Hlavní navigace

Akcionáři Kooperativy opět ponechali zisk firmě na další rozvoj

Schválením roční účetní závěrky a rozdělením loňského zisku skončila 15. řádná valná hromada pojišťovny Kooperativa, která se uskutečnila 16. 5. 2007. Hlavní akcionář – jedna z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group – se rozhodl opět investovat celý hospodářský výsledek (po odvodech do rezervního a sociálního fondu a výplatě dividend držitelům prioritních akcií) ve výši 836 milionů korun do budoucnosti Kooperativy.

Doba čtení: 1 minuta

„Tento přístup, který rozhodně není u firem vlastněných zahraničním kapitálem v ČR obvyklý, svědčí o tom, že našim akcionářům velmi záleží na dalším rozvoji Kooperativy. Stalo se již pravidlem, že náš zisk je reinvestován zpět do firmy,“ ocenil přístup zástupců Vienna Insurance Group člen představenstva Kooperativy a náměstek generálního ředitele Martin Diviš.

Nejvyšší představitelé Vienna Insurance Group prostřednictvím předsedy dozorčí rady Kooperativy Güntera Geyera ocenili výsledky společnosti v loňském složitém roce, kdy bylo přes nebývalé katastrofické škody způsobené tíhou sněhu a ledu a následnými povodněmi dosaženo solidního zisku (celkem po zdanění 964 milionů Kč). Günter Geyer, který je zároveň generálním ředitelem celého koncernu, poděkoval vedení Kooperativy za dosavadní práci.