Hlavní navigace

Z těhotenství do těhotenství: Jak dostat maximální podporu?

25. 3. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pomalu vám končí výplata státní podpory na jedno dítě a najednou znovu otěhotníte. Další rodičovskou před narozením nedostanete a do práce vás těhotnou asi nevezmou. Co s tím?

Vrchol nezaměstnanosti český trh práce pravděpodobně ještě nedosáhl. Pokud dobíráte rodičovský příspěvek, plánujete další miminko a v práci se pod vámi kýve židle, proč nejít na další mateřskou? V případě, že je budoucí matka zaměstnaná, nemá problém. Dostanou ale mateřskou i nezaměstnané maminky, které po dočerpání rodičovského příspěvku nastoupí na chvíli do práce? A jak na tom budou ty, které zůstanou v tomto mezidobí na pracovním úřadu?

V redakci se nám množí dotazy na téma mateřské. Nejčastěji si nevíte rady se situací, kdy matka dobírá rodičovský příspěvek a chystá se opět na mateřskou. Jít mezi tím na chvíli pracovat? Přihlásit se na úřad práce? Z čeho se bude vlastně nová peněžitá pomoc v mateřství (lidově mateřská) vypočítávat? Přečtěte si také: Důležité změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2010

Matka přechází z rodičovského příspěvku rovnou na další mateřskou

Pokud je matka v době nástupu na mateřskou zaměstnaná, vznikne jí nárok i na další PPM. Jak se bude  nová mateřská počítat? 

Předem je třeba zdůraznit, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) se posuzuje vždy ke dni vzniku sociální události – v tomto případě ke dni nástupu na mateřskou. Na mateřskou budoucí maminka nastupuje v časovém rozmezí od 8. do 6. týdne před porodem.

PPM se stanoví z denního vyměřovacího základu a určí se tak, že se vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, (tedy započitatelný příjem) zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, který se sníží o tzv. vyloučené dny, sdělil serveru Měšec.cz Kamil Vařeka, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Anketa

Peněžitá pomoc v mateřství by měla být...

Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců, které předcházejí měsíci, ve kterém vznikla sociální událost (nástup na mateřskou). Tzv. vyloučené dny jsou ty dny, během kterých jste neplatili pojistné, tedy dny neplaceného volna, nemoci nebo dny po které jste byli bez zaměstnání. Čtěte více: Těhotná a nezaměstnaná? S mateřskou nepočítejte

Podle Vařeky je podmínkou, aby v takto stanoveném období matka měla započitatelný příjem a započitatelné dny. Započitatelné dny jsou všechny dny kromě těch vyloučených. V případě, že matka v rozhodném období nemá započitatelný příjem nebo započitatelné dny, považuje se za rozhodné období první předcházející rok, ve kterém je jak započitatelný příjem, tak alespoň 30 kalendářních dnů, kterými se tento příjem dělí. 

Pokud by nebylo možné určit žádný předchozí kalendářní rok, který obsahuje započitatelný příjem a zároveň minimálně 30 započitatelných dnů, bude denním vyměřovacích základem započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v měsíci, ve kterém vznikla sociální událost.

V případě, že bude budoucí maminka na další PPM nastupovat do 4 let věku předchozího dítěte, zákon jí zaručuje, že nová PPM nebude nižší než ta předchozí. Dle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění, se totiž za denní vyměřovací základ (DVZ) u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další PPM z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje DVZ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než DVZ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství, potvrdil Kamil Vařeka s tím, že uvedené platí, pokud ke dni nástupu na PPM trvá ženě pojištění a zároveň splnila i druhou podmínku nároku na  PPM.

Žena tedy musí být ke dni nástupu na PPM pojištěná, to znamená zaměstnaná. (U OSVČ musí být účastna nemocenského pojištění.) Druhou podmínkou, kterou pro výše zmíněné musí splnit, je účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM. Přitom platí, že pojištění nemusí být nepřetržité. Nutné je jen, aby byl splněn počet dní.

Pro OSVČ platí ještě další podmínka, a to účast na nemocenském pojištění OSVČ minimálně 180 kalendářních dní před nástupem na PPM. I zde nemusí být doba pojištění nepřetržitá a určující je počet dní.

Matka přechází z rodičovského příspěvku na úřad práce a pak na PPM

Rozdílná by byla situace v případě, že by budoucí matka po vyčerpání rodičovského příspěvku byla bez zaměstnání (a mimo ochrannou lhůtu) a přihlásila se na úřad práce. V době nástupu na mateřskou totiž nebude účastna nemocenského pojištění, protože evidence na úřadu práce tuto účast nezakládá. Nebude mít proto nárok na PPM.

Nárok v tomto případě vzniká pouze na rodičovský příspěvek. Tento příspěvek pak matka v tomto případě může čerpat od data narození ratolesti, už si ale nemůže vybrat variantu jeho čerpání. Automaticky musí o dítě pečovat 4 roky a pobírat prvních 21 měsíců 7600 Kč a po zbytek doby do čtyř let 3800 Kč měsíčně. V mezidobí po vyčerpání podpory z úřadu práce a vyplácením rodičovského příspěvku jsou jen dvě možnosti, jak mít příjem: obrátit se na svoji rodinu nebo otce dítěte nebo to zkusit na sociálním odboru místního úřadu. O podmínkách čerpání jednotlivých variant a dalších užitečných informací čtěte v článku: Rodičovský příspěvek dostanete, s jeho výší to ale sláva není 

skoleni_27_5

Jiná by byla situace, pokud by se matka nacházela v tzv. ochranné lhůtě. V § 15 dost. 2 výše citovaného zákona náleží PPM též, pokud k nástupu na PPM došlo až po zániku pojištění v ochranné lhůtě, zdůraznil Vařeka s tím, že ochranná lhůta u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Dodal také, že pokud ale pojištění trvalo kratší dobu než uvedených 180 dní, bude ochranná lhůta dlouhá jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Matka přechází z rodičovského příspěvku krátce do zaměstnání a pak nastupuje na PPM

Vznikne nárok na mateřskou, pokud matka po dočerpání rodičovského příspěvku krátce nastoupí opět do zaměstnání a pak nastoupí na další mateřskou? Nárok na dávku vzniká, jestliže byly podmínky pro vznik nároku splněny v době pojištění. Základní podmínkou pro nárok na (PPM) je účast na pojištění v době nástupu na PPM, tj. 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu, uvedl pro server Měšec.cz Vařeka s tím, že PPM se analogicky stanoví z denního vyměřovacího základu a určí se tak, že se „započitatelný příjem“ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Tyto kalendářní dny se, stejně jako v prvním případě, musí snížit ještě o vyloučené dny.  Čtěte také: Přiznáváte jako OSVČ minimální příjmy? Vašim nejbližším se to nemusí vyplatit

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).