Hlavní navigace

Životní pojištění se vyplatí lidem, na jejichž příjmu jsou závislé další osoby. Jaké typy existují?

29. 7. 2022
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nikdo nedokáže předem odhadnout, co nás v budoucnu čeká a nemine. Na situace, kdy dojde k výpadku příjmů třeba z důvodu dlouhodobého onemocnění, úrazu nebo invalidity, by proto měl být člověk dobře připravený. Proto se vyplatí uvažovat o životním pojištění, které pomůže zabezpečit rodinu i jednotlivce v momentě, kdy se život náhle zkomplikuje.

Nikdo nedokáže předem odhadnout, co nás v budoucnu čeká a nemine. Na situace, kdy dojde k výpadku příjmů třeba z důvodu dlouhodobého onemocnění, úrazu nebo invalidity, by proto měl být člověk dobře připravený. Proto se vyplatí uvažovat o životním pojištění, které pomůže zabezpečit rodinu i jednotlivce v momentě, kdy se život náhle zkomplikuje.

Co je životní pojištění?

Životní pojištění představuje jeden ze základních pojistných produktů pro fyzické osoby, který člověka chrání před negativním finančním dopadem různých životních událostí, jako je nemoc či úraz. Pokud k něčemu takovému dojde, pomáhá pokrýt výpadek příjmů, zabezpečit blízké a zachovat životní standard, na který je člověk zvyklý.

Důvodem, proč si takové pojištění založit, je tedy snaha o ekonomické zajištění sebe sama, životního partnera nebo celé rodiny v momentě, kdy se člověk dlouhodobě ocitne bez příjmů vlivem nemoci, hospitalizace, nebo třeba dlouhodobého léčení. Zároveň může sloužit jako pojistka pro případ, kdy se ekonomicky aktivní jedinec stane invalidním nebo zemře.

Kdy má smysl životní pojištění zakládat?

Životní pojištění je produkt určený hlavně pro ekonomicky aktivní jedince, na jejichž příjmech jsou závislé další osoby (například manžel/manželka, děti či rodiče). Vyplatí se ovšem i lidem, kteří mají finanční závazky vůči jiným osobám nebo bance. Pokud by jim totiž z nějakého důvodu dlouhodobě vypadl příjem, jejich blízcí by se mohli ocitnout ve finanční tísni či v neřešitelné životní situaci.

Kdo by měl o životním pojištění popřemýšlet?

  • Živitelé rodin, jejichž příjem je hlavním zdrojem obživy pro ostatní členy domácnosti,
  • jedinci, kteří významným dílem přispívají do rodinného rozpočtu,
  • osoby, které platí hypotéku, čerpají úvěr nebo mají jiné finanční závazky,
  • lidé, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývá jim rezerva pro případ nouze.

Životní pojistku si nejčastěji sjednávají lidé ve věku od 30 do 40 let, kteří v této době zakládají rodinu nebo začínají řešit vlastní bydlení. Díky tomu si uvědomí, že by bylo dobré mít v záloze nějaké řešení pro případ, že v důsledku nemoci, úrazu, invalidity či úmrtí nebudou schopní zabezpečit sebe ani své nejbližší. Mladší lidé si naproti tomu tato rizika typicky ještě tolik neuvědomují nebo nepřipouštějí.

Přesto životní pojištění obvykle vychází nejlevněji, když ho uzavře mladý člověk bez závazků. Riziko zdravotních problémů zde totiž bývá dle pojišťoven nejmenší, čemuž pak odpovídá také nastavení konkrétní smlouvy a nižší cena pojištění. U mladých lidí navíc životní pojistky většinou obsahují méně výluk z plnění než u pojištěnců vyššího věku.

A pro koho by naopak soukromé životní pojištění mohlo být nevýhodné? Sem patří hlavně jednotlivci nebo rodiny, které disponují dostatečně velkou finanční rezervou (nebo majetkem, který je možné v případě potřeby rychle zpeněžit). Tito lidé jsou totiž obvykle schopní nečekané životní situace řešit pomocí vlastních finančních prostředků, takže nemusí investovat do životního pojištění.

Na jaké situace by se mělo životní pojištění vztahovat?

Při výběru životního pojištění byste vždy měli dbát na to, aby se konkrétní pojistka opravdu soustředila na zásadní životní rizika. Zatímco běžné nachlazení zvládnete doma v posteli a budete k tomu potřebovat jen pár dnů, pokud vám dlouhodobě vypadne příjem z důvodu infarktu nebo rakoviny, sami si s tím neporadíte. Co by tedy mělo životní pojištění ideálně obsahovat?

  • Pojištění smrti,
  • pojištění invalidity,
  • pojištění pracovní neschopnosti.

Kvalitní životní pojištění by mělo klienta ochránit před všemi výše zmíněnými riziky. Kromě toho se často vyplatí přidat také různé doplňkové služby, jako je úrazové připojištění pro případ vážných poranění nebo trvalých následků úrazu, připojištění pro případ závažných onemocnění nebo třeba zproštění od placení pojistného.

Pojištění smrti

Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy náročná. Ještě horší však může být situace, kdy se jeho blízcí dostanou do finanční tísně, protože byl zemřelý hlavním živitelem rodiny nebo zajišťoval podstatnou část rodinných příjmů. Právě pro tyto momenty je dobré mít sjednané kvalitní životní pojištění, které pomůže blízkým překonat následující období a zaplatit pohřeb i veškeré účty.

Pojištění invalidity

Pokud člověk není schopný kvůli špatnému zdravotnímu stavu dlouhodobě naplno pracovat a na základě toho mu stát přizná určitý stupeň invalidity, začne pobírat invalidní důchod. Tyto finance ovšem nemusí stačit na pokrytí veškerých jeho výdajů. Pomoci může dobře sjednané životní pojištění, které klientovi nahradí výpadek příjmu a případně zajistí finance na mimořádné výdaje spojené s invaliditou (úprava bydlení na bezbariérové, nákup zdravotních pomůcek či rehabilitace).

Pojištění pracovní neschopnosti

Když člověka postihne nějaké závažnější onemocnění nebo si přivodí úraz, který ho na delší dobu vyřadí z pracovního života, může zároveň dojít k výraznému poklesu jeho příjmů. Zaměstnanci sice dostávají od prvního dne pracovní neschopnosti náhradu mzdy od zaměstnavatele a po 14 dnech jim začne nemocenskou vyplácet stát, ale ani to nemusí k pokrytí výdajů stačit.

To samé pak platí i v případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které si platí dobrovolné nemocenské pojištění a po 14 dnech marodění mají nárok na nemocenské dávky od státu. Pokud si navíc OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění neplatí, v případě nemoci či úrazu, který jim znemožní pracovat, se o sebe takoví lidé musí postarat sami.

Řešením by mohlo být pojištění pracovní neschopnosti (také označované jako pojištění nemoci a úrazu), které po dobu léčení slouží k dorovnání příjmu a pomáhá klientům udržet si původní životní standard. Pokud zahrnete pojištění pro případ nemoci a úrazu do svého životního pojištění, po skončení karenční doby budete mít za každý den léčení nárok na předem sjednanou denní dávku.

Různé druhy životního pojištění

V současné době existuje několik typů životního pojištění, které mají různé cíle, výhody i nevýhody a lidem poskytují různou pojistnou ochranu. Někdy proto může být těžké se rozhodnout, jaký produkt je pro vás ten nejlepší. Vždy ovšem myslete na to, že by životní pojistka měla odpovídat vašim individuálním požadavkům a potřebám.

Podle toho, z jakého důvodu chcete pojistku uzavřít, rozlišujeme dva základní typy životního pojištění. Konkrétně jde o životní pojištění rizikové, jehož cílem je pouze zabezpečit klienta a jeho blízké v případě zhoršení zdravotního stavu či smrti, a životní pojištění rezervotvorné (investiční a kapitálové), které zároveň slouží k vytváření finanční rezervy.

Rizikové životní pojištění

Rizikové pojistky slouží výhradně ke krytí hlavních životních rizik a neobsahují žádnou rezervotvornou složku. To znamená, že se skutečně jedná pouze o pojištění, nikoliv o spoření (v jeho rámci nelze investovat finance). Klient pak získá peníze pouze v případě, že dojde k pojistné události, na kterou se příslušná smlouva vztahuje. Když její platnost skončí, nemá na žádné finance nárok.

Pokud si chcete sjednat rizikové životní pojištění, mějte na paměti, že v základu bývá nastavené pouze pro případ smrti. Není problém si ale připojistit také další rizika, jako jsou různé úrazy, nemoci, trvalé následky nebo třeba invalidita. Kromě toho existuje i možnost v rámci jedné smlouvy připojistit také další členy rodiny nebo vaše ratolesti, což pokryje třeba náklady spojené s léčbou nebo chybějící příjem, když budete muset s dítětem zůstat delší dobu doma.

Rizikové pojištění je možné sjednat na jakkoli dlouhou dobu, přičemž minimálně to bývá jeden rok a v průběhu můžete tento produkt upravovat. Jako nevýhoda se nicméně může jevit skutečnost, že dožití se zde nepojišťuje a není možné odečíst si rizikové životní pojištění z daňového základu daně z příjmů. Typicky ho ovšem můžete zrušit bez poplatků a pokut.

Investiční životní pojištění

Na rozdíl od rizikového životního pojištění slouží to investiční také k tvorbě finanční rezervy. Platí pro něj tedy vše, co v předchozím případě, ale klient zároveň může své peníze investovat do podílových fondů a finance zhodnocovat. V závislosti na sjednaných podmínkách navíc může k vyplacení životního pojištění dojít i v případě, že žádná pojistná událost nenastane a člověk „se dožije“ konce smlouvy. Jde o výsledek investování ponížený o zaplacené pojistné pro případ rizik.

Investiční riziko je u tohoto pojištění na straně klienta, přičemž zhodnocení jeho prostředků bývá závislé na investiční strategii i na ekonomické situaci. Uzavření této pojistky se mu tedy nemusí vždy vyplatit. Při předčasné výpovědi smlouvy navíc klient musí zaplatit poměrně vysoké storno poplatky či pokuty. Pojišťovna přitom stanoví odkupné životního pojištění (odbytné životního pojištění), za které člověku životní pojistku prodá.

Výhodou ovšem může být skutečnost, že na investiční životní pojištění může přispívat také zaměstnavatel a člověk si pojistné částky může odečítat z daňového základu daně z příjmů. Pojistná smlouva ovšem musí být uzavřená minimálně na 5 let a nejméně do věku 60 let. U některých investičních životních pojištění navíc klienti mohou vybrat část naspořených peněz již v průběhu trvání jejich pojištění.

Kapitálové životní pojištění

Na první pohled se tento produkt velmi podobá investičnímu životnímu pojištění, ovšem s tím rozdílem, že investiční riziko v tomto případě nese pojišťovna. Ta potom sama investuje vaše peníze podle investiční strategie, kterou si vyberete a během trvání pojištění ji nesmíte měnit. Pojišťovna by přitom měla zaručit, že své finance neztratíte, ale neslibuje, že je zhodnotí.

Když skončí smluvená kapitálová životní pojistka, člověk tedy od pojišťovny dostane minimálně to, co do spoření vložil (tedy bez částky za samotné pojištění rizik). Tento typ pojištění lze navíc odečítat z daní a může na něj přispívat zaměstnavatel. I zde ovšem pojištění musí trvat alespoň 5 let a musí být uzavřené nejméně do věku 60 let, přičemž jeho zrušení se pojí s poplatky a pokutami.

Univerzální (flexibilní) životní pojištění

Dalším produktem, který si člověk může sjednat, je flexibilní životní pojištění. To se soustředí na konkrétní rizika, ale také na zhodnocování financí (opět s tím, že dostanete minimálně peníze, které jste do pojištění vložili, ponížené o pojistné částky). I v tomto případě lze pojištění odečíst z daní, může na něj přispívat zaměstnavatel a za předčasné ukončení smlouvy člověk zaplatí vysoké poplatky.

Rozdíl oproti kapitálovému životnímu pojištění spočívá v tom, že klient kdykoliv může měnit poměr mezi pojistnou ochranou, která se nikam neinvestuje, a spořením. Zároveň může využít finanční prostředky z investování již během trvání pojistné smlouvy a vkládat jednorázové vyšší částky, ale svou investiční strategii měnit nesmí. Smlouva přitom musí být uzavřená minimálně do 60 let a minimálně na 5 let.

Důchodové pojištění

Specifickým typem životního pojištění je pojištění důchodové, které klient uzavírá, aby si k důchodu vyplácenému státem zajistil nějaké další finanční prostředky. Garantované je zde přitom i minimální zhodnocení, pojištění lze odečítat z daní, může na něj přispívat zaměstnavatel a smlouvu je možné rozšířit o další životní rizika. Nelze ovšem měnit nastavení pojištění a ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty.

Sjednané pojistné plnění se v případě dožití (nelze uzavírat na mladší věk než ten důchodový) vyplácí formou jednorázového plnění, časově omezeného důchodu či doživotního důchodu. Zemře-li klient dříve, než pojišťovna vyplatí celou částku, nevyplacené peníze mohou zůstat pojišťovně, zatímco v případě předčasné smrti dostávají obmyšlené osoby typicky méně než peníze, které klient naspořil.

Životní a úrazové pojištění – v čem je rozdíl?

Přestože si mnozí lidé myslí, že jde o jeden a ten samý produkt, opak je pravdou. Rozdíl přitom spočívá v tom, jaká životní rizika dané pojištění kryje. Zatímco to životní by se mělo vztahovat na úrazy i nemoci, úrazové pojištění skutečně kryje pouze situace, které vznikly následkem úrazu. Zpravidla tak úrazová pojistka bývá levnější než pojištění životní, což se ale ve výsledku nemusí vyplatit. Drtivá většina pojistných událostí je totiž důsledkem nemocí.

Jak nastavit životní pojištění?

Životní pojištění může být velice výhodné, ale člověk by měl při jeho zakládání vždy zvážit veškeré předkládané aspekty, aby jej byl schopný nastavit správně. Jelikož je primárním cílem krytí závažných rizik, která mohou člověka potkat, je nutné správně zvolit pojistný rozsah (kromě pojištění smrti je dobré také pojištění invalidity či pojištění na nemoc a úraz).

Podstatné je dobře si nastavit také výši pojistného plnění pro různé případy, což jsou částky, které klientovi pojišťovna vyplatí, když dojde k pojistné události. Jejich úkolem je kompenzovat výpadek příjmů, a proto by měly odpovídat čistému příjmu konkrétní domácnosti, aby jednotlivec nebo rodina nepocítili nedostatek financí a výraznou změnu životní úrovně. Zároveň je dobré při sjednávání životního pojištění myslet na úvěry, hypotéky a jiné finanční závazky.

Optimální pojistná částka pro případ klientovy smrti by měla podle odborníků činit zhruba dvojnásobek až pětinásobek jeho ročních příjmů. Trvání životního pojištění s pravidelnými platbami by pak mělo být nastaveno minimálně na 10 let. Jelikož se ale nabídky jednotlivých pojišťoven liší pojistným rozsahem, limity pojistného plnění i cenou produktů, při výběru je dobré věnovat čas srovnání životního pojištění a veškerých parametrů.

Mutumutu Form
Nejvýhodnější životní pojištění

Nechte si připravit nezávaznou nabídku od specialistů z Mutumutu, klienty nejlépe hodnoceného životního pojištění na trhu.

Děkujeme za úspěšné odeslání.

Brzy Vás budeme kontaktovat

Abyste získali to nejlepší životní pojištění, nezapomeňte ho také pravidelně upravovat, a to ideálně při každé důležité životní změně, jako je vstup do manželství, rozvod, sjednání hypotéky nebo třeba narození dítěte. Můžete tak vašim novým poměrům přizpůsobit pojištění jednotlivých rizik, upravit pojistné částky a také aktualizovat obmyšlenou osobu, která má v případě smrti pojištěného právo na pojistné plnění.

Životní pojištění pro děti

Pojistku pro případ nečekaných událostí samozřejmě člověk může sjednat i pro své ratolesti. Životní pojištění dětí může mít různou podobu, často kombinuje pojistnou ochranu se zhodnocováním vložených finančních prostředků a zároveň by se mělo soustředit i na možnost, že dítě onemocní nebo se mu přihodí nějaký závažnější úraz.

V rámci životního pojištění pro děti je možné nastavit třeba kompenzaci příjmu jednoho z rodičů pro případ, že bude muset se svým potomkem zůstat delší dobu doma a pečovat o něj. Kromě toho je dobré myslet také na možné trvalé následky a na to, že na léčbu závažnějších onemocnění či úrazů musí člověk obvykle vynaložit nemalé peníze, což může výrazně zasáhnout do rodinného rozpočtu.

Co je životní pojištění?
Jde o jeden ze základních pojistných produktů určených pro fyzické osoby, který by měl klienta ochránit před negativními finančními dopady nečekaných životních událostí. V případě smrti, nemoci, úrazu nebo třeba invalidity může pomoci pokrýt výpadek příjmů, zabezpečit jednotlivce i jeho blízké a zachovat životní standard, na který je člověk zvyklý.
Komu se životní pojištění vyplatí?
Uzavřít životní pojištění se doporučuje hlavně ekonomicky aktivním jedincům, na jejichž příjmech jsou závislé další osoby. Sem patří živitelé rodin, kteří jsou pro své blízké hlavním zdrojem obživy, lidé výrazně přispívající do rodinného rozpočtu, osoby platící hypotéku či úvěr, ale i jedinci, kterým nezbývá žádná finanční rezerva pro případ nouze.
Na co by se životní pojištění mělo vztahovat? 
Při výběru vhodného životního pojištění je nutné zvážit, jaká rizika daný produkt skutečně kryje. Kromě pojištění pro případ smrti je dobré pojistit se také na situace, kdy se člověk nečekaně stane invalidním nebo z nějakého důvodu nebude delší dobu schopný pracovat. Důvodem může být úraz, ale i onemocnění. Kromě toho pak existuje i řada připojištění.
Jaké typy životního pojištění existují?
V současné době existují dva základní druhy životního pojištění. Rizikové životní pojištění slouží výhradně ke krytí životních rizik, nikoliv k investování financí. Rezervotvorné životní pojištění naopak slouží také k tvorbě finanční rezervy. Dělí se pak ještě na dva specifické produkty. Zatímco u investičního životního pojištění je riziko na straně klienta, u kapitálového nese investiční riziko pojišťovna. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).