Hlavní navigace

Banka dokáže podnikatelům při získávání dotací velmi účinně pomoci

Rozhovor s bankovním poradcem domažlické Komerční banky panem Janem Jandou se točil kolem problémů, které dnes podnikatele trápí, jejich možných řešení získáváním dotací a úvěrů.

Sdílet

KB logo

V bance jsem v září oslavil patnáct let, takže už jsem vlastně takový pamětník, vítá mě s úsměvem Jan Janda ve své kanceláři. Dnes dělá bankovního poradce pro podnikatele. Mezi jeho klienty patří malé a střední firmy, především z oblasti zemědělství a průmyslu, obecní úřady a jimi zřizované organizace.

S jakými problémy k vám klienti chodí? Co je v dnešní době nejvíce trápí?

Jsou v podstatě tři okruhy problémů, které se snažíme našim klientům pomoci řešit.

Obecní úřady teď potřebují peníze z Evropské unie, takže pro ně řešíme předfinancování dotací. To znamená, že obec podá projekt, na který má přislíbenou dotaci, ale jeho realizaci musí nejprve zafinancovat ze svých zdrojů. Na to obce většinou nemají. Takže banka jim to celé tzv. předfinancuje a po dokončení díla, splnění všech náležitostí a obdržení dotací nám obec úvěr vlastně předčasně splatí buď v plné výši, anebo splatí dotaci a pak postupně, podle svých možností a dohodnutých podmínek, splácí zbytek.

Zemědělské subjekty nejčastěji potřebují provozní úvěry na financování surovin. To je spíše sezonní záležitost. Kromě provozního financování zemědělcům umožňujeme také nákup půdy nebo v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pomáháme s obnovou zařízení a rekonstrukcí budov.

V průmyslové sféře se projevuje současná ekonomická krize. Dochází k velkému zpožďování plateb. Podnikatelé si tedy rovněž berou především krátkodobé provozní úvěry a úvěrové karty pro podnikatele, těch investičních úvěrů, které bývají dlouhodobější, je dnes méně.

Dokážete nějak konkrétně pomoci podnikatelům se získáním dotací z evropských strukturálních fon­dů?

KB image retailers obr 1

S našimi klienty se tu známe třeba deset let a jsme s nimi v častém kontaktu, takže dopředu víme, že se na něco takového chystají. Ve chvíli, kdy přijdou s tím, že mají možnost požádat o nějaké peníze, my jim pomáháme řešit financování jejich projektu. Při tom spolupracujeme jak s konkrétním poskytovatelem dotace, tak například s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Jsme samozřejmě schopni zajistit i poradenství a pomoci klientovi zvolit vhodnou oblast a následně také konkrétní dotační titul, kde o dotacipožádat.

Kromě zkušeností bankovních poradců využívá Komerční banka také specializovaný tým, tzv. KB EU Point, a spolupracuje také s osvědčenými a důkladně prověřenými firmami, které se podáváním žádostí o dotace zabývají. Z nich si pak klient může vybrat. První konzultace je v rámci spolupráce s KB zdarma. Tato firma pak klientovi nabídne zpracování projektu (veškeré potřebné dokumentace) a je na něm, zda jejích služeb využije nebo zda se obrátí na někoho jiného.

Komerční banka navíc vydává asi čtyřikrát ročně takový věstník (KB EU Point News), kde je uveřejněn nejen přehled dotačních titulů a jejich konkrétní podmínky, ale také nejrůznější rady a návody. Provozujeme také portál www.moje-firma.cz, kde shromažďujeme především zkušenosti podnikatelů. A samozřejmě, že i my, bankovní poradci, procházíme náročným školením a certifikací, abychom byli v tomto ohledu plně kompetentní.

Můžete jmenovat nějaký konkrétní úspěšný příklad?

Příkladem úspěšné spolupráce v našem regionu je třeba společnost Fomas, s.r.o., která s naší pomocí před dvěma lety požádala o dotaci právě z programu rozvoje venkova. Mohla si tak částečně za evropské peníze zrekonstruovat budovu a zařízení kravína, což jí usnadnilo práci a také velmi zlepšilo podmínky ustájení zvířat.


Komerční banka

.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).