Hlavní navigace

dotaz

Dobry den mame exekuce na adrese našeho trvaleho bydliště bydli i dcera s přitelem a kratkodobě i syn s manželkou a vnučkoujak se muže branit aby exekutor nevzal věci i jim na některe starši věci už nemaji doklad a exekutora to nezajima děkuji

irena

8. 12. 2016 14:31

Odpověď

Soudní exekutor může provést soupis movitého v bytě dlužníka nebo na jiném místě, kde má své věci umístěny. Věc se v exekuci nesepíše pouze v případě, že je beze vší pochybnosti prokázáno patřičnou písemností, že daná movitá věc nemůže být ve vlastnictví dlužníka. Pokud však bude mít exekutor jakékoli pochybnosti, movitou věc i přes existenci takovéto písemnosti sepíše. Musí ale bezodkladně o provedeném soupisu písemně uvědomit osobu, o níž je při soupisu tvrzeno, že je vlastníkem věci a poučit ji o možnosti podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Takový návrh je potřeba podat do 30 dnů ode dne, kdy se tato osoba dozvěděla o soupisu věci. Pokud soudní exekutor návrhu nevyhoví, je možné podat žalobu o vyloučení takové věci z exekuce. V každém případě doporučuji případnému soupisu movitých věcí předejít např. dohodou se soudním exekutorem o hrazení vymáhané povinnosti ve formě splátek.

Pavla Fučíková (Prezidentka Exekutorské komory ČR)