Hlavní navigace

nové pojistné

1/ Automobil po třech letech úvěru u GE byla hlášena jedna pojistná událost, pojistníkem byla však GE je tato událost vedena k tíži nového pojistníka - vlastníka vozidla?
2/ je možné při pojištění mít jiného pojistníka než vlastníka vozidla?
pojistník manžel , vlastník manželka?
cibo
9. 11. 2007 22:50

Odpověď

Dobrý den,
obecně nositelem tzv. pojistně škodního průběhu, jak je bezeškodní doba nazývána v databázi škod ČKP, je pojistník nebo držitel.

1/ Ve Vašem případě byla pojistníkem GE, ale předpokládám, že držitelem Vy, takže i nositelem budete vy. Pokud byste na smlouvě vůbec nefiguroval, pak je nositelem bezeškodní doby GE. Jestli si budete chtít být jistý, můžete požádat pojišťovnu, u které bylo vozidlo pojištěno, o tzv. potvrzení o bezeškodním průběhu.

2/ Toto samozřejmě možné je a je to i poměrně časté např. u nákupu vozidla na leasing, kdy je leasingová společnost vlastníkem a konkrétní osoba pojistníkem a držitelem.
Takže i Váš případ je možný tj. vy můžete být pojistníkem a manželka vlastníkem. Vše je nutné uvést do pojistné smlouvy.
Hana Kovářová (Poradce pro pojištění majetku)