Hlavní navigace

Ze stavebního spoření dětí bez souhlasu soudu peníze nevyberete

21. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa/MAFRA/Dan Materna
Spoření na rodné číslo dítěte má svá úskalí. Když budete potřebovat peníze vybrat, narazíte.

Otec 23. 4. 2001 zastoupil svého nezletilého patnáctiletého syna při uzavírání smlouvy o stavebním spoření u Modré pyramidy. Čtyři roky pak na účet pravidelně posílal 1500 Kč měsíčně. Dne 25. 3. 2005 ke dni 30. 9. 2005 otec žalobce smlouvu vypověděl a žalovaná mu vyplatila zůstatek z účtu. Tehdy už devatenáctiletý syn ale s vyplacením peněz nesouhlasil a Modrou pyramidu zažaloval. Podle něj spořitelna bez souhlasu jeho a soudu nesměla peníze vyplatit.

Jak soudy rozhodovaly

Podle soudu prvního stupně s ohledem na výši vyplaceného zůstatku (64 011,46 Kč) otec žalobce překročil své oprávnění zákonného zástupce, neboť vypověděl smlouvu o stavebním spoření bez schválení soudu. Soud prvního stupně dovodil, že výpověď smlouvy o stavebním spoření je neplatným právním úkonem. Žalobě však soud nevyhověl a peníze mladému muži nepřiznal, protože podle jeho názoru uplatnil proti žalované pojišťovně nárok na náhradu majetkové újmy předčasně a vůči žalované se může úspěšně domáhat uspokojení své pohledávky, jen kdyby tvrdil a prokázal, že nemohl úspěšně dosáhnout jejího uspokojení v souběžně běžícím trestním řízení po svém otci, který prokazatelně zůstatek po vypořádání předmětné smlouvy použil pro vlastní potřebu. Soud na základě výše uvedeného žalobu „protentokrát“ zamítl.

Odvolací soud již rozhodl jednoznačně ve prospěch stavební spořitelny. Dovodil, že výpověď smlouvy o stavebním spoření je běžnou záležitostí, k níž není třeba schválení soudu. Z tohoto důvodu posoudil tuto výpověď jako platný právní úkon a uzavřel, že žalovaná stavební spořitelna neporušila žádnou právní povinnost, pokud peněžní prostředky z účtu poukázala otci. Jeho povinností bylo do jednoho roku od nabytí zletilosti žalobce mu tyto peněžní prostředky vyúčtovat.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který svým rozsudkem spis zn. 25 Cdo 424/2011, ze dne 25. 6. 2014 zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dal za pravdu mladému muži.

Rozbor situace

Účastníkem uzavřené smlouvy o stavebním spoření (mimo stavební spořitelnu) je ten, na jehož jméno byla uzavřena (nezletilý), a jemu z ní také vznikají práva a povinnosti. Rodiče nezletilého dítěte jednají jako jeho zákonní zástupci a právní úkony za něj činí jeho jménem a na jeho účet.

Podle ustálené soudní praxe při právním úkonu, kdy je nezletilému dítěti poukázána na jeho účet u stavební spořitelny určitá finanční částka, jde o jednání v jeho prospěch a zpravidla (není-li prokázán opak) nedochází ke kolizi mezi jeho zájmy a zájmy jeho rodičů. Z hlediska právního posouzení dochází ke vzniku právního vztahu vyplývajícího z darovací smlouvy mezi rodiči a nezletilým dítětem a vzniku pohledávky nezletilého vůči stavební spořitelně. Jsou-li dárci rodiče dítěte, jimž náleží rodičovská zodpovědnost, pak v daném právním vztahu vystupují nejen jako dárci, ale i jako zákonní zástupci nezletilého, oprávnění za něj dar přijmout.

Zrušení (a vypořádání) smluvního závazku mezi účastníkem stavebního spoření a stavební spořitelnou je natolik složitým právním úkonem, který se současně významně dotýká majetkových zájmů účastníka a může mít pro něj nepříznivé majetkové dopady, že je-li účastníkem spoření nezletilý, takový úkon musí za něj učinit jeho zákonný zástupce a musí být schválen soudem.

Rovněž judikatura Nejvyššího soudu dospěla v obdobném případě k závěru, že návrh na předčasné ukončení smlouvy o stavebním spoření, který za nezletilého účastníka stavebního spoření učinil jeho rodič, není právním úkonem, který se týká běžné záležitosti při nakládání s majetkem nezletilého dítěte, jenž nevyžaduje schválení soudu.

Zhodnocení případu

Dovolací soud tedy nesdílí právní názor odvolacího soudu, že návrh zákonných zástupců (zákonného zástupce) na ukončení smlouvy o stavebním spoření dohodou, popřípadě výpověď takové smlouvy před uplynutím pěti let od uzavření smlouvy a vyplacení zůstatku spoření v částce 64 011,46 Kč otci žalobce, je běžnou záležitostí při nakládání s majetkem nezletilého a že k takovému právnímu úkonu, který směřoval k předčasnému ukončení stavebního spoření a v jehož důsledku by nepochybně byla zmenšena majetková bilance žalobce, není třeba souhlasu soudu.

Otec žalobce jako zákonný zástupce za tehdy nezletilého žalobce učinil právní úkon týkající se nikoli běžné záležitosti při nakládání s majetkem nezletilého, jenž vyžadoval schválení soudu. Jestliže žalovaná návrh na předčasné ukončení smlouvy (výpověď) akceptovala, aniž byl tento právní úkon soudem schválen, a vyplatila dne 30. 9. 2005 otci žalobce z účtu stavebního spoření 64 011,46 Kč, plnila mu bez právního důvodu. Takový právní úkon totiž nemohl vyvolat zamýšlený právní účinek – zánik stavebního spoření a vznik práva na vyplacení jeho zůstatku.

Právní vztah mezi žalobcem a žalovanou, založený smlouvou uzavřenou dne 23. 4. 2001, tedy výpovědí nezanikl a trval nadále včetně závazku žalované vést účet účastníka stavebního spoření s povinností po ukončení smluvního vztahu (např. úkonem již zletilého účastníka) mu z účtu vyplatit uspořenou částku. Tím, že žalovaná vyplatila otci žalobce uspořenou částku, nesplnila svou povinnost ze smlouvy plnit žalobci – účastníku stavebního spoření; otec žalobce nebyl oprávněn za tehdy nezletilého syna přijmout plnění od žalované.

Závazek žalované vůči žalobci nemohl zaniknout splněním. Peněžní prostředky na účtu vedeném stavební spořitelnou na základě smlouvy o stavebním spoření nejsou vlastnictvím účastníka stavebního spoření, v jehož prospěch byl účet zřízen, ale jeho pohledávkou vůči stavební spořitelně, která je povinna za sjednaných podmínek je vyplatit účastníku stavebního spoření spolu s úroky, případně i se státní podporou.

Nešlo o první případ

Jde o další rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající stavebního spoření založeného ve prospěch dětí. Už předčasem jako v prvním precedentním případě soud vyhověl svým rozsudkem spis. zn. spis. zn.  28 Cdo 3429/2008 ze dne 4. 2. 2010 mladému muži, který v osmnácti letech požádal matku, aby mu vyplatila peníze ze stavebního spoření na jeho jméno. Během synova dětství matka naspořila 254 550,– Kč, synovi je ale nevyplatila. Čtěte: Spoříte dítěti na jeho účet? Peníze si pak už nechat nesmíte, nejsou vaše

FIN21

Podle Nejvyššího soudu se matka na úkor syna bezdůvodně obohatila. Žena u soudu neuspěla s argumentem, že synova žaloba je z podstaty nemravná a že peníze byly ve skutečnosti rodinnými úsporami, které už nemá, protože posloužily při stavbě domu a na další rodinné výdaje.

Tip: Stavební spořitelna a rodič prohráli soud s nezletilou, peníze vždy patří dítětiPozor na spoření pro děti. Rodiče na peníze nárok nemají

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).