Hlavní navigace

Exekuce na plat manžeky

Dobrý den, na můj plat přišla manželova exekuce. Dozvěděla jsem se, že již by exekutor neměl nařizovat exekuce na plat manžela. Prosím, sdělte mi něco bližšího. Velmi děkuji za pomoc.

Mamina

8. 12. 2016 17:47

Odpověď

Bez konkrétních znalostí je možné se vyjádřit pouze v obecné rovině. Je pravdou, že po 1. 7. 2015 není možné nově vydat exekuční příkaz, který by postihoval mzdu manželky dlužníka. Sporné však zůstává, zda lze nadále realizovat dříve vydané exekuční příkazy tímto způsobem. Jde o otázku výkladu přechodných ustanovení novely, která je dnes různými soudy řešena bohužel různě. Je tedy zejména na Nejvyšším soudu, aby tuto judikaturu sjednotil.
Jestliže máte za to, že by Vám jako manželce dlužníka, neměly být podle aktuální právní úpravy srážky ze mzdy prováděny, máte možnost podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce. V návrhu je třeba uvést důvody, pro které požadujete částečné zastavení exekuce a toto tvrzení prokázat. Soudní exekutor následně postupuje tak, že vyzve věřitele, aby se k návrhu vyjádřil. Pokud věřitel s návrhem nesouhlasí a exekutor exekuci částečně nezastaví, rozhoduje o návrhu soud.

Pavla Fučíková (Prezidentka Exekutorské komory ČR)