Hlavní navigace

Zelené investice. Investujete pro dobrý pocit a trošku pro peníze

18. 7. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Chcete rozumně investovat své peníze, vydělat si, a ještě mít dobrý pocit, že přispíváte na dobrou věc? Třeba na ochranu přírody? Některé z finančních společností na českém trhu začínají nabízet etické investice.

Zelené nebo také etické fondy jsou poměrně mladým a nekonvenčním druhem investování, které zjednodušeně řečeno nezohledňuje pouze zisk, ale také morální principy. Máte za to, že etika se s tvrdým byznysem vylučuje? Z výsledků studie Deutsche Bank, která analyzovala investiční data z let 1991 až 2004, vyplývá, že tomu tak není. Může se zdát, že investoři zohledňující při výběru společností, do kterých vkládají své finance, ekologii nebo sociální přínos, se vzdávají řady příležitostí vydělat nebo že firmy dbající na ekologický rozměr svého podnikání nejsou tak výdělečné jako ty, které ochrana životního nezajímá.

Skutečnost je však taková, že společnosti, jež „prošly“ testem ESG (Environment, Social, Governance) neboli splňují pravidla, aby mohly být označeny za společnosti přispívající k udržitelnému rozvoji, mají statisticky vyšší zisky než ty, co tato kritéria nesplňují. Etické investování se od klasického liší tím, že při rozhodování, zda investor nakoupí akcie, porovnává nejenom poměr rizika investice a očekávaného výnosu, ale také ještě kritérium společenské zodpovědnosti firmy.

Banky už nechtějí krvavé peníze

V rámci etických principů investování jsou nejprve vyřazovány firmy, zabývající se zbrojním průmyslem, využívající dětskou práci, věnující se produkci a obchodu s tabákem a alkoholem, dále ty, které spekulují s cenami potravin a produkují geneticky modifikované potraviny a plodiny. Společnosti, které tímto sítem projdou, jsou následně posuzovány, zda se nepodílejí na znečišťování přírody, chovají se společensky zodpovědně a jakou mají kulturu podnikového řízení.

V praxi je hodnoceno třeba to, jakou mírou firmy přispívají k ochraně přírodních zdrojů a krajiny. Zda se snaží omezovat produkci odpadů, nezanechávají uhlíkovou stopu či jinak nepřispívají ke změnám klimatu. Jestli respektují práva svých zaměstnanců, dodržování pravidel nulové diskriminace či prevence korupce a podvodů.

Eticky investovat můžete i vy

Na českém trhu se etickým investováním do akcií a cenných papírů firem věnuje hned několik finančních subjektů. Jedním z nich je třeba ČSOB Akciový fond vodního hospodářství nebo Generali Fond živé planety. Etický způsob, jak si naspořit na penzi, například představila koncem roku 2017 Česká spořitelna – penzijní společnost (ČSPS), která založila Etický účastnický fond.

Jako první penzijní společnost umožňuje svým klientům spořit a současně pomáhat svými penězi firmám respektujícím výše uvedené zásady. Jedná se o konzervativní fond, jehož portfolio tvoří investice do dluhopisů a společensky odpovědných firem, takzvaných zelených dluhopisů, a doplňkově také do akcií.

Spoříte na důchod a přitom podporujete ochranu přírody

V portfoliu fondu najdeme třeba energetické firmy, které k výrobě energie využívají solární nebo větrné elektrárny. Vlastní také třeba akcie výrobce zařízení pro recyklaci obalů Tomra Systems. Zájem o zodpovědné investování podle České spořitelny roste. Na penzi si v Etickém účastnickém fondu spoří už více než 33 tisíc klientů. Během prvního půl roku 2019 přesáhl majetek fondu hodnotu 514 milionů Kč.

Výnos Etického účastnického fondu od okamžiku svého založení má třetí nejlepší výnos v kategorii konzervativních fondů, říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny. Minulý rok 2018 byl z pohledu investování podle Filipa Hrubého specifický. Většina světových burz skončila v minusu. Americké akcie si pohoršily o 6 %, evropské akcie dokonce až o 12 %. Centrální banky totiž několik let po sobě držely úroky takřka na nulové hodnotě.

Z tohoto důvodu byly peníze na trhu velice levné a konzervativní fondy si dlouhodobě nemohly vytvořit dostatečnou rezervu z úrokových výnosů včetně úroků ze státních a firemních dluhopisů, do nichž řada fondů Penzijní společnosti ČS významně investuje, doplňuje Filip Hrubý. Všechny fondy ČSPS už však podle něj díky růstům finančních trhů v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku ztráty z roku 2018 dohnaly.

Investovat můžete i do čisté vody

ČSOB Akciový fond vodního hospodářství byl založen v roce 2007. Jeho hodnota se v současnosti pohybuje kolem 1 348 6600 Kč a jeho výnosnost postupně roste. Zabývá se investováním do společností zabývajících se čištěním vody, odsolováním vody, obnovou infrastruktury (potrubí) a dodávkami kvalitní vody. Připomeňme si, že nedostatkem kvalitní pitné vody na světě trpí miliony lidí. V portfoliu fondu se nacházejí americké, britské, japonské a další firmy.

Tip do článku - účto fakturace duben

Zprostředkovává investice rovněž do vybraných akciových podfondů belgické společnosti KBC, řídící se eticky zodpovědným investováním. Fondy této společnosti mají různá zaměření. Například KBC ECO Fund World spravuje akcie firem, které kladou důraz na dodržování lidských práv, vylučují sporné technologie a praktiky a dbají na dobrou sociální politiku. KBC ECO Fund Alternative Energy zase podporuje firmy podnikající v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Generali Fond živé planety se při svých investicích zaměřuje na společnosti, které se zabývají zpracováním a úpravou vody, recyklací, biopotravinami, využitím alternativních zdrojů energie, nebo třeba vývojem nových materiálů. Další možností, jak svými penězi vydělávat a zároveň podporovat zajímavé projekty, nabízejí na našem trhu třeba Zonky. Společnost fungující na principu sdílené ekonomiky, kde si sami můžete vybrat, kam své peníze investujete.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).