Hlavní navigace

Záruka na zboží se změnila. Víme, jak se v ní vyznáte

Redakce

Nový občanský zákoník upravil reklamační řád, který platí na zboží zakoupené po 31. prosinci 2013.

Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

NOZ se pojem klasické záruky už nevyskytuje. Nový občanský zákoník používá termín zákonné odpovědnosti za vady u spotřebního zboží. I nadále však platí, že lhůta pro uplatnění vad u spotřebního zboží bude činit 24 měsíců. V této lhůtě musí být zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo si musí zachovat obvyklé vlastnosti. Uvedená dvouletá lhůta může být na základě dohody, případně na základě rozhodnutí výrobce nebo prodejce prodloužena, vysvětluje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Stačí delší záruka uvedená v reklamě

K samotnému prodloužení postačí, pokud je delší záruční doba uvedena na obalu zboží, v návodu ke zboží, ale i v reklamě. Budou-li existovat rozpory týkající se délky záručních lhůt u spotřebního zboží, uvedených například na obalu a v návodu, platí delší z uvedených lhůt. Toto pravidlo neplatí v případě rozporu v délce záruční lhůty uvedené ve smlouvě a například jinde na výrobku. Platný je termín záruční lhůty uvedený ve smlouvě. I v tomto případě však platí, že lhůta nikdy nesmí být kratší než 24 měsíců, uvádí Jiří Hartmann.

Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení, měl by se však snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Třicetidenní lhůta zahrnuje reklamaci včetně odstranění vady, a tedy včetně počátečního rozhodnutí o vadě. Celý proces musí být vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. 

tipli

Práva z vadného plnění

§ 2106

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

§ 2107

(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Nevyřízená reklamace je správní delikt

Pokud tedy reklamujete zakoupenou věc 1. dubna, musí vám prodávající do 1. května vadu posoudit i opravit. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je správním deliktem a po jejím uplynutí se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.

Internetový prodejce odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud vám odešle kazové zboží, máte právo na výměnu nebo opravu. Pokud výměna ani oprava není možná, může vám prodejce nabídnout slevu. Slevu můžete požadovat i při zakoupení vadného zboží v kamenném obchodě. Kupující však musí mít na paměti, že poskytnutím přiměřené slevy na zakoupené vadné spotřební zboží ztrácí možnost v budoucnu tuto vadu reklamovat, upozorňuje Jiří Hartmann.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).