Hlavní navigace

Končí vám stavební spoření a nevíte co s ním?

Stavební spoření patří již několik let mezi nejpopulárnější finanční produkty. Podle údajů Asociace českých stavebních spořitelen (www.acss.cz) bylo ke konci roku 2006 aktivních 5 297 522 smluv o stavebním spoření. Mnoho střadatelů ale neuvažuje o okamžitém využití naspořených prostředků na pořízení či úpravu svého bydlení a naopak hledá možnost dalšího bezpečného a výhodného zhodnocení těchto zdrojů.

Sdílet

Najít zabezpečený spořící produkt s vyšším výnosem je na tuzemském trhu takřka nemožné. I zde se však najdou výjimky, o kterých se vyplatí vědět a uvažovat o nich.

Maximální zhodnocení ve výši dvou procent. Přibližně tolik může člověk vydělat, když uloží peníze na termínovaný účet do banky. Od té doby, co českou ekonomiku doprovází nízká inflace, se bohužel staly standardem i nízké úrokové sazby. To, co potěší žadatele o úvěr naopak trápí střadatele – kam bezpečně uložit peníze a navíc získat výnos alespoň převyšující inflaci. Roční výnos kolem jednoho či dvou procent tak není příliš zajímavý. V podstatě dochází k tomu, že člověk, který se spolehne na tuto formu spoření, dokáže (v lepším případě) udržet své peníze bez toho, aby mu z nich ukrajovala inflace. Pokud ovšem přičte ke svému zhodnocení v bance i poplatky, které tam zaplatí, dostane se dokonce do záporných čísel.

Kam tedy s penězi? Jaké jsou další možnosti bezpečného uložení peněz? Pokud pomineme další produkty sponzorované státem, jakými jsou penzijní připojištění a životní pojištění (obojí lze odečíst od daňového základu, maximálně však 12 tisíc korun ročně na každý jmenovaný produkt), potom opravdu mnoho možností nezbývá. Navíc podpora penzí a životního pojištění je mnohem dlouhodobější záležitostí než stavební spoření.

V případě dalších možností investování platí pravidlo  – čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. Ne vždy ovšem finanční instituce tato rizika přesně uvádějí. Při investici do různých typů podílových fondů je dále nutné si uvědomit, že minulé výnosy rozhodně nezaručují výnosy budoucí. A pokud jde opravdu o „zajištěný výnos“, potom je jeho výše srovnatelná s tím, co nabízejí banky.

Termínované vklady u bank

Termínované vklady u bank jsou obecně považovány za nejbezpečnější investici, bohužel také s podprůměrným výnosem. Průměrný výnos se pohybuje na úrovni 1,5% p.a., což indikuje skutečnost, že takový výnos bude výrazně pod hranicí inflace a prostředky tak budou spíše znehodnocovány.

Termínované vklady u spořitelních družstev

Spořitelní družstva v současné době zažívají velkou renesanci, a to zejména díky změně legislativy – povinnosti navýšení základního kapitálu na minimální výši 35 mil. Kč, změně dohledového orgánu, kterým je od 1.4.2006 Česká národní banka, a sjednocení režimu pojištění vkladů – vklady u spořitelních družstev jsou pojištěny včetně úroků ve výši 90% zůstatku, nejvýše do ekvivalentu 25 000 EUR, tzn. naprosto stejně jako vklady u bank. Na českém finančním trhu aktuálně působí 20 spořitelních družstev a k 31.12.2006 spo­řitelní družstva evidovala téměř 23 tisíc členů s celkovým objemem aktiv 6,4 mld. Kč.

Nejzajímavější úrokové sazby nabízí WPB Capital (více na www.wpb.cz) a to od 3,5% do 5,5% p.a. v závislosti na výši a délce vkladu.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu přináší v krátkém období stabilní výnos jen při malém riziku. Výnos těchto fondů je závislý na výši krátkodobých úrokových sazeb a proto vykazuje pouze malou proměnlivost. Investici do fondů peněžního trhu tak lze považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank, přičemž jejich průměrná výkonnost se pohybuje na úrovni 1,7% p.a.

Dluhopisové fondy

Z časového hlediska jsou dluhopisové fondy výhodné pro středně až dlouhodobé investice (1–3 roky). Fondy trvale investují na trhu dluhopisů převažující část (min. 2/3) svého portfolia. Výnosy dluhopisových fondů jsou těsně spjaty s pohybem úrokových sazeb, které ovlivňují cenu dluhopisů držených v portfoliu. Obecně platí, že pokud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Obecně se při předpokládaném růstu korunových sazeb nedá očekávat, že dluhopisové fondy vynesou více než 2–3% p.a., přičemž současná průměrná výkonnost dluhopisových fondů dosahuje maximální úrovně 2,1% p.a.

Akciové fondy

Akciové fondy trvale investují na akciovém trhu nejméně 2/3 svých aktiv. Vývoj jejich kurzů však silně kolísá v závislosti na dění na akciových trzích po celém světě. Čím déle se prostředky v akciovém fondu nechají, tím více je pravděpodobné, že investice bude výnosná. Akciové fondy bývají dlouhodobě nejvýnosnější, dlouhodobé zisky jsou však ovlivňovány značnými výkyvy cen fondů, čímž se tyto fondy řadí k nejrizikovějším s potenciální výkonností v rozsahu od –10% do +25% p.a.

Srovnání parametrů jednotlivých typů fondů a vkladů
Typ fondu/vkladu Riziko Výnosy Minimální investiční horizont Průměrná roční výnosnost
Termínovaný vklad v bankách nízké nízké 6 měsíců 1,80 % p.a.
Termínovaný vklad u WPB Capital nízké střední 6 měsíců 3,50 % p.a.
Fond peněžního trhu * nízké nízké 6 měsíců 1,70 % p.a.
Dluhopisový fond * nízké až střední nízké až střední 2 roky 2,10 % p.a.
Akciový fond * vysoké střední a vysoké 5 let  –10 až +25 % p.a.

* není započten vstupní, výstupní poplatek a poplatek za správu

Doporučení

Riziko vs. výnos, to je to, co by měl mít na paměti každý, kdo se rozhoduje vložit peníze do jakéhokoliv finančního produktu. Na paměti by měl mít i to, na jak dlouhou dobu hodlá své prostředky investovat – pro někoho je přijatelný časový horizont v řádu let, někdo nechce čekat ani měsíce. Pokud investor upřednostňuje výnos i za cenu vyššího rizika, pak je na místě doporučit nákup akciového fondu. Pokud však převáží konzervativní přístup k riziku, pak je nejvýhodnější alternativou založení termínovaného vkladu u spořitelního družstva, který kombinuje velmi zajímavý výnos s vysokou mírou bezpečnosti (zákonné pojištění vkladů).

Více informací na http://www.wpb.cz/.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).