Hlavní navigace

Jak si správně zvolit životní pojištění? Znáte rozdíly?

Společným jmenovatelem všech produktů životního pojištění je pojistná ochrana v případě smrti. Dále se jednotlivé druhy ale liší, a tak si ukažme některé zásadní rozdíly.

Doba čtení: 2 minuty

Rizikové pojištění je pojištěním pro případ smrti, u kterého se pojistné platí pravidelně ve sjednaném intervalu, tj. např. měsíčně či čtvrtletně. Jeho hlavní výhodou je vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné. Například s rizikovým pojištěním Wüstenrot ProSichr ve variantě Klasik získáte pojistnou ochranu pro případ smrti již od 2 korun denně. Specifickým pojistným produktem určeným pro klienty, kteří splácejí finanční závazky, je pojištění ProSichr k úvěru. U tohoto produktu se pojistná částka odvíjí od výše úvěru a spolu s tím, jak úvěr splácíte, postupně klesá. Pojistné platíte ve stále stejné výši, ale pouze po dvě třetiny doby trvání pojištění.
Ale pozor! U rizikového pojištění není na konci vypláceno plnění pro případ dožití se konce pojištění.

Kapitálové životní pojištění se skládá ze dvou částí – rizikové a spořicí. Riziková složka představuje pojistnou ochranu a zajišťuje vám výplatu pojistného plnění v případě smrti jako u rizikového pojištění. Spořicí část je zhodnocována technickou úrokovou mírou a garantuje vám výplatu pojistné částky sjednané pro případ dožití se konce pojištění. Tu si na konci pojištění můžete nechat vyplatit jednorázově nebo zvolit formu postupné výplaty v podobě důchodu. Některé produkty umožňují i čerpání finančních prostředků v průběhu pojištění.
Výhodou kapitálového pojištění ProBudoucnost od Wüstenrotu je jeho variabilita. Poměr rizikové a spořicí složky si totiž můžete libovolně zvolit a navíc ho v průběhu pojištění kdykoliv změnit. Jeho spořicí část vám garantuje zhodnocení ve výši 2,5 %. V minulých letech však reálné zhodnocení u tohoto produktu vždy překročilo hranici 4 %.

Investiční životní pojištění se, stejně jako kapitálové, skládá ze dvou částí – rizikové a spořicí. Spořicí složka investičního pojištění umožňuje sice vyšší variabilitu ve zhodnocování kapitálové hodnoty, ale pojistná částka na dožití garantována není, jelikož si sami rozhodujete, do jakých investičních fondů nebo strategií své finanční prostředky vložíte.

Připojištění

Připojištění vám kompenzují újmu na zdraví z důvodu nemoci nebo úrazu. Jejich škála je velmi široká a např. u Wüstenrotu si je lze sjednat ke všem druhům životního pojištění ve stejném rozsahu.
U Wüstenrotu si můžete připojistit vážná onemocnění, invalidní důchod, smrt úrazem, trvalé následky úrazu, tělesné poškození organismu následkem úrazu, denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu a nemoci, denní dávky při pracovní neschopnosti a také zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti.

Wüstenrot myslí na i vaše děti

K rizikovému i kapitálovému životnímu pojištění vám Wüstenrot poskytne zdarma „Úrazové pojištění Dětství“. Získáte tak úrazové pojištění pro všechny své děti ve věku od 6 měsíců do 18 let. Toto pojištění zahrnuje výplatu dvojnásobku pojistného plnění u připojištění trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, u tělesného poškození organismu výplatu pojistného plnění za všechny diagnózy způsobené jedním úrazem na rozdíl od denního odškodného a do třetice výplatu denních dávek od 1. dne pobytu v nemocnici ve výši až 150 korun na den.

Kdy ušetříte také na daních

Zásadním rozdílem mezi rizikovým a kapitálovým či investičním životním pojištěním je možnost uplatnění daňového zvýhodnění. Zatímco pojistné zaplacené na kapitálové a investiční životní pojištění si můžete až do částky 12 000 korun ročně odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu, u rizikového pojištění toto nelze.