Hlavní navigace

Společenství vlastníků aneb sledovat katastr nemovitostí má smysl

Sdílet

SVJ neboli Společenství vlastníků jednotek mívají na starostí jednotlivé byty, bytové domy i pozemky. Jediným důkazem jejich vlastnictví je zápis v katastru nemovitostí. Jedna malá chyba nebo nepozornost při zápisu však může způsobit nenapravitelné chyby. Jedině pravidelným sledování katastru se lze takovým chybám vyhnout.

Velkou změnu pro celý katastr nemovitostí a jeho systém fungování přinesl Nový občanský zákoník. Zatímco předtím bylo možné chyby provedené v katastru opravit, dnes už to tak snadné není. Pokud totiž dojde k chybnému zápisu, kterého si nikdo po dobu 3 let nevšimne, je automaticky považován za správný. A je zcela jedno, zda k tomu došlo omylem či úmyslně. 

Chraňte svůj majetek

To znamená, že pokud někdo změní vlastnictví a v katastru je zapsána jiná osoba jako vlastník nemovitosti, má skutečný majitel smůlu, pokud si toho nevšiml během tří let po změně. Zdá se vám to nespravedlivé? 3 roky jsou dlouhá doba. Pokud si vlastník nemovitostí pravidelně hlídá katastr, žádný úředník ani podvodník jej o majetek nepřipraví. Nejvýše mu ukradne nějaký ten čas.

Zákon v tomto případě říká, že každý vlastník by měl ve svém zájmu sledovat katastr nemovitostí a v případě zjištění rozporu okamžitě reagovat. Učinit tak může do 1 měsíce od dne, kdy rozpor zjistil, nejpozději však do 3 let od onoho zjištění. V případě promeškání lhůty je možné se obrátit na soud, který spor rozhodne na základě předložených důkazů.

Jak na to?

Někdy je nejlepší spolehnout se na sebe a ne na instituce. Zejména v tomto případě má hlídání katastru nemovitostí pro SVJ i pro všechny ostatní vlastníky nemovitostí smysl. Jedině tak bude mít vlastník jistotu, že uvedené údaje jsou správné a jakékoliv změny si všimne téměř okamžitě. Může tak reagovat zavčasu a chybu napravit.

Katastr nemovitostí si může vlastník hlídat sám nebo využít chytréh pomocníka v podobě “online hlídače”, který za něho bude “sledování změn v katastru nemovitostí pro SVJ” provádět tak často, jak jen si bude přát. Využívat jej mohou nejen SVJ, ale také bytová družstva, široká veřejnost a další.