Hlavní navigace

Registrační řízení a zánik registrace

  • V zákoně stanovené subjekty, kterých se stanovené povinnosti dotýkají, jsou povinny se zaregistrovat, a to písemně nebo elektronicky celnímu ředitelství příslušnému podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu podnikající fyzické osoby, která podává návrh na registraci. Zákon stanoví způsob, jak celní ředitelství o návrhu rozhodne.

Sdílet

Registrace zaniká

  1. požádá-li registrovaná osoba o zrušení registrace, dnem doručení pravomocného rozhodnutí o zrušení registrace,
  2. je-li registrovaná osoba právnickou osobou, dnem zániku právnické osoby,
  3. dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku registrované osoby nebo dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zrušení konkursu proto, že majetek registrované osoby nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
  4. dnem zániku živnostenského oprávnění registrované osoby,
  5. dnem úmrtí registrované osoby nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení za mrtvého, nebo
  6. dnem doručení pravomocného rozhodnutí o odejmutí registrace.

Řešen je i postup při odejmutí registrace, o němž rozhoduje příslušné celní ředitelství.

Související texty:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).