Hlavní navigace

průměrná cena pozemku

Daň z nemovitostí

Kde zjistit průměrnou cenu pozemku za 1m2 pro ornou půdu, chmelnici, sad a trvalý travní porost pro příslušné katastrální území? V pokynech k vyplnění je pouze napsáno, že příslušná cena je v Seznamu katastrálích území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků, stanoveném vyhláškou ministerstva zemědělství.
Našla jsem jen vyhlášku, která tyto ceny upravuje - nemohu přece procházet vyhlášky 15 let zpátky, abych zjistila správnou cenu. Je někde na internetu přehledný soupis katastrů s platnými cenami pozemků?
Po dotazu na katastrální úřad jsme dostali odpověď, aby jsme se obrátili buď přímo na Ministerstvo Financí nebo na známého soudního odhadce. Žádného známého soudního odhadce nemáme. Dotaz na MF jsme poslali dnes a odpověd přijde později.
Myslím, že tento problém bude mít teď hodně lidí, vzhledem ke změně platby daní z nájemců na vlastníky. Navíc se hodně zvýší režie při vybírání daní - místo jednoho subjektu bude najednou podávat přiznání k dani ze zemědělské půdy i třeba 300 lidí. To se výběr a evidence hodně prodraží.

jisvob

14. 1. 2005 9:00

Odpověď

Průměrné ceny zemědělských pozemků stanoví vyhláška č.463/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.Ceny jsou uvedené v Seznamu.
PaeDr. Jaroslav Pašek (Poradce pro daň z nemovitostí)