Hlavní navigace

Země BRIC, naděje globální ekonomiky budoucnosti?

24. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zkratka „BRIC“ se občas používá jako synonymum investice do rozvíjejících se trhů. Pod rouškou tajemna pak někteří investoři očekávají vysoké zisky.

V roce 2011 vzešla z dílny investiční banky Goldman Sachs analýza odhadující vývoj globální ekonomiky v následujících dekádách. A právě tehdy spatřil světlo světa akronym „BRIC“, nové uskupení čtyř globálních ekonomických lídrů, Brazílie, Ruska, Indie a Číny.

Původní analýza zpracovaná v roce 2001 porovnávala postavení rozvinutých a rozvíjejících se trhů v tehdejší globální ekonomice a odhadovala změny, jimiž světové hospodářství projde v následujících dekádách.  Mezi budoucí lídry globální ekonomiky měly původně patřit kromě Brazílie, Ruska, Indie a Číny patřit také Mexiko s Jižní Koreou, ty však byly nakonec z této kandidátky vyškrtnuty, Jižní Korea kvůli své již vysoké míře vyspělosti, Mexiko kvůli svému menšímu významu a nižšímu ekonomickému růstu, i když již tehdy se úroveň vyspělosti jeho hospodářství mohla rovnat s tou brazilskou. Politicko-ekonomické uskupení BRIC by mělo být nástupcem dnešního uskupení nejvyspělejších států světa, G7. Původní myšlence na užší spolupráci těchto zemí nebyly dávány příliš velké naděje, opak je však pravdou, vztahy mezi jednotlivými státy se neustále zlepšují, a BRIC již nyní čím dál razantněji udává tempo globální ekonomiky.

Jako vejce vejci – rozhodně ne

Uskupení BRIC však není „partou“ ekonomicky a politicky si navzájem podobných zemí, tím jediným, co je alespoň trochu spojuje, je odhadovaný ekonomický růst, jinak se ale jedná o čtyři země s odlišnou charakteristikou.

Ukazatel Země
Brazílie Rusko Indie Čína
Míra růstu HDP 7,50% 3,80% 8,30% 10,30%
HDP per capita 10900 USD 15900 USD 3400 USD 7400 USD
Míra nezaměstnanosti 7% 7,60% 10,80% 4,30%
Poměr veřejného dluhu k HDP 60,80% 9,50% 55,90% 17,50%
Míra inflace 4,90% 6,70% 11,70% 5%
Průměrný věk obyvatel 29,3 let 38,7 let 26,4 let 35,5 let

Pozn. jedná se o údaje za rok 2010

Brazílie je rychle rozvíjející se ekonomikou, zemí s hojností nerostného bohatství a mladou populací, třešničkou na dortu je pak stabilní politická situace. Stejně jako ostatní země Latinské Ameriky, i Brazílie nyní profituje ze zvyšující se poptávky po nerostných surovinách ze strany Číny, existuje zde však i rostoucí domácí  poptávka, která snižuje závislost na exportu, a díky které nebylo nutné v předchozích letech při výpadku poptávky po brazilském zboží a nerostných surovinách výrazně stimulovat domácí ekonomiku konjunkturními balíčky. Brazílie je zemí, která stále skýtá potenciál k výraznému a stabilnímu ekonomickému růstu.

Rusko se od zbylých zemí uskupení liší nejvíce. Vysoký průměrný věk obyvatel, nepříliš stabilní politická situace, životní závislost na exportu nerostného bohatství, to vše jsou rizika, se kterými musí investor počítat. Dojde-li na globálním trhu s nerostnými surovinami k poklesu jejich cen, výrazně se sníží i příjmy ruského státního rozpočtu, a poté nezbude nic jiného, než sáhnout na zisky investorům, a to buď v podobě vývozních cel či zvýšených daní, což sníží ziskovost ruských společností v těžebním a energetickém sektoru, a to ve finále nemůže skončit ničím jiným než poklesem cen jejich akcií.

Indie je již nyní díky svému anglicky mluvícímu a stále více vzdělanému obyvatelstvu světovou jedničkou v oblasti servisních služeb, Indii se dokonce někdy přezdívá „účtárna světa“. Indie je v rámci BRIC s přehledem nejméně vyspělou ekonomikou s nejnižším průměrným věkem obyvatelstva, u moci je tu proreformní vláda. To dává této zemi větší prostor k výraznému ekonomickému růstu. V dlouhodobém horizontu je u Indie očekáván hospodářský růst vyšší než je ten, který nyní pozorujeme v Číně, do roku 2032 by se pak tato země měla stát třetí největší ekonomikou světa.

skoleni_21_6

Pozice lídra tohoto uskupení byla přiřknuta Číně, která by se měla do roku 2041 stát největší ekonomikou světa. Hospodářský růst této země je však stále životně závislý na poptávce po čínském zboží v zahraničí a na snadno dostupném nerostném bohatství. O významu první ze zmiňovaných hrozeb se čínští představitelé přesvědčili při výpadku poptávky po čínském zboží v důsledku globální ekonomické recese z minulých let, kdy nezbývalo a nezbývá než ekonomický růst podporovat masivními konjunkturními balíčky ve všech jeho podobách. Hrozbu výpadku dostupnosti nerostného bohatství již v Číně také řeší, nejvíce viditelné je to u čínských investicích v na přírodní zdroje bohaté Africe, kde již Čína buduje dopravní infrastrukturu, která ji usnadní dobývání i nerostných surovin i následný transport do Číny. Říše středu však stále palčivěji pociťuje následky masivních stimulačních balíčků, které rozdmýchaly inflaci a nafoukly bublinu na nemovitostním trhu. Čína bude rovněž muset řešit absenci jakéhokoliv sociálního systému a stárnutí obyvatelstva, které je umocněno v minulosti prosazovanou politikou jednoho dítěte.

Sledujte chytré grafy a podrobné zpravodajství na

Vsadit na tým, nebo na jednotlivce?

Rozhodnete-li se k investici do těchto zemí, bude na vašich bedrech ležet dilema, zda-li investovat své peníze do těchto zemí jako celku, či raději zvolit investice do jednotlivých zemí.  Investicí do BRIC jakožto celku můžete svou investici snadno diverzifikovat mezi 4 země, což snižuje volatilitu této investice. Na druhou stranu lze, díky již zmiňovaným odlišnostem, očekávat, že se tyto země budou v krátkodobém či střednědobém horizontu vyvíjet odlišně, takže byste v tomto případě mohli přijít o nezanedbatelné výnosy. Stejně jako všude jinde i tady pak platí, že čím vyšší potenciál výnosů, tím vyšší hrozba ztrát, nesnažte se tedy spekulovat na krátkodobý či střednědobý vývoj těchto ekonomik, chcete-li ze svých investic opravdu maximum, nezbude vám nic jiného, než si počkat, a to třeba i 10 let.

Co si myslíte o investicích do akcií a podílových fondů zemí BRIC?

Autor článku

Autor se živí obchodováním s akciemi.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).