Hlavní navigace

Začínají běžet tři měsíce, během kterých se někteří lidé mohou levně zbavit dluhů

27. 10. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Začíná milostivé léto, které umožní zbavit se levně některých závazků. Lidé v exekuci mohou během tří měsíců splatit původní část dluhu, vše ostatní jim bude odpuštěno. Dluhy bude odpouštět stát, stejnou akci ale ohlásila i Air Bank a Home Credit.

Aktualizace: institut milostivého léta mohou využít také klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny (viz níže)

Část dlužníků dostane během následujících tří měsíců šanci na čistý štít. Koncem října totiž začíná tzv. milostivé léto. Povinní, proti kterým je vedena exekuce kvůli dluhu vůči státu a dalším veřejným institucím (státní, krajské, obecní instituce či podniky s účastí státu), dostanou možnost se svých závazků poměrně levně zbavit.

Jistina dluhu – původní dlužná částka

Příslušenství dluhu – to, o co dluh narostl (úroky, další sankce a náklady spojené s vymáháním)

K zastavení takové exekuce postačí, aby během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) a 908 Kč za náklady řízení. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) bude odpuštěn.

Milostivé léto od 28. října

Zmíněné tři měsíce milostivého léta začínají běžet 28. října 2021 a končí 28. ledna 2022. Datum vychází z ustanovení novely občanského soudního řádu, zákona č. 286/2021 Sb., který předpokládá účinnost těchto změn devadesátým dnem od jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů (to proběhlo 30. července 2021).

Platby exekutorovi před tímto datem budou nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv jistiny. Exekuční srážky nebudou do platby na milostivé léto započítány, upozorňuje organizace Člověk v tísni.

Jaké dluhy se (ne)odpouští

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že dluhy budou odpuštěny pouze fyzickým osobám, a to jen pokud jsou exekučně vymáhány. Daná fyzická osoba nesmí být v insolvenci – nesmí tedy zrovna procházet procesem oddlužení.

Podle novely občanského soudního řádu budou zastavena exekuční řízení zahájená před účinností tohoto zákona, pokud je v roli oprávněného (tedy v roli věřitele):

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast.

To znamená, že exekuci je možné zastavit např. i u dluhů od dopravních podniků, za nájem v obecním bytě nebo za koncesionářské poplatky, u dluhů od nemocnic, technických služeb obcí a měst nebo společností, jako jsou ČEZ apod.

Další podmínkou je, že exekuce musí být vedená soudním exekutorem. Daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení, naopak zůstanou v platnosti.

Zákon výslovně uvádí, že se milostivé léto nevztahuje na:

 • peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,
 • pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,
 • pohledávky věřitelů na výživném ze zákona,
 • pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a
 • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Co musíte udělat

Jak už jsme zmínili, aby vám bylo odpuštěno příslušenství dluhu, tedy náklady na vymáhání exekuce, úroky apod., musíte od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit jistinu veřejnoprávního dluhu a uhradit poplatek ve výši 908 Kč (přesněji 750 Kč + 21 % DPH) za vedení a ukončení exekuce. Případné exekuční srážky, které odvádíte, se pro účely této platby nezapočítávají. Musíte tedy uhradit jistinu v rámci další, dobrovolné platby.

Pokud si nejste jistí počtem vedených exekucí nebo neznáte spisové značky, můžete si opatřit výpis z Centrální evidence exekucí online na webu Exekutorské komory nebo na pobočkách Czech POINTu.

Pokud nevíte, kolik z celkové výše dluhu nyní připadá na původní jistinu, požádejte vašeho exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Kromě této žádosti v dopise zmiňte, že chcete využít institutu milostivého léta (podrobněji viz níže), a doplňte informaci, kam chcete exekutorovu odpověď zaslat. Znáte-li spisovou značku, uveďte i ji.

Odpověď exekutora bude chvíli trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny), proto mu napište co nejdříve, odhaduje Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení a autor projektu Nedlužím státu?, přes který mohou spotřebitelé zjistit své dluhy u státních institucí.

Podle Hábla byste měli exekutora kontaktovat i v případě, že jste jistinu už někdy platili. Může se stát, že ve skutečnosti jistina uhrazena není, protože vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty a náklady. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou, zdůraznil Hábl.

V dopise a při platbě byste měli výslovně upozornit na to, že chcete využít institut milostivého léta podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.

Vzor dopisu a vzor předvyplněného dopisu exekutorovi najdete na webu nedlužímstátu.cz, na webu jakprežítdluhy.cz, který provozuje Člověk v tísni, nebo na webu ministerstva spravedlnosti.

Poté, co obdržíte od exekutora vyčíslení nesplacené jistiny, je třeba v termínu od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 poslat tuto částku na účet exekutora plus 908 Kč za náklady a zastavení exekuce. V poslední den tříměsíční lhůty už musí být částka připsána na účet exekutora.

V případě, že by soudní exekutor v přiměřené lhůtě na vaši žádost nereagoval, můžete získat informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo můžete získat tyto informace také přímo u věřitele.

V případě, že z dopisu zjistíte, že máte splacenou celou jistinu a zbývá jen příslušenství dluhu, zaplaťte exekutorovi jen zmíněný poplatek za vedení a ukončení exekuce. Opět mu ale musíte dát vědět, že tímto chcete využít milostivé léto.

Podklady pro platbu vč. variabilního symbolu byste měli získat od exekutora.

I při platbě samotné do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a odkažte na institut milostivého léta (např. Gabriela Hájková, milostivé léto, splátka jistiny).

Po splacení dlužné jistiny soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení dalších vymáhaných pohledávek, které přesahují uhrazenou jistinu.

Nevíte si rady? Zavolejte si o pomoc na linku 770 600 800, kterou provozuje organizace Člověk v tísni, která se zabývá i dluhovým poradenstvím a pomáhá dlužníkům využít institut milostivého léta. Nebo na webu nechte svůj kontakt a organizace se vám ozve zpět.

Problém se zdravotní pojišťovnou

Ačkoli podle zákona by se mělo milostivé léto vztahovat také na dluhy u zdravotní pojišťovny, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) ve své zprávě poukázala na to, že dosavadní judikatura vztahující se ke zdravotnímu pojištění opakovaně posuzuje penále jako samostatnou pohledávku ze zdravotního pojištění. Nejednoznačný výklad zákona, a tím nejasný postup, vystavuje VZP riziku zpětných sankcí, spojenému s následnou rozdílnou interpretací zákona, uvádí VZP, podle které její názor potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví. O výklad zdravotní pojišťovna požádala také ministerstvo spravedlnosti, které se však dosud nevyjádřilo.

Aktualizace: VZP oznámila, že stanovisko ministerstva spravedlnosti umožňuje klientům s dluhem vůči VZP uplatnit institut milostivého léta. Takoví klienti tedy mohou postupovat úplně stejně jako všichni ostatní, kteří se chtějí zbavit svého veřejnoprávního dluhu.

Arbitrem v řešení dluhů klientů zdravotních pojišťoven by se tak mohli stát samotní exekutoři, jimž je tímto tato kompetence podle VZP svěřena. Žádám tímto exekutory, abychom společně dostáli záměru zákona a nečinili překážky těm, kdo se ke svým dluhům postaví čelem a budou chtít využít aktu Milostivého léta, uvedl Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

Exekutorská komora ČR však takovou roli odmítá: O tom, jak ohledně penále postupovat, musejí rozhodnout zdravotní pojišťovny (či jiní věřitelé) a případně soudy. Takové rozhodnutí nepřísluší exekutorům a není možné na ně tuto roli přenášet, uvedla v prohlášení.

Podle poslance Patrika Nachera je záměr návrhu jednoznačný. Záměrem předkladatelů je to, aby u veřejnoprávních institucí bylo možné zastavit a zrušit exekuci platbou jistiny a poplatku pro exekutora. A vše ostatní, ať už se to jmenuje jakkoli, bude odpuštěno. I v důvodové zprávě k pozměňovacímu návrhu to píšeme jednoznačně. Příslušenství může být pro různé druhy věřitelů a různé druhy pohledávek popsáno různě. Pro účely toho zákona, aby nedocházelo k žádným dezinterpretacím, považujeme za příslušenství cokoliv, co je mimo jistinu. A zrovna u pojišťoven je jistina celkem jednoznačná. Zdravotním pojišťovnám platíme pojistné, takže tou jistinou je pojistné. Všechno ostatní je příslušenství, ať už se to jmenuje penále, sankce, pokuta, či úrok, řekl serveru Měšec.cz.

Pokud by měl otazník nad penále od zdravotních pojišťoven viset i nadále, jsou poslanci podle Nachera připravení přijmout rychle novelu, která by se věnovala jen zdravotním pojišťovnám a kde by bylo explicitně uvedeno, že penále není jistinou.

Organizace Člověk v tísni kvůli tomu, že Správní rada VZP odmítla přijmout jasné usnesení, které by exekutory vyzvalo k nakládání s dlužným penále jako příslušenstvím, nedoporučuje v současné době využívat Milostivé léto na dluhy u zdravotních pojišťoven.

Když vám hází klacky pod nohy

Případy různých výkladů zákona, které Nacher nazývá lidovou tvořivostí, zmínil i Daniel Hůle, šéf organizace Člověk v tísni. Exekutor Podkonický například místo 908 korun požaduje 1815 korun. Jiná exekutorka říká, že ten dluh musí zaplatit pouze dlužník, nikoliv třetí osoba. Dlužníci často nemají účty a my už v tuto chvíli připravujeme dárcovskou databázi, kde dárci budou přímo platit exekutorům, a najednou se tu někdo tváří tak, že když to zaplatí někdo jiný, bude to nevyužitelné. Je to opravdu naprosto neuvěřitelné, uvedl Hůle pro Českou televizi.

Dluhy odpustí i soukromé subjekty

Ačkoli se zdá, že někteří exekutoři nebo věřitelé se s institutem milostivého léta smiřují jen těžce, odpouštění příslušenství nakonec nebude jen výsadou veřejnoprávních dluhů. S informací, že po úhradě jistiny a poplatku exekutorovi bude vše ostatní odpuštěno, přišly také Air Bank a Home Credit. Obě společnosti patří do skupiny PPF.

Air Bank se drží zákonných podmínek a při úhradě jistiny a poplatku 908 Kč odpustí dlužníkům v exekuci všechny úroky po zesplatnění a náklady na soudní řízení i exekuci.  Banka téma veřejně nekomunikuje, bude e-mailem oslovovat přímo klienty, kterých se problém týká.

skoleni_8_6

Air Bank dlužníkům nabídne odpuštění příslušenství dluhu
Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z Twitteru Daniela Hůle

Air Bank dlužníkům nabídne odpuštění příslušenství dluhu

Home Credit ve své zprávě uvádí, že pokud klient v termínu od 28. října 2021 do tří měsíců uhradí jistinu dluhu a jednorázový poplatek jako náklad exekutora, odpustí mu úvěrová společnost zbytek závazků a podá návrh na zastavení exekuce. Úhrada jistiny bude možná ve třech splátkách.

Milostivé léto se bude týkat primárně klientů, kteří jsou v exekuci, nikoliv v insolvenci, a svůj dluh ještě nezačali splácet. Další skupinou, kterou budeme individuálně posuzovat, jsou ti dlužníci, kteří se nacházejí v mimořádně tíživé životní situaci a mají snahu své dluhy aktivně řešit, uvedl Martin Popík, ředitel divize Risk a Collections z Home Creditu.  

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).