Hlavní navigace

Znáte všechny důvody, kvůli kterým lze vypovědět povinné ručení?

1. 9. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Výpověď povinného ručení má svá pravidla, kterých se musíte držet. Ze zákona máte 5 důvodů, kvůli kterým lze smlouvu ukončit.

Jako řidič auta se povinnému ručení nevyhnete. Nejde o nejlevnější položku, proto je dobré se každý rok včas před výročím smlouvy začít zajímat o cenu pojistného na další rok a porovnat ji s nabídkou od konkurence. Pokud zjistíte, že jinde můžete pořídit levněji bez snížení nároků na kvalitu, musíte ještě stihnout včas vypovědět stávající smlouvu. Kromě klasického odstoupení od smlouvy ale existuje řada dalších zákonných důvodů, jak se můžete ze smlouvy vyvázat.

6 týdnů před výročím bez důvodu

Povinné ručení se sjednává na dobu jednoho roku, poté se automaticky prodlouží. Nejklasičtějším způsobem, jak se ze stávající smlouvy vyvázat, je k ročnímu výročí smlouvy. V takovém případě nemusíte svou výpověď nijak zdůvodňovat. Úskalí této možnosti spočívá v tom, že výpověď musíte pojišťovně doručit 6 týdnů před tímto termínem (doručit, ne odeslat z pošty), na což ne každý včas vzpomene. Výročí smlouvy najdete na své zelené kartě.

Písemná výpověď musí obsahovat:

 • adresu pojišťovny,
 • číslo a název pojistné smlouvy (případně název pojištění, kterého se výpověď týká),
 • standardní výrok výpovědi: „v souladu s pojistnou smlouvou vypovídám (název pojištění) ve lhůtě 6 týdnů před koncem pojistného období“,
 • datum a identifikace pojistníka + vlastnoruční podpis.

Do 2 měsíců od sjednání bez důvodu

Bez udání důvodu můžete písemně vypovědět pojistnou smlouvu k povinnému ručení i v prvních dvou měsících po jejím uzavření, tedy podpisu (nikoli od počátku pojistné smlouvy).

Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, upřesnila pro server Měšec.cz Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny.

Osmidenní výpovědní lhůta začíná běžet doručením výpovědi pojišťovně. Její obsah je stejný jako v prvním případě, jen s tím rozdílem, že zde můžete uvést: „v souladu s pojistnou smlouvou vypovídám (název pojištění) ve lhůtě 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy“. Samotná pojistka zaniká uplynutím 8denní výpovědní lhůty.

Do tří měsíců od oznámení pojistné události

Smlouvu můžete vypovědět také do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Klient nemusí odůvodňovat, proč pojistnou smlouvu vypovídá, stačí, když napíše, že ji ukončuje z důvodu pojistné události, upřesnila serveru Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny.

Stejně jako u výpovědi ve dvou měsících od uzavření pojistné smlouvy nebo jako u výpovědi ve lhůtě 6 týdnů před koncem pojistného období mohou i tuto výpověď podat pojistník i pojišťovna. Vypovědět je ale možné pouze to pojištění, které se daná pojistná událost týká, upozornil server Mirek Mazáč, specialista komunikace Allianz pojišťovny. Pokud tedy za sebou máte už několikátou nehodu, může se stát, že pojišťovna před neustálým navyšováním pojistného rizikovému klientovi raději smlouvu po pojistné události vypoví.

V této výpovědi můžete uvést: „v souladu s pojistnou smlouvou vypovídám (název pojištění) ve lhůtě 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události číslo ………………… ze dne …………………….. .“. Pojištění zanikne do jednoho měsíce od doručení výpovědi.

Poohlížíte se po lepším povinném ručení? Parametry si můžete porovnat ve srovnávači na serveru Měšec.cz, kde se dá vybraná pojistka i sjednat online.

Do měsíce po ohlášení změny pojistného

Dále občanský zákoník přiznává klientům pojišťovny právo vypovědět smlouvu o povinném ručení, pokud se změní cena pojistného. Upraví-li pojišťovna v souladu s pojistnou smlouvu výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Nesouhlasí-li pojistník se změnou, může nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl. V tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, informoval Mazáč.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří změny bonusu a malusu. Ty nejsou považovány za legitimní důvod pro vypovězení smlouvy.

Přijet k pumpě, natankovat a placení už obstarat přes mobil z pohodlí auta? Jde to, podívejte se na naší galerii

Výpověď kvůli krádeži, změně vlastníka či likvidaci

Na ukončení smlouvy o povinném ručení máte logicky právo i v případě, že vám někdo ukradl auto nebo ho prodáváte či likvidujete (vyřazujete z evidence registru vozidel).

Například v případě krádeže auta pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká jeho odcizením. Někdy ale není možné tuto dobu přesně určit (třeba ze záznamů pouličních kamer). Pak se považuje vozidlo za odcizené, jakmile Policie ČR přijme oznámení o jeho krádeži.

Tyto důvody musíte samozřejmě pojišťovně oznámit a přiložit příslušný doklad. V případě odcizení je to oznámení o odcizení vozidla přijaté PČR, usnesení orgánů činných v trestním řízení o odložení věci a usnesení o zahájení trestního stíhání dle ustanovení § 160 trestního řádu, vysvětlila Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

V případě prodeje k ukončení vede oznámení změny vlastníka, ze zákona podle Čapkové explicitně nevyplývá povinnost změnu doložit. Pojistitel má ale právo si doklady vyžádat. Patří k nim:

 • kupní smlouva,
 • darovací smlouva, 
 • pravomocné usnesení soudu o projednání dědictví,
 • potvrzení dražebníka o potvrzení vlastnického práva k předmětu dražby (vozidlu) vydražitelem,
 • zápis v technickém průkazu vozidla o přeregistraci vozidla na jiného vlastníka.

Likvidací vozidla zaniká pouze pojištění vozidla, které nepodléhá evidenci vozidel
(např. mopedy, pracovní stroje bez RZ). V případě likvidace vozu podléhajícího evidenci vozidel, zaniká pojištění až jeho vyřazením z registru vozidel,
upozornila Čapková, podle které pojišťovna v případě vyřazení z registru vozidel požaduje kopii:

 • technického průkazu vozidla se záznamem o vyřazení z registru,
 • potvrzení o vyřazení vozidla z evidence.

V případě fyzické likvidace vozu po vás může pojišťovna požadovat i doklad o sešrotování. Při ukončení pojistky pak může vycházet ze dne, který je uveden v likvidačním protokolu k autovraku.

skoleni_4_3

Pamatujte na to, že odcházíte-li k jiné pojišťovně, měli byste té původní vrátit zelenou kartu. V praxi to probíhá tak, že ho vyzveme k vrácení. Pokud by tak neučinil, měl by ji alespoň znehodnotit, uvedla pro server Měšec.cz Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

Před odchodem ke konkurenci také můžete pro jistotu požádat o zaslání potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).