Spočítejte si...

Zavřít

Povinné ručení

Proč se pojistit

Uzavření povinného ručení je zákonnou povinností každého majitele motorového vozidla. V případě nesplnění této povinnosti, hrozí majiteli pokuta až do výše 40 000 Kč. Navíc ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla. Chrání vás před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě vzniklé škody způsobené provozem vozidla. U závažných nehod mohou částky za věcné škody a škody na zdraví dosahovat řádově miliony korun.

Vyberte si a objednejte nejlepší povinné ručení přímo na Měšci. 

Povinné ručení hradí věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění, škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných, škody, které mají povahu ušlého zisku a účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem 168/1999 Sb. 

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení má v souladu s ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. povinnost uzavřít každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území ČR, který toto bude provozovat na veřejných komunikacích.

Co vše pojistka pokrývá

Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy vám ale neuhradí škodu na vašem vozidle. K tomu slouží havarijní pojištění. Pojištění se rovněž nevztahuje na škodu na zdraví řidiče, který nehodu způsobil.

Povinné zákonné pojištění vozidel se nevztahuje na cizozemská vozidla s cizí státní poznávací značkou nebo vozidla, která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se dále nevztahuje na trolejbusy, vozidla zařazené do integrovaného záchranného systému a invalidní vozíky.

Jaké škody pojištění nekryje?

Ne všechny škody jsou však z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hrazeny. Pojištění se nevztahuje na škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě „blízké“ se kterou žil v době vzniku škody ve společné domácnosti (např. manžel, dítě apod.) vyjma škod, které vzniknou osobě „blízké“ v souvislosti s poškozením zdraví.

Platí povinné ručení i pro cesty do zahraničí

Ano, povinné ručení platí i v zahraničí. Dokladem o tom je tzv. zelená karta, kterou pojišťovna vydá na požádání. Zelená karta je v některých zemích povinným dokladem, bez něhož není vozidlo vpuštěno přes hranice.

Jaké jsou limity plnění

Minimální výše je stanovena ze zákona na 35 mil. Kč pro škodu na zdraví na každého zraněného či usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených. Škodu, která tento limit přesáhne, musí pojištěný zaplatit sám. Kromě minimální výše limitů, nabízí většina pojišťoven i vyšší limit plnění, jímž lze předejít spoluúčasti i při větších nehodách.

Jak mohu získat slevu

Jezděte bez nehod. Pojišťovny se snaží zvýhodnit dobré řidiče a znevýhodnit řidiče s velkým počtem zaviněných nehod pomocí systému bonusů (slev na pojistném) a malusů (zvýšením pojistného).

Hlavní výhody

 • pojistná ochrana v případě způsobené škody
 • asistenční služby platné i pro případ poruchy nebo jiné nehody
 • řada doplňkových připojištění
 • slevy pro slušné řidiče
 • evropská platnost pojištění

Dejte si pozor na:

 • nízké limity pojištění
 • výluky pojišťoven (jsou různé a často souvisejí s cenou pojištění)
 • absenci některých států na zelené kartě

Kdo prodává

 1. Allianz pojišťovna
 2. AXA pojišťovna
 3. Česká podnikatelská pojišťovna
 4. Česká pojišťovna
 5. ČSOB Pojišťovna
 6. Direct pojišťovna
 7. Generali Pojišťovna
 8. Hasičská vzájemná pojišťovna
 9. Kooperativa pojišťovna
 10. PRVNÍ klubová pojišťovna
 11. Slavia pojišťovna
 12. UNIQA pojišťovna