodnut postup likvidace s ohledem na možnosti klientů. V podvečerních hodinách už jsme měli zaregistrováno více než 800 pojistných událostí, které likviduje 70 specialistů v Klientském servisu. V terénu je v tuto chvíli na žádost klientů připraveno přijet několik desítek mobilních techniků České pojišťovny a pokud by jich bylo třeba více, jsme schopni jejich řady okamžitě posílit.

PhDr. Václav Bálek

Tiskový mluvčí České pojišťovny a.s.