Hlavní navigace

Jak na zápis nebo změnu v obchodním rejstříku? Nejprve zjistěte, zda se vás tato povinnost týká

7. 12. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Máte v plánu založit svou první firmu a přemýšlíte nad tím, jaké povinnosti se k této události váží? Jednou z důležitých věcí, kterou stanovuje zákon, a tudíž byste na ni neměli zapomenout, je zápis vašeho podniku do obchodního rejstříku. Tato skutečnost se však netýká úplně všech podnikatelů. Mnoho podnikajících fyzických osob je totiž od této povinnosti osvobozeno.

K čemu slouží obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík slouží jako veřejně přístupný seznam podnikatelských subjektů se sídlem v České republice, jehož správu mají na starost takzvané rejstříkové soudy, které se nachází v krajských městech ČR. V obchodním rejstříku jsou uvedeny informace o zapsaných společnostech a jakékoliv změny těchto údajů je potřeba bez prodlení zaevidovat. Jaké informace je v seznamu potřeba uvést, pak definuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Ačkoliv je obchodní společnost založena takzvanou společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou, k jejímu oficiálnímu vzniku jakožto právnické osoby dochází právě až ve chvíli zápisu do obchodního rejstříku. Založení a vznik společnosti jsou tedy dva rozdílné termíny. Každý podnikatelský subjekt, kterému vznikla povinnost zápisu do obchodního rejstříku, tak musí učinit nejpozději do 90 dnů od svého založení.

Kdo je povinen zapsat se do obchodního rejstříku

Povinnost zápisu do obchodního rejstříku není uložena všem podnikatelům. Osvobozeny od ní jsou podnikající fyzické osoby, jejichž příjmy nedosáhly za poslední dvě účetní období 120 milionů korun bez DPH. Ti, kteří tuto hraniční částku přesahují, tak učinit ale musí, stejně jako následující podnikatelské subjekty:

 • společnosti s ručením omezeným,
 • akciové společnosti,
 • komanditní společnosti,
 • veřejné obchodní společnosti,
 • družstva.

Kromě výše uvedených se zápis do rejstříku týká také zahraničních podnikajících osob specifikovaných zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a podnikajících subjektů, u kterých je zápis do obchodního rejstříku přikázán zvláštním právním předpisem. Podnikající fyzické osoby, jež jsou osvobozeny od zápisu do obchodního rejstříku, tak mohou učinit dobrovolně z vlastní vůle. Zákon jim to nezakazuje, avšak je potřeba počítat s tím, že v takovém případě budou muset vést evidenci účetnictví, evidovat a veřejně vystavovat účetní doklady a zveřejňovat také účetní závěrky.

Jak provést zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává k příslušnému krajskému soudu a musí tak učinit jednatelé dané společnosti výhradně svým jménem. K podání žádosti se využívá speciální formulář dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, který není možné doručit soudu v tištěné podobě. Lze to provést výlučně v jeho elektronické formě. Na webu ministerstva jsou přitom k dispozici dva inteligentní formuláře, kde jeden slouží jako návrh k zápisu společnosti nebo pro změnu či výmaz zápisu z obchodního rejstříku a účelem druhého je odeslání dokumentů do sbírky listin.

Před otevřením inteligentního formuláře budete vybídnuti, abyste z nabídky vybrali typ podávaného návrhu a vyplnili políčko pro zadání vašeho osobního identifikačního čísla. Poté jste již přesměrováni na vybraný formulář, který se skládá ze dvou částí. První je část procesní, kde se vyplní údaje, které jsou vyžadovány po všech společnostech. Druhá část je předmětná a liší se v závislosti na tom, o jaký druh společnosti se jedná. Jiná tedy bude například pro společnost s ručením omezeným a jiná pro akciovku.

Co je potřeba u zápisu doložit

Kromě vyplněného formuláře pro návrh na zápis do obchodního rejstříku je potřeba navíc přiložit určité dokumenty, které budou následně uloženy ve sbírce listin. Tyto přílohy se liší v závislosti na tom, jaký typ společnosti se do rejstříku zapisuje, a jejich účelem je prokázat skutečnosti, které jsou v návrhu uvedeny. V případě založení společnosti s ručením omezeným budete potřebovat tyto listiny:

 • zakladatelská listina nebo společenská smlouva,
 • výpis z živnostenského rejstříku,
 • doklady o zaplacení vkladu,
 • dokumenty o sídle společnosti,
 • čestná prohlášení jednatelů,
 • doklady o členech dozorčí rady, pokud byla zřízena,
 • souhlasy manželů a manželek společníků s využitím majetku, který spadá do společného jmění manželů,
 • souhlasy všech společníků se zápisem do obchodního rejstříku.

Jak se zapisují změny do obchodního rejstříku

Ve chvíli, kdy se změní některý z údajů uvedených v zápise dané společnosti v obchodním rejstříku, je potřeba bezodkladně podat návrh na úpravu tohoto zápisu. Postup je takový, že valná hromada nebo statutární orgán zapsané společnosti připraví návrh na změnu včetně všech potřebných dokumentů a podá jej u příslušného krajského/městského soudu.

Žádost o změnu informací je nezbytné podat opět přes portál Ministerstva spravedlnosti, kde je potřeba jako typ návrhu vybrat možnost Změna zapsaných údajů. Jako přílohy se pak dokládají listiny, jež potvrzují, že k daným změnám skutečně došlo. Na základě podaného návrhu a přiložených dokumentů jsou následně údaje, kterých se úpravy týkají, v rejstříku změněny.

FIN23

Podat návrh na změnu je potřeba vždy, když se mění následující údaje o podnikatelském subjektu:

 • změna sídla společnosti,
 • změna jednatele, člena dozorčí rady nebo člena představenstva,
 • snížení nebo zvýšení základního kapitálu podniku,
 • změna názvu společnosti.

Kolik stojí zápis do obchodního rejstříku

Zápis společnosti do obchodního rejstříku stejně jako jakákoliv následná změna zapsaných údajů něco stojí. Jedná se však pouze o jednorázový poplatek, paušálně se pak už nic neplatí. V případě, že podáváte návrh na zapsání vaší obchodní společnost či družstva do rejstříku, budete muset uhradit 6000 korun. Pakliže se změnily určité informace o podnikatelském subjektu, které musí být ze zákona ve veřejném seznamu uvedeny, zaplatíte za jejich úpravu 2000 korun. Za vymazání záznamu o vaší firmě z obchodního rejstříku ve chvíli, kdy ukončujete činnost a podnik zaniká, již nejsou vyžadovány žádné poplatky. 

Jak podat návrh na zápis do obchodního rejstříku?
Návrh na zápis do obchodního rejstříku firem se podává elektronicky prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti. Na těchto webových stránkách je potřeba vyplnit inteligentní formulář, kde se zvolí typ návrhu a zadá se identifikační číslo společnosti. První zápis podnikatelského subjektu je zpoplatněn částkou 6000 korun, jakákoliv další změna údajů stojí 2000 korun.
Které dokumenty jsou potřeba pro zápis do obchodního rejstříku?
Kromě vyplnění samotného formuláře pro návrh k zápisu do obchodního rejstříku je nezbytné dodat důležité dokumenty potvrzující skutečnosti uvedené v podaném návrhu. Jedná se především o zakládací listiny, informace o základním kapitálu, souhlasy společníků a podobně. Tyto listiny se u různých typů společností mohou lišit.
Kdo má povinnost zapsat se do obchodního rejstříku?
Do rejstříku firem se ze zákona musí zapsat každá obchodní společnost a také družstva. Patří sem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a další podnikatelské subjekty stanovené zákonem a zvláštními předpisy. Výjimku tvoří podnikající fyzické osoby, jejichž příjmy nepřesáhly za poslední dvě účetní období 120 milionů korun. Pokud měly příjmy vyšší, pak jim povinnost zápisu vzniká také.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).