Hlavní navigace

Zajištění otevřených investičních pozic pro začátečníky

11. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Hedging je něco jako pojištění našich finančních prostředků na kapitálových trzích. Jde o to si ho jen umět správně připravit, nastavit a využít.

Pokud jsme se pohybovali v okolí finanční krize kolem roku 2008, pravděpodobně jsme již slyšeli o derivátech a hedge fondech. Navzdory negativnímu spojení s touto krizí není na těchto prvcích v podstatě nic špatného. Zajištění (v angličtině hedging) je ve své nejzákladnější definici způsob, jak se ochránit v případě neočekávané tržní události, respektive jak ochránit naše finanční prostředky s tím spojené. Pojištění je jedním z druhů zajištění, takže si například můžeme sjednat pojistku na auto, která nás finančně ochrání v případě nehody. V kontextu s investičním světem je zajištění jednou z cest, jak můžeme diverzifikovat naše investiční portfolio. Díky zajištění si můžeme zajistit, že budeme mít nějakou ochranu našich aktiv v případě neočekávané změny například tržních podmínek.

Kdy a jak se zajistit?

Lidé se zajišťují v případě, že mají obavy o svá investiční portfolia a chtějí je nějakým způsobem chránit. Pokud bychom měli obavu, že dojde k poklesu například ceny zemního plynu, můžeme se proti tomuto potenciálnímu snížení dopředu zajistit, čímž se sníží případný dopad cenových změn v této oblasti na naše portfolio. Použít zajištění je jako dát filtr na každou fotografii, kterou si pořídíme – zmenší to sice naše nedokonalosti, ale může to s sebou vzít pryč původní přirozenou krásu originální fotografie. Přesto by však většina lidí dala přednost mírně rozmazané fotografii, a to spíše než nemít ve finále fotografii žádnou.

Zajištění podstupovaných investičních rizik může být mocným nástrojem, který je ze strany investorů příliš často opomíjený. Je mylnou představou, že by zajištění bylo odborným procesem pouze pro prvotřídní portfolio manažery, protože každý z nás by se měl snažit snižovat riziko prostřednictvím několika strategií. Existují různé formy zajištění. Můžeme začít jednoduše tím, že diverzifikujeme naše investiční portfolio do široké škály tříd aktiv, které nejsou vzájemně korelované, v rámci různých sektorů, což nás může ochránit, pokud by se v jednom z těchto sektorů začalo něco negativního dít. Tyto negativní záležitosti by mohly zvýšit volatilitu na daném trhu, což by nás mohlo nepříznivě ovlivnit, pokud bychom drželi investiční nástroje pouze z této oblasti či sektoru. Diverzifikace je jedním z nejjednodušších způsobů pro zajištění našeho portfolia a zároveň se jedná o způsob, se kterým by nám měl být schopen poradit každý správný finanční poradce.

Dalším způsobem, i když už poněkud sofistikovanějším, je využití derivátů například v podobě futures, swapů nebo opcí, které nám garantují, že prodáme naše například akcie za cenu, kterou si přejeme, nebo naopak nakoupíme akcie za námi preferovanou cenu. Tyto investiční nástroje neslouží pouze pro spekulaci nebo arbitráže, ale také právě pro zajištění našich otevřených pozic. U již zmíněných opcí se jedná v podstatě o smluvní vztah ve spojení s cenou například akcií, které máme právo (nikoliv však povinnost) nakoupit nebo prodat ve stanovený den v budoucnosti za předem stanovenou cenu. Opce nám tudíž umožní uzamknout cenu investičních nástrojů na předem danou úroveň.

Vždy je nejlepší si ukázat nějaký konkrétní příklad, proto si nyní zvolíme pro zajištění derivát v podobě úrokového (fix-to-float) swapu za situace, kdy očekáváme vzestup úrokových sazeb. Řekněme, že jsme před časem nakoupili fixně úročené dluhopisy nesoucí v té době zajímavý kupon ve výši 3 % ročně a datum splatnosti je časově stále poměrně daleko. Jak již bylo zmíněno, očekáváme nárůst úrokových sazeb, což by pro nás samozřejmě nemuselo být výhodné, protože by se na trhu mohly objevit investiční příležitosti s lepší úrokovou sazbou. V této situaci můžeme využít úrokový (fix-to-float) swap, pomocí něhož si s protistranou v rámci swapového kontraktu vyměníme na roční bázi fixní úročení za to pohyblivé (benchmark). V tomto vymyšleném případě směníme třeba fixní 3,5 % ročně za jednoroční PRIBOR. Sjednání tohoto swapu pro nás bude výhodné oproti původní situaci, pokud bude v budoucnosti PRIBOR vyšší než 3,5 %.

Výpočet naší celkové pozice p.a. u příkladu:

Výpočet celkové pozice u modelového příkladu
+ Kupon z dluhopisů p.a. 3 % (fix)
– Platba swapové protistraně p.a. – 3,5 % (fix)
+ Platba od swapové protistrany p.a. + PRIBOR (float)
Celková pozice p.a. PRIBOR – 0,5 %

Zdroj: vlastní tvorba

Kdy nepoužívat zajištění?

Ačkoliv se jedná o praktický a jednoduchý krok, který povede k zajištění našich finančních prostředků, nemusí se vždy jednat o nezbytně nutnou záležitost. Zajištění není něco, co by investoři museli za každou cenu provádět. Berme to jako další nástroj v našem „kufříku“ s nářadím. Není potřeba mít dva druhy kladívek, ale když už ty dva druhy máme (řekněme tradiční a na sádrokarton), může nám to pomoci k větší přesnosti. Zajištění by nemělo být používáno k načasování trhu, ale především ke snížení rizika za konkrétním účelem nebo cílem. Pokud potřebujeme peníze nebo určitý výnos během stanoveného období, pak nám zajištění může pomoci snížit riziko toho, že by hodnota naší investice spadla pod úroveň, které bychom během daného období chtěli dosáhnout.

Pojistka a pocit bezpečí

Investoři se zajišťují, protože i když se snaží dělat zasvěcená rozhodnutí o tom, jak by se mohl vyvíjet například akciový trh, je to stále do jisté míry pouze hádání, protože budoucnost na 100 % nikdo odhadnout nedokáže. Pokud bych to čistě hypoteticky nějakým kouzlem dokázal já, věřte, že by tento článek nebyl napsán, protože bych této výhody samozřejmě ihned běžel využít a neztrácel bych čas jinými aktivitami.

skoleni_29_6

Zajištění je však svým způsobem určitým pojištěním, pokud již nejsme z nějakého důvodu ochotní takto odhadovat budoucnost. Ačkoliv může zajištění zůstávat určitou záhadou pro začínající investory, není tak těžké ho začít provádět také ve vlastní praxi. O tomto by měl minimálně začít přemýšlet každý, kdo myslí investování skutečně vážně. Můžeme být nakonec překvapeni tím, jak se cítíme ve vztahu k našemu investičnímu portfoliu bezpečněji.

Inspirováno článkem od Zino Kumoka.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).