Hlavní navigace

Spořicí účet s výpovědní lhůtou - Peněžní dům, spořitelní družstvo

Minimální výše vkladu 100 Kč
Max. dosažitelná úroková sazba 1,4 %
Úroková míra - fixní/pohyblivá pohyblivá
Úroková sazba Tabulka
Pásmové úročení ne
Způsob připisování úroků měsíčně
Vklad pojištěn ano
Pojistná částka 2 579 500 Kč
Fond pojištění vkladů
Poznámky Dispoziční lhůta pro výběr nahlášené hotovosti je 5 kalendářních dnů. Měsíční úrok můžete vybrat ve lhůtě 29 dní po skončení příslušného měsíce bez nahlášení výpovědi. Pro členský vklad platí pravidlo 1:10.
Aktualizace Údaje aktuální k 13. 11. 2018
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.