Hlavní navigace

Zajištěné fondy - oblíbený produkt českých investorů

10. 10. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Se zajištěnými fondy se v posledních letech roztrhl měšec. Jejich obliba mezi českými investory neustále roste a tomu odpovídají i nabídky investičních společností podporované masivní reklamní kampaní. Téměř každá společnost již má ve své nabídce nějaký zajištěný fond. Ale… komu se vyplatí?

V čem tkví úspěch zajištěných fondů? Důvodem jejich obliby je to, že garantují plnou návratnost původně investované částky s možností participovat (podílet se) na růstu akciových trhů. Pokud se trhům v určitém období nebude dařit, investor dostane vyplaceny všechny vložené peníze, pokud se jim dařit bude, může naopak ještě získat.

Je tedy v zásadě jedno, jestli trhy budou v daném období růst nebo klesat, investor má garanci, že dostane zpět vložené peněžní prostředky. A jak je vidět, tradičně konzervativní český investor na takovou možnost slyší.

Garance není zadarmo

Přestože se zajištěné fondy mohou zdát na první pohled velmi atraktivní, není dobré tento investiční produkt příliš přeceňovat. Garance 100 % vložené částky totiž není zadarmo. První omezení spočívá v době trvání fondu, která je pevně stanovena (např. 5 let). Po uplynutí této doby je fond uzavřen a investorům jsou vyplaceny vložené prostředky, včetně jejich zhodnocení.

Pokud by investor chtěl z fondu vystoupit dříve, přichází o garanci výnosu a jsou mu účtovány vysoké výstupní poplatky. Oproti tomu u klasických podílových fondů lze z fondu vystoupit kdykoli. Každý, kdo chce investovat do zajištěných fondů, by proto měl dobře zvážit, zda může peněžní prostředky po stanovenou dobu postrádat.

Další daní za 100% garanci návratnosti vložených prostředků je omezený potenciál výnosu. Výpočet zhodnocení zajištěných fondů je různý, vždy záleží na konkrétním typu fondu. Nejčastěji je výnos vázán na vývoj některého z akciových indexů, případně košů akcií. Je možné se setkat s fondy, které kromě 100% garance zaručují určitý minimální výnos (např. 6 %). Další možností je míra participace na růstu daného trhu, tzn. že investor se nepodílí na růstu plně, ale pouze do určité výše. V případě např. 80% participace tak investor při růstu trhu o 20 % získá při splatnosti fondu jen 16 %. Často se také lze setkat s fondy, kde je omezena maximální výše výnosu. I když by trhy rostly více, investor získá pouze tuto maximální výši.

Aktuální nabídka zajištěných fondů

Zajištěných fondů je na českém trhu celá řada a investiční společnosti se předhánějí v tom, která nabídne pro investora zajímavější výnosovou konstrukci. Mezi společnosti, které nabízejí zajištěné fondy již tradičně (ČSOB, Česká spořitelna, HSBC…), nově přibyla i společnost Pioneer Investment.

ČSOB

Československá obchodní banka aktuálně (do 16. listopadu 2006) nabízí tři podílové fondy:

  • ČSOB Asijského růstu 2 s dobou splatnosti 5 let a 7 měsíců, přičemž participace na růstu koše akciových indexů je 80 %
  • ČSOB Světového růstu +10 s dobou splatnosti 3 roky a 7 měsíců, participace činí 110 % na průměru za 14 čtvrtletí
  • ČSOB Reverzního rozpětí 2 s dobou splatnosti 1 rok a 7 měsíců

Všechny tři fondy při splatnosti vyplatí celou hodnotu vložené investice navýšenou o výnos, který je odvozený od vývoje hodnoty akciového koše. Minimální investice do fondu je 5 000 Kč a vstupní poplatek činí 2 %.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí do konce října tyto fondy:

  • ESPA-ČS Zajištěný fond 19, jehož maximální výnos je omezen na 40 % za dobu trvání fondu (ta činí 5 let) a výnos je každý rok uzamykán (tzn. o výnos z uzavřeného roku investor již nemůže přijít).
  • ESPA-ČS Zajištěný fond 20, který garantuje minimální výnos 5 % za celou dobu trvání fondu. Výpočet výnosu se odvozuje od vývoje akciového fondu IS ČS Sporotrend, který investuje do akcií střední a východní Evropy.

U obou fondů není účtován vstupní poplatek, minimální investice je 5 000 Kč.

Komerční banka

Také Komerční banka pokračuje v sérii upisovaných zajištěných fondů a aktuálně nabízí Světový garantovaný fond Max 7. Podílník obdrží ke dni splatnosti fondu nejvyšší hodnotu ze tří následujících alternativ: aktuální tržní hodnota investice ke dni splatnosti fondu, 85 % nejvyšší dosažené hodnoty v průběhu trvání fondu nebo 100 % investované částky. Fond lze koupit do 20. listopadu 2006. Minimální investice je 10 000 Kč a doba trvání 5 let.

Pioneer Investment

Nově nabízí zajištěné fondy také skupina Pioneer Investment. Její Pioneer – zajištěný fond garantuje 90 % historicky nejvyšší úrovně zhodnocení, aniž by omezoval jeho horní výši. Minimální investice je 5 000 Kč a na rozdíl od ostatních zajištěných fondů lze do něj investovat i pravidelně (minimálně ovšem 1 000 korun měsíčně). Doporučený investiční horizont je 3 roky.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí do 2. listopadu 2006 Raiffeisen Top selection garantovaný fond. Tento fond je poněkud netypický svou dobou trvání, která je netradičně dlouhá (7 let), a výší minimální investice, která činí 1 000 eur (garance návratnosti vložených prostředků je v eurech). Fond participuje na výkonnosti pěti vybraných fondů investiční společnosti Raiffeisen. Investoři na konci období získají 100 % návratnost investovaných peněz nebo 80 % nejvyšší dosažené hodnoty kurzu za celou dobu investice.

FIN21

ČP-Invest

1. Zajištěný fond investiční společnosti ČP-Invest lze nakoupit až do 31. 1. 2007, vstupní poplatek činí 2 %. Podílníci fondu se budou podílet na výnosu mixu tří světoznámých akciových indexů (Euro Stoxx 50, Standard & Poors 500, Nikkei 225). Výše participace bude stanovena až ke konci upisovacího období a bude se pohybovat v rozmezí 15 až 60 %. Doba trvání fondu je 5 let, minimální výše investice je 3 000 Kč.

Ve druhé polovině října plánuje uvést na trh zajištěné fondy také britská banka HSBC.

Anketa

Kolik procent finančního majetku máte v zajištěných fondech?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).