Hlavní navigace

Zákon o úvěru: přehledně, co se mění a jaké bude mít dopady

27. 7. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: sxc.hu
Nový zákon o úvěru má zamést s neférovými úvěrovými společnostmi. Zároveň však zpřísní podmínky i stávajícím úvěrovkám a bankám.

Zabránit činnosti lichvářských firem a nastavit pravidla pro poskytování hypoték by měl nový zákon připravený Ministerstvem financí. Zákon o úvěru, jak se nová legislativa nazývá, bude mnohem lépe chránit běžné spotřebitele před neetickými praktikami a zároveň umožní lepší kontrolu finančních institucí, které poskytují úvěry.

Banky i další společnosti, které lidem půjčují peníze, si od příštího roku budou muset zvykat na nová, přísnější pravidla. Ministerstvo financí připravilo zákon o úvěru, který má zásadně změnit finanční trh. Zahrne pod sebe všechny úvěry včetně nebankovních půjček a hypoték.

Největší změna čeká nebankovní trh, kde se točí stamiliardy korun a jehož regulace není dostatečná. Ten by měla začít kontrolovat Česká národní banka. Nový zákon vnímáme jako potřebný, protože teď může peníze půjčovat prakticky kdokoliv a současná legislativa dává jenom velmi omezené možnosti, jak nepoctivcům zabránit v činnosti, říká Ondřej Holoubek, mluvčí společnosti Provident Financial. Od nové regulace si slibujeme, že konečně zamezí používání neférových praktik. Lidé tak budou mnohem lépe chráněni a půjčit si bude bezpečnější, doplňuje Holoubek.

Zastropovaná smluvní pokuta a registr společností

Zákon stanoví maximální výši smluvní pokuty, kterou poskytovatel úvěrů může požadovat po dlužníkovi. Bude to max. 0,1 % denně z částky, se kterou je spotřebitel v prodlení. Souhrn všech smluvních pokut nesmí přesáhnout 70 % dosud nesplacené jistiny navýšených o 10 000 Kč (nejvýše 200 000 Kč). Výška smluvní pokuty při nesplácení přitom byla dosud jenom volně omezená. Některé neférové firmy to proto zneužívaly ke generování dodatečného zisku. Nový zákon teď maximální pokutu stanoví na 70 % nesplacené půjčky.

Česká národní banka povede o všech finančních institucích veřejně přístupný registr, kde budou všechny informace včetně pokut, které ČNB udělí. Spotřebitel si tak bude moci zkontrolovat, od koho si půjčuje peníze. Firmy také budou ještě více motivované, aby se chovaly férově.

Předčasné splacení hypotéky

Zásadní novinku chystá ministerstvo i u hypoték, které ke konci minulého roku mělo téměř 825 tisíc domácností. Hypotéky bude možno zdarma předčasně splatit. Za to si dnes banky účtují často vysoké poplatky. Banky také budou muset už v reklamě říct, kolik bude hypotéka skutečně stát a tuto informaci budou muset písemně potvrdit ještě před podpisem smlouvy. Zákon dá také lidem čtrnáctidenní lhůtu na rozmyšlenou.

skoleni_27_1

Přísné postihy a vysoké pokuty

Zákon je velmi přísný ohledně postihů. Ty nejpřísnější, ve formě až dvacetimilionové pokuty, budou hrozit za špatné zhodnocení klientovy schopnosti splácet. Nově totiž bude požadována kromě příjmů i kontrola výdajů. Pokládáme za vhodné, že nový zákon chce kontrolu dokladů o výdajích jako třeba nájemné. My se na tyto položky ptáme již dnes, abychom měli lepší přehled o situaci žadatele a mohli odpovědně rozhodnout o poskytnutí půjčky, dodává Ondřej Holoubek. ČNB bude moci kromě pokut vyžadovat opatření k nápravě, a pokud nedojde ke zlepšení, bude moci finanční instituci odejmout povolení k podnikání.

Zákon šel do mezirezortního připomínkového řízení, očekává se, že by v létě mohl být projednán vládou. Po jeho schválení parlamentem by měl vstoupit v účinnost na jaře 2016. Zákon dává až 24 měsíců na to, aby všechny finanční instituce, které budou chtít půjčovat peníze, mohly od ČNB získat patřičné povolení.

Spotřebitelské úvěry – porovnání změn

Spotřebitelské úvěry – co se mění? Jak to je? Jak to bude?
Nebankovní firmy budou pod větší kontrolou V současnosti má živnostenské oprávnění k půjčování peněz 57 000 firem. Živnostenský list uděluje živnostenský úřad, ale kontrolu vykonává Česká obchodní inspekce. Pravděpodobnost kontroly vychází jednou za 196 let. Ministerstvo chce zavést systém licencování. Půjčovat peníze budou moci pouze firmy, které prokáží odbornost a morální bezúhonnost a dostanou licenci. Poskytovatele a zprostředkovatele půjček bude nově kontrolovat Česká národní banka, jejich počet by se měl snížit na několik tisíc.
Počáteční kapitál Nebyl třeba. Pro vstup na trh bude potřeba počáteční kapitál 20 milionů korun.
Nepoctivé firmy budou moci být zakázány V případě, že se nějaká firma dopustí protiprávního jednání, může od ČOI dostat pokutu. Živnostenský úřad takovéto firmě může v krajním případě odejmout živnostenské oprávnění. V praxi je to ale naprostá rarita.

Pokud ale firma dodržuje zákon a chová se „pouze“ neférově, například si účtuje vysoké sankce, nelze ji v současnosti téměř nijak postihnout.
Kdo bude chtít půjčovat peníze, bude muset mít oprávnění od ČNB. Centrální banka jako expertní instituce dokáže účinně vynucovat pravidla, která firmám brání používat neférové praktiky, jako jsou velké smluvní sankce. A pokud se tak stane, pod hrozbou pokuty přikáže, aby firma změnila svoje chování.V případě neuposlechnutí odejme licenci a tím podnikání takové firmy skončí.
Poskytovatelé úvěrů budou muset mít vzdělání V současnosti není požadována jakákoliv kvalifikace Všichni poradci nebo prodejci úvěrů budou mít alespoň maturitu a odbornost musí prokázat přísnou odbornou zkouškou.
Přestanou vás otravovat prodejci půjček či kreditních karet Dnes jsou prodejci půjček placeni provizí za každou sjednanou smlouvu. To je vede k tomu, že nabízejí půjčky všem. Půjčují peníze i předluženým lidem nebo lidem s nedostačujícím příjmem. Nový zákon říká, že odměňování prodejců nesmí být závislé na prodejních cílech. Za uzavření jednotlivé smlouvy nesmí být poskytnuta provize. Prodejci tak nebudou tolik nuceni nabízet své půjčky agresivním způsobem.
(Zákon říká, že odměna nesmí být poskytnuta za jednu smlouvu. Nezakazuje ale vyplacení provize za celý rok za celkový počet uzavřených smluv.)
Posouzení úvěruschopnosti Poskytovatel úvěru musel posoudit úvěruschopnost žadatele s odbornou péčí, což nechávalo poměrně volný výklad, jak credit scoring provádět. Finanční instituce si nově budou muset vyžádat nejenom doklady o příjmu, ale i o vydání. Zákon vyžaduje kontrolu výdajů na bydlení, stravování a domácnost žadatele.

Zohlednit také musí výši všech ostatních dluhů.

Hypotéky – porovnání změn

Hypotéky – co se mění? Jak to je? Jak to bude?
Všechny informace přehledně předem Banka není povinna vám dopředu sdělit cenu hypotéky. Zpravidla vám pouze sdělí úrok, ale všechny další poplatky se často dozvíte až ve smlouvě. Při žádosti o hypotéku tedy nemůžete jednotlivé nabídky porovnat, protože banky vám nesdělí všechny poplatky. Každá banka vám bude muset spočítat cenu hypotéky. Napíše ji do formuláře. Vám postačí pouze sesbírat vyplněné formuláře z různých bank, abyste zjistili, kde vám dají nejvýhodnější hypotéku. Informace o plné ceně hypotéky budou muset být dokonce i v reklamách.
Až 14denní lhůta na rozmyšlenou Jakmile v bance podepíšete smlouvu o hypotečním úvěru, nemůžete vzít svůj podpis zpět. Před podpisem smlouvy budete mít nejméně 2 týdny na rozmyšlenou, po které nemůže banka zhoršit podmínky nabídky.
Předčasné splacení hypotéky Je to položka, na které dnes banky vydělávají miliony. Pokud vás přestane bavit třicet let splácet hypotéku, můžete ji předčasně splatit. Ovšem za velmi tučný poplatek, kterým vás banka potrestá za to, že přijde o úroky za zbylou dobu splácení. Ministerstvo zastává názor, že za předčasné splacení dluhu nesmí být spotřebitel trestán. Spotřebitel bude moci úvěr kdykoli splatit, banky budou moci účtovat jenom velmi nízký zákonem omezený poplatek. V těžkých životních situacích (rozvod, dlouhodobá nemoc, úmrtí) bude splacení úplně zdarma.

Obecné změny – porovnání změn

Obecné změny Jak to je? Jak to bude?
Smluvní pokuta Výše smluvní pokuty nebyla nijak regulována. Nový občanský zákoník pouze nejasně formuloval, že smluvní pokuta by neměla být v rozporu s dobrými mravy. Tedy že smluvní pokuta by asi neměla být vyšší než 100% jistiny. Max. 0,1 % denně z částky, se kterou je spotřebitel v prodlení.

Souhrn všech smluvních pokut nesmí přesáhnout 70% dosud nesplacené jistiny navýšený o 10 000 Kč (nejvýše 200 000 Kč).
Pokuty od ČNB Pokuty udělovala Česká obchodní inspekce či Česká národní banka podle různých zákonů. ČNB může uložit opatření k nápravě a pokutu do výše 20 milionů korun. Pokud se poskytovatel nepolepší, může odebrat licenci.

Nejvážnějšími prohřešky jsou podle zákona třeba špatné provedení credit scoringu nebo vázání odměny prodejců na obchodní cíle.
Veřejný registr poskytovatelů Neexistoval ČNB povede veřejně přístupný registr všech poskytovatelů úvěrů. V něm budou vidět i všechna opatření k nápravě, která ČNB uložila a výše pokut. Každý si tak bude moci najít svoji finanční instituci a zkontrolovat si, jaké prohřešky s ní ČNB řešila.
Platnost zákona pro všechny úvěry Současný zákon o spotřebitelském úvěru platil pouze pro půjčky od 5000 do 1 880 000 Kč. Toho zneužívaly zejména některé firmy poskytující nízké půjčky před výplatou, které tak zákon obcházely. Umožňovalo jim to tak účtovat třeba vysoké sankce z prodlení.

Rovněž velká část hypoték byla mimo platnost tohoto zákona. Lidé tak byli ochuzeni třeba o informaci, kolik je bude hypotéka ve skutečnosti stát nebo ji nemohli předčasně bez značného poplatku splatit.
Zákon platí pro všechny úvěry.
Pozitivní změny z předchozího zákona zůstávají Novela zákona o spotřebitelském úvěru (kterou v roce 2012 představil současný zástupce finančního arbitra Lukáš Vacek) přinesla velmi pozitivní změny: zákaz směnek, zákaz předražených telefonních linek, zajištění půjčky včetně smluvní pokuty nesmí být v nepoměru k výši půjčky atp. Všechny tyto změny zůstávají.

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).