Hlavní navigace

Cestovní pojištění - Česká podnikatelská pojišťovna

Základní informace
Jde o pojištění k platební kartě? ne
Platební karta, ke které je toto pojištění
Celoroční pojištění ano
Maximální délka pobytu v zahraničí 90 dnů
opakovaný pobyt
Lze se pojistit ze zahraničí? ne
Rozsah krytí
Turistické cesty ano
Pracovní cesty ano
Rekreační sport ano
Rizikový sport ano
pouze vybraná rizika
Extrémní sport ne
Teroristické útoky ne
Únos dopravního prostředku ano
Dojde-li k únosu letadla, ve kterém pojištěný cestuje během své zahraniční cesty, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši maximálně 500 Kč za každou i započatou hodinu trvání únosu, maximálně však 10 000 Kč. Podmínkou poskytnutí plnění je potvrzení leteckého dopravce o únosu letadla a o době jeho trvání.
Léčebné výlohy
Pojištění léčebných výloh 10000000 Kč
Zubní ošetření 15000 Kč
Asistenční služby
Asistenční služby
Pojištění náhradního pracovníka
Pojištění přivolané osoby
Kdo zajišťuje asistenci
Kontakty na asistenční službu
Zavazadla
Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby 15000 Kč
Limit na jednu věc 10000 Kč
Spoluúčast v hodinách ne
Cestovní doklady
Zpoždění
Pojištění zpoždění zavazadel během letecké přepravy 5000 Kč
Sjednává se pro případ zpoždění řádně registrovaných zavazadel o více než 5 hodin po příletu pojištěného do místa pobytu. Pojistitel poskytuje plnění za nákup nezbytně nutných náhradních věcí ve výši prokazatelně doložených nákladů, maximálně však do výše 5 000 Kč. Pojištěný je povinen vyžádat si od dopravce k prokázání doby zpoždění zavazadel písemné potvrzení.
Spoluúčast v hodinách ne
Limit na hodinu
Pojištění zpoždění letu 5000 Kč
Dojde-li ke zpoždění odletu veřejného dopravního prostředku na linkovém letu, kterým měl pojištěný odcestovat podle plánu cesty, poskytne pojistitel pojistné plnění za nezbytně vynaložené náklady na náhradní ubytování a stravování za každých i započatých 5 hodin zpoždění delšího než 5 hodin, pojištěný je povinen vyžádat si od dopravce k prokázání doby zpoždění letu písemné potvrzení. Plnění pojistitele činí 1 000 Kč za prvních 5 hodin trvání zpoždění, je však omezeno částkou 5 000 Kč za celou dobu zpoždění
Spoluúčast v hodinách ne
Limit na hodinu
Pojištění zpoždění veřejného dopravního prostředku
Spoluúčast v hodinách ne
Limit na hodinu
Zmeškání odjezdu
Přerušení/zrušení cesty
Právní ochrana
Pojištění právní pomoci
Pojištění kauce v případě dopravní nehody
Úraz
Smrt následkem úrazu 500000 Kč
100 000 Kč dítě
Trvalé následky úrazu 1000000 Kč
Plná invalidita nebo trvalé následky.
Minimální procentní výše plnění
Pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí
Odpovědnost za škodu
Škoda na zdraví 3500000 Kč
Škoda na majetku 1300000 Kč
Škoda finanční
Doplňková pojištění
Další pojištění
Poznámky
Aktualizace Údaje aktuální k 30. 7. 2014
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).