Hlavní navigace

Ministerstvo brání nový zákon: Zametání chodníku vám nedovolí zapomenout pracovat

19. 9. 2011
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Novela zákona o zaměstnanosti některé detaily prostě neřeší. Vaše důstojnost tak bude v rukou úředníka a o spravedlnosti si raději nechte jen zdát.

Nedávno předloženou novelu zákona o zaměstnanosti už jsme vám na serveru Měšec.cz zhruba představili v článku: Odstupné, podpora a nucené práce: nic dobrého vás na „pracáku“ nečeká. A protože jsou některé změny až dechberoucí, rozhodli jsme se na ně podívat blíže a detaily zjistit přímo na ministerstvu práce a sociálních věcí. Pro přehlednost si jen připomeňme nejdiskutovanější novinky. 

Metoda cukr a bič bez cukru

Návrh novely zákona by měl od příštího roku zavést povinnost nezaměstnaných přijmout výkon veřejně prospěšných prací (VPP), pokud pro ně úřad práce (ÚP) nenajde vhodné zaměstnání. Tato super lákavá nabídka by znamenala práce v rozsahu do 20 hodin týdně. Ti, kteří budou v evidenci ÚP déle než dva měsíce, by pak měli vykonávat tzv. veřejnou službu, za kterou už nedostanou vůbec nic.

Co znamená vhodné zaměstnání?

Úřad práce vám nejprve musí nabídnout vhodné zaměstnání. Ne každou práci totiž musíte jako uchazeč o zaměstnání přijmout. Vhodné zaměstnání definuje § 20 zákona o zaměstnanosti. Je to  takové, které:

  • podléhá odvodům pojistného,
  • délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
  • je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a
  • odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

Nově se navrhuje, aby bylo pro uchazeče o zaměstnání, který má vykonávat veřejně prospěšné práce, vhodným zaměstnáním i takové, jehož délka pracovní doby odpovídá nejvýše polovině délky stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti.

Má tedy novela rozšířit možnosti vhodného zaměstnání tak, aby lidé snáz unikli VPP, nebo je tato nová definice právě formulkou, která ospravedlní 20 hodin týdně strávených s koštětem? Platí bohužel druhá varianta. Pokud tedy bude VPP spadat do kolonky vhodného zaměstnání, v případě odmítnutí tak budete vyřazeni z evidence ÚP a přijdete o podporu. Pokud se se štěstím veřejně prospěšné práci vyhnete, bude na vás čekat po dvou měsících v evidenci ÚP veřejná služba, za kterou nedostanete na rozdíl od veřejně prospěšných prací už vůbec nic.

Úřad práce zprostředkovává na základě údajů, které mu sdělí uchazeč o zaměstnání,  vhodná zaměstnání, o „nevhodných zaměstnáních“ uchazeče o zaměstnání může informovat.  Pokud by se ukázalo, že zprostředkované zaměstnání je z hlediska jeho definice v § 20 zákona o zaměstnanosti pro uchazeče o zaměstnání nevhodné, může ho odmítnout bez toho, že by byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání  nebo mu přestala být vyplácena podpora v nezaměstnanosti, řekl pro server Měšec.cz Petr Sulek z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedinou možností jak odmítnout a nebýt vyškrtnut z evidence ÚP, je dokázat mu, že nabídka pro vás není vhodná.

Zametat chodník zadarmo, to se vyplatí

Ačkoli za veřejně prospěšné práce zaplaceno dostanete a za veřejnou službu nikoli, odmítnutí obojího vás připraví o status uchazeče o práci i o podporu.

Veřejně prospěšná práce: lepší než drátem do oka

Veřejně prospěšná práce se uskutečňuje za základě pracovněprávního vztahu a tak vám za ni náleží plat nebo mzda. Pokud vaše měsíční mzda při výkonu VPP nepřesáhne polovinu minimální mzdy (t.č. 4000 Kč hrubé mzdy), budete v souběhu s výkonem této práce i nadále vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Po ukončení  veřejně prospěšné práce vám pak bude obnovena  výplata  podpory v nezaměstnanosti  v již přiznané výš. Veřejně prospěšné práce spočívají zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu, údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činností ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí,  vyjmenoval Petr Sulek.

Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní, pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť, popř. jiné činnosti odpovídající definici veřejně prospěšných prací v zákoně o zaměstnanosti, zachraňuje dál Sulek výčet pracemi, které vás nemusí ponížit tolik, jako drhnutí podlahy ve veřejných budovách. Je otázkou, kolik takových míst ale bude mít úřad práce „ve forotě“ pro prvních pár šťastlivců a podle jakého klíče je bude uchazečům rozdělovat.

Když po dvou měsících v evidenci ÚP přijde veřejná služba, po jaké době v evidenci tedy musíte přijmout veřejně prospěšnou práci? Logicky to musí být dříve než po dvou měsících, dále ale novela tento čas vůbec nespecifikuje. Novela zákona nestanoví dobu, po jejímž uplynutí budou moci být uchazeči o zaměstnání  doporučeno zaměstnání  v rámci veřejně prospěšné práce, řekl serveru Měšec.cz Sulek. Takže s trochou nadsázky lze říci, že vaši důstojnost má v rukou úředník ÚP a je jen na něm, kdy vám tuto nabídku předloží.

Veřejná služba: místo peněz vás bude hřát dobrý skutek

Za veřejnou službu mzda nenáleží a vy tedy budete stále dostávat podporu v nezaměstnanosti. Pokud bez vážného důvodu odmítnete její výkon v rozsahu max. 20 hodin týdně, budete vyřazeni z evidence ÚP a zůstanete bez podpory. Do evidence navíc budete moci být zařazeni nejdříve po půl roce ode dne vyřazení. Osoby, které se takto nechají vyřadit z evidence ÚP a budou zároveň osobami v hmotné nouzi, tak tímto přestanou plnit jednu z podmínek pro stav hmotné nouze. Kdo po dávkách hmotné nouze pobírá existenční minimum, ztratí nárok i na něj, protože jeho pobírání je podmíněno právě evidencí na ÚP.

V současnosti mohou veřejnou službu vykonávat pouze osoby v hmotné nouzi (osoby pobírající dávky v hmotné nouzi). Od příštího roku na seznam přibudou i uchazeči o zaměstnání. Jestliže osoba v roce 2012 bude vykonávat veřejnou službu a bude zároveň osobou v hmotné nouzi – bude pobírat dávky pomoci v hmotné nouzi. Pokud bude osoba vykonávat veřejnou službu a bude zároveň v evidenci uchazečů o zaměstnání a bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti – bude pobírat podporu v nezaměstnanosti, upřesnil pro server Měšec.cz Sulek.

Definice veřejné služby je poměrně široká, což může být útěchou i pohrůžkou zároveň: V rámci veřejné služby je možné organizovat široké spektrum činností v reakci na místní podmínky a potřeby obce a jejich obyvatel. Pouze musí být zachována podmínka, aby činnosti byly vykonávány pro blaho obce a jejích občanů, řekl Sulek.

Vzhledem k tomu, že u VPP vaše mzda může přesáhnout polovinu minimální mzdy (a vy tak nebudete mít nárok zároveň na podporu), může pro vás být nakonec veřejná služba výhodnější. Vzhledem k povaze prací v rámci VPP totiž o závratné částky nepůjde a vaše stávající podpora v nezaměstnanosti tak může být příjmem vyšším.

Anketa

Šli byste vykonávat veřejně prospěšné práce nebo byste raději odmítli podporu?

Odmítnout můžete jen z vážných důvodů a někdy ani to ne

Odmítnout nabídku ÚP můžete pouze z vážných důvodů. Ty stanovuje § 5 písmene c zákona o zaměstnanosti. Vážné důvody spočívají v:

  • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
  • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Pokud ale máte dítě přes den ve školce, těžko se vymluvíte na to, že na 20 hodin týdně nemáte čas pracovat.

Mravnost nad mravnost?

Zaujala nás poslední možnost ve výčtu. Nemůže být snad vážným osobním důvodem mravním či etickým to, že vysokoškolsky vzdělaný uchazeč o zaměstnání bude nucen vybrat si VPP či veřejnou službu jako naprosto neadekvátní vzhledem ke kvalifikaci a důstojnosti? Nemá snad právo na to být chvíli bez práce i vysokoškolák, který si místo několika let v zaměstnání ještě zvyšoval svou kvalifikaci? Nebo co třeba vaši rodiče? Umíte si představit, jak po tom, co celý život pracovali a nyní museli uvolnit místo mladším, budou zametat po městě špínu? To, že druhou variantou je nutnost nechat se vyřadit z evidence ÚP a přijít o podporu, totiž není žádnou možností volby. Je to hra: důstojnost za podporu.

A tak jsme se opět zeptali MPSV:  VPP či veřejnou službou může být například podle zkušenosti z okolí kopání hrobu nebo klasické zametání chodníků. Je možné, že když nenalezne ÚP vhodné zaměstnání například uchazeči s doktorským či inženýrským titulem, může se dostat až k výkonu těchto prací? Nebo budou ÚP nabízet práce v souladu s určitou mírou lidské důstojnosti a výši dosažené kvalifikace? Jak zákon řeší tuto záležitost?

Odpověď nám vskutku vzala vítr z plachet. Pojďte se smát s námi:

Veřejně prospěšné práci i veřejná služba jsou nástroji, které mají motivovat uchazeče o zaměstnání k tomu, aby se i on sám intenzivně snažil hledat si zaměstnání  na trhu práce od počátku, nikoliv až po uplynutí podpůrčí doby pro poskytování podpory v nezaměstnanosti. U uchazečů o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání dlouhodobě nebo opakovaně, je k jejich uplatnění na trhu práce potřeba, aby získali nebo neztratili návyky, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce, vysvětlili zástupci z ministerstva. 

Je tedy zřejmé, že kvalifikovanějším uchazečům nebo starším osobám s mnoha lety práce za sebou  je nutné připomínat pracovní návyky koštětem a kbelíkem s horkou vodou.

A co tedy znamená uváděný mravní důvod hodný zvláštního zřetele, který je jedním z definovaných bodů vážného důvodu pro odmítnutí nabídky ÚP? Nemůže být za mravní důvod uznáno i zachování lidské důstojnosti?

skoleni_8_6

Vážné osobní důvody zákon o zaměstnanosti blíže specifikuje tím, že se jedná například o důvody etické, mravní či náboženské. Vážné důvody podle bodu 6 se posuzují individuálně s přihlédnutím  ke všem okolnostem daného případu, tolik nicneříkající vysvětlení ze strany ministerstva. To ještě uvedlo, že o odvolání proti rozhodnutí ÚP o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Spravedlnost až na posledním místě

Není sporu o tom, že je nutné zavést opatření, která zamezí zneužívání systému občanů, kteří se mu nechtějí přizpůsobit. Je ale k pláči, že za to zaplatí kvalifikovaní lidé nebo ti, kteří se před prací nikdy neschovávali. Právě ti si totiž budou muset kromě rezerv na důchod tvořit i rezervy pro případ nezaměstnanosti. Ti mladší na to přece na to mají. Těm starším to asi zaplatí děti. Je jasné, že se svou důstojností výměnou za podporu v nezaměstnanosti mnozí handlovat nebudou. A tak na nich stát zase ušetří. O to vlastně jde, ne?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).