Hlavní navigace

Základy finančních derivátů jednoduše a na příkladu

12. 5. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Názvy těchto investičních nástrojů mohou znít poněkud mysteriózně a vzdáleně. Proto se na tuto oblast podíváme skutečně neodborným a lidským pohledem na příkladu fiktivní farmy s kuřaty.

Když lidé přemýšlí o akciích, dluhopisech nebo pokladničních poukázkách, mohou obvykle přijít s jasným obrázkem v jejich hlavách, o jaké finanční produkty se jedná, a stejně tak budou pravděpodobně schopni ukázat i nějaké konkrétní příklady. Pokud je však použito možná trochu tajemné slůvko deriváty, bude skoro zázrakem, když odpovědí nebude něco o nejasné mlze či prosté nevím bez dalšího přemýšlení.

Deriváty jsou obvykle umístěny ve světě pokročilejšího investování, ale to není určitě důvodem, aby zůstaly zahaleny tajemstvím či byly záhadou pro běžné investory. Tento článek bude vyprávět jednoduchý příběh o fiktivní farmě, na které si ukážeme principy fungování derivátů. Snad se nám společně podaří po přečtení tohoto článku tuto mlhu trochu odstranit a tuto oblast v lidské formě trochu přiblížit.

Definice

Deriváty jsou finanční produkty, jejichž hodnota vychází z cenového vývoje podkladového aktiva či koše aktiv. Může se jednat o akcie, dluhopisy nebo téměř cokoliv jiného. Finanční inženýrství neklade skoro žádné překážky ve směru, co by se všechno mohlo stát podkladovým aktivem. Namátkou můžeme zmínit například deriváty na počasí či kreditní deriváty. Hodnota derivátu je sice odvozena od podkladového aktiva, ale to určitě neznamená, že by vlastnictví derivátu znamenalo vlastnictví daného aktiva. Ukážeme si to na příkladech.

Futures

Lukáš, majitel Zdravé slepičí farmy, s.r.o., se obává volatility na trhu s kuřecím masem v důsledku ojedinělých hlášení o ptačí chřipce, která přichází z východu. Farmář chce najít způsob, jak ochránit vlastní podnikání proti dalšímu přílivu podobných zpráv, které by na něj mohly mít negativní dopad. Proto se farmář setká s investorem, se kterým uzavře futures kontrakt. Investor souhlasí s tím, že zaplatí 100 Kč za jednu slepici přesně za šest měsíců, kdy budou slepice připravené na porážku, a to bez ohledu na jejich aktuální tržní cenu. Pokud by za šest měsíců byla jejich tržní cena vyšší než 100 Kč, investor by na tom investor, protože by je nakoupil od farmáře za pevně stanovenou cenu a následně by je mohl prodat na trhu dráže.

Pokud by však jejich cena byla nižší než 100 Kč, profitoval by farmář, protože by slepice prodal investorovi za vyšší než aktuální tržní cenu. Uzavřením futures kontraktu se farmář chrání proti tržním cenovým výkyvům, protože si uzamkne cenu za slepici na úrovni 100 Kč, což je něco, s čím může dopředu počítat. Může sice reálně ztratit nějaké peníze, pokud by se náhodou přihnaly zvěsti naopak o nemoci šílených krav, která by poptávku kupujících mohla přesunout z hovězího masa třeba na maso kuřecí, ale na druhé straně bude chráněn v případě, že by se zvěsti o ptačí chřipce skutečně naplnily a poptávka kupujících by směřovala mimo trh s kuřecím masem. Farmář v tomto směru nechce raději čelit obávané nejistotě. Díky zajištění (hedgingu) se může farmář zaměřit více na své podnikání a nemusí si dělat takové starosti s případnými cenovými výkyvy na trhu s kuřecím masem.

Swapy

Farmář se rozhodl, že je správný čas dostat farmu na další úroveň. Již získal a nakoupil všechny menší farmy v jeho okolí a nyní by rád otevřel vlastní zpracovatelské zařízení. Snaží se na to získat více finančních prostředků, ale věřitel ho odmítá. Důvodem je, že farmář financoval nákupy menších farem přes velký variabilně (float) úročený úvěr a věřitel se bojí, že by farmář nebyl schopen své závazky splácet, pokud by došlo ke zvýšení tržních úrokových sazeb. Věřitel upozornil farmáře na skutečnost, že mu půjčí pouze tehdy, pokud si převede svůj úvěr na fixní (neměnné) úročení. Bohužel původní věřitelé odmítají změnit podmínky aktuálního variabilního úvěru, protože sami doufají, že tržní úrokovou sazby vzrostou.

Farmář má štěstí, protože potká majitelku restauračních zařízení, která má fixně úročený úvěr v podobné výši jako on, a chce si tento úvěr převést na variabilní úročení, protože věří, že úrokové sazby v budoucnosti poklesnou. Z podobných důvodů však věřitelé majitelky nechtějí změnit podmínky jejího úvěru. Farmář a majitelka se dohodnou na výměně (swapu) úvěrů. Uzavřou dohodu, kdy splátky farmáře jdou za úvěrem majitelky a splátky majitelky jdou za úvěrem farmáře. Ačkoliv se jména na úvěrech nezměnila, jejich jim kontrakt dovolil získat typ úvěru, který chtěli. Toto je riskantní pro obě protistrany, protože pokud by jedna z protistran zkrachovala, ta druhá by byla vrácena do stavu splácení svého původního úvěru, což by znamenalo platby, na které by dlužníci nemuseli být připraveni. Nicméně toto jim může změnit jejich úvěry po stránce nastavení, aby byly naplněny jejich individuální požadavky.

Opce

O pár let později je farmářova společnost již veřejně obchodovaná a jedná se o jednoho z největších producentů drůbeže v zemi. Farmář se už tak pomalu těší do důchodu. Po IPO si zároveň majitelka restauračních zařízení nakoupila akcie této společnosti s cílem vytvořit si vlastní finanční rezervu také na důchod. Po čase však začne být nervózní, protože se obává dalšího šoku (třeba další ptačí chřipka), což by mohlo vyhladit velkou část jejích zainvestovaných peněz.

Majitelka začne hledat někoho, kdo by jí sejmul toto riziko z ramen. Finančník, který aktivně vypisuje (prodává) opce, jí nabídne pomocnou ruku. Finančník připraví kontrakt, na základě něhož majitelka zaplatí poplatek (cenu opce) za právo (nikoliv však povinnost) prodat mu její držené akcie společnosti přesně za rok, a to za jejich aktuální tržní cenu ve výši 250 Kč. Pokud by za rok cena akcií poklesla, majitelka se ochrání proti ztrátě svých peněz. Finančník je v pořádku, protože za prodej opcí posbíral poplatky a toto riziko zvládne. Tento proces je příkladem prodejní opce, ale pokud by to bylo uděláno přesně opačně, že by někdo chtěl mít možnost (nikoliv však povinnost) nakoupit akcie v budoucnosti za předem stanovenou cenu, jednalo by se o opci kupní.

Dobrý sluha…

Farma zůstala stabilní po celou dobu a farmář i majitelka odešli spokojeně do důchodu. Stejně tak finančník profitoval z poplatků a jeho kariéra obchodníka vzkvétala. V tomto ideálním příběhu můžeme vidět, jak mohou deriváty pohybovat rizikem (a doprovázeným výnosem) od averze vůči riziku až k těm, kteří riziko vyhledávají.

Ačkoliv známý investor Warren Buffett kdysi nazval deriváty „finančními zbraněmi hromadného ničení“, mohou být tyto investiční nástroje velmi užitečné, pokud jsou správně používány. Jako u všech ostatních investičních nástrojů mají deriváty svou vlastní sadu výhod a nevýhod, ale také drží jedinečný potenciál pro zvýšení funkčnosti celého finančního systému jako celku.

Vše v článku zmíněné sloužilo pouze jako základní (smyšlená) ilustrace toho, jak deriváty fungují na příkladech snadno pochopitelných z běžného života.

Volná inspirace podle originálního článku Andrewa Beattieho.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).