Hlavní navigace

Zajištěné fondy - výnos bez rizika?

19. 5. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Výnosy termínovaných vkladů a spořících účtů často nepokryjí ani inflaci, podílové fondy jsou buď rizikové, nebo s malým výnosem. Jistým řešením jsou zajištěné podílové fondy, které nabízejí jak nízké riziko, tak možnost vysokého výnosu. Co jsou zač a kdo je nabízí?

Zatímco termínovaný vklad a spořící účet jsou ze zákona pojištěny (v případě úpadku banky dostane vkladatel zpět 90 % vkladů až do výše 25 tisíc euro), u podílových fondů toto neplatí. Navíc kromě rizika úpadku investiční společnosti, která fond spravuje, je třeba počítat i s rizikem tržním – tedy s tím, že se fondu nepovede tak dobře, jak očekával.

Podílové fondy mají různé riziko (a samozřejmě očekávaný výnos) jednak podle instrumentů, do kterých investují (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, podílové listy jiných fondů, burzovní indexy, akcie), jednak podle regionu, do kterého investují (např. investice do evropských akcií je považována za bezpečnější – méně rizikovou – než investice do akcií např. v Jihoafrické republice). Při rozhodování o výběru fondu by měla stát právě tato rizika v první řadě vedle očekávaných výnosů.

Zajištěné fondy do značné míry rizikovost investice snižují. Bývají nejčastěji vypisovány jako akciové nebo indexové (investují tedy do akcií nebo tvoří své portfolio podle některého z burzovních indexů či koše indexů), občas si za cíl svých investic volí rizikové oblasti s vysokým potenciálem růstu, a jejich investiční portfolio tedy patří k rizikovějším než třeba u dluhopisových fondů. Investiční společnost ale vždy zaručuje minimální výnos, návratnost vložené částky nebo maximální ztrátu.

Nic není zadarmo

Jak už to bývá, nic není zadarmo a ve světě financí zvlášť. Poplatky se sice nijak zvlášť nevymykají ostatním druhům fondových investic (např. ČSOB si účtuje vstupní poplatek do 3 % investice, HSBC 1,5 % při zpětném odkupu, který proběhne před splatností), cena za převzaté riziko je však stanovena jiným způsobem.

Cena podílových listů zajištěných fondů se odvíjí od portfolia, do něhož jsou peníze investovány, tedy velmi často do indexového koše (váženého průměru několika světových burzovních indexů). Připsaný výnos pro podílníky – držitele podílových listů – pak závisí na zhodnocení koše, z něhož dostanou jen poměrnou část (např. 70 nebo 60 % – tzv. participace). Vzroste-li tedy hodnota akcií v indexovém koši v průměru o 10 %, připíše investiční společnost podílníkům 7, respektive 6 %. Nezapomínejme ale, že pokud hodnota akcií klesne, dostanou podílníci vyplacený celý vklad (snížený pouze o inflaci).

Druhou možností je stanovení minimálního a maximálního možného zhodnocení v závislosti na vývoji hodnoty indexového koše (nebo akciového portfolia). Můžete se tak setkat s fondy se zhodnocením podle vývoje investovaného portfolia při minimálním zhodnocení 8 % a maximálním 24 %. Ale pozor – za celé investované období, které u zajištěných fondů bývá 3 až 5 let.

Nic není zcela bez rizika

Nic není zcela bez rizika – i u bankovního vkladu existuje jistá nenulová pravděpodobnost, že bankovní dům zkrachuje a nebude schopen vklady vyplatit. V takovém případě přichází na řadu institut pojištění vkladů, z něhož každý vkladatel obdrží náhradu ve výši 90 % vkladu z maximální částky 25 tis. euro.

Za zajištěné fondy ručí banka nebo investiční společnost, která je vydává a která je zaštítěna některou z bank. Banka i investiční společnost mohou zbankrotovat, což je jedno z rizik, která zcela eliminovat nelze ani se zajištěnými fondy. Na druhou stranu – pokud nejste ochotni podstoupit ani toto riziko, pravděpodobně pro vás nejsou vhodné ani zajištěné fondy a musíte se spokojit s výnosem z pojištěných vkladů.

Druhým rizikem, mnohem závažnějším, je kurzové riziko. Zajištěné fondy investují na světových trzích a bývají vypisovány ve světových měnách – nejčastěji americký dolar, euro nebo britská libra. Váš výnos může ovlivnit pohyb kurzu měn v případě, že investujete a výnosy inkasujete v jiné měně, než ve které je fond vypsán. Oslabí-li například česká koruna oproti americkému dolaru v průběhu doby investice o 20 %, váš „zaručený vklad“ se o 20 % ztenčí.

Dalším rizikem je nebezpečí inflace. Přestože jsou fondy vypisovány převážně ve stabilních světových měnách, minimální zhodnocení je stanovováno s ohledem na odhad růstu cenové hladiny. Pokud je cenový růst vyšší, váš výnos je nižší.

V neposlední řadě je nepřehlédnutelné riziko likvidity. Zaručený výnos je zaručený pouze v případě, že zůstanete podílníky fondu po celé investiční období (tedy zpravidla 3 – 5 let). Pokud potřebujete peníze dříve, můžete podílové listy odprodat, ale bez zaručení návratnosti investované částky.

Příklady zajištěných fondů

Zajištěné fondy mají vždy vymezené upisovací období, po které lze nakoupit podílové listy. Minimální investovaná částka se pohybuje zpravidla od 10 tis. Kč výše a bývá uváděna buď v korunách nebo ve měně, v níž je fond vypisován.

V současné době můžete upsat dva fondy HSBC

  • Zajištěný čínský bonusový fond (min. výnos – 8 % v USD, 10,8 % v GBP, 7,3 % v EUR)
  • Zajištěný světový výběrový fond (min. výnos – návrat investované částky)

a tři fondy ČSOB

  • ČSOB světový click+ 9 (min. výnos 8 %, max. výnos 35 % při splatnosti)
  • ČSOB světový click USD+ 2 (min. výnos 8 %, max. výnos 35 % při splatnosti)
  • ČSOB světový click EUR+ 1 (min. výnos 8 %, max. výnos 30 % při splatnosti)

Svůj první zajištěný fond vypsala i Česká spořitelna (ESPA-ČS Zajištěný fond 1), upisovací období však skončilo 30. dubna 2004. V současné době připravuje další, ale zatím nezveřejnila jeho podmínky.

Závěrem

Investice do zajištěných podílových fondů může být zajímavou alternativou k akciovým nebo indexovým fondům pro investory s vyšší averzí k riziku, o které se podělí s bankou nebo investiční společností.

Anketa

Investujete do zajištěných podílových fondů?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).