Hlavní navigace

Význam psychologie a disciplíny při tradingu

Lukáš Kracík

Úspěšnost obchodníka není založena pouze na znalostech a dovednostech, ale také na schopnosti udržet emoce na uzdě a dodržovat předem nastavenou disciplínu.

Existuje mnoho vlastností a dovedností, které musí obchodníci (tradeři) mít, aby mohli uspět na finančních trzích. Schopnost pochopit vnitřní fungování společností, jejich základy a určit směry trendů jsou některé z klíčových vlastností potřebných při obchodování, ale žádná z těchto vlastnosti není tak důležitá ve srovnání se schopností ovládat vlastní emoce a udržovat si disciplínu. Tyto dva faktory jsou velmi důležité, aby mohl být trader úspěšný.

Psychologie při tradingu

Psychologický aspekt obchodování je velmi důležitý a odůvodnění tohoto tvrzení je poměrně jednoduché. Obchodníci se často vrhají do nákupů a prodejů akcií v krátkém časovém úseku, a jsou proto nuceni dělat rychlá rozhodnutí. Pro dosažení rychlých a především správných rozhodnutí potřebují určitou přítomnost intelektu či rozumu. Navíc také potřebují disciplínu, aby se drželi předem stanovených obchodních plánů a věděli, kdy si zajistí zisky nebo ztráty. Emoce každého tradera by se v těchto případech prostě vůbec neměly stavět do jejich cesty.

Pochopení strachu

Když na obrazovce obchodníka pulzuje červená barva (znamení, že ceny akcií klesají) a přicházejí špatné zprávy o vybrané akcii nebo obecně trhu, tak není neobvyklé, že dostane strach. Když se toto stane, může jednat přehnaně a cítit nutkání pro uzavření jeho otevřených pozic v rámci obchodů, což by znamenalo získání peněz při prodeji a již žádné další podstupování rizik. Pokud se obchodník rozhodne k tomuto kroku, tak se sice může vyhnout určitým ztrátám, ale také může přijít o případné zisky někdy v blízké budoucnosti.

Obchodníci potřebují pochopit, co je to strach. Strach je přirozená reakce na to, co vnímají jako hrozbu (v tomto případě směrem k jejich zisku nebo potencionálu vydělat nějaké peníze). Obchodníci by mohli být schopní lépe řešit svůj vlastní strach při přemýšlení nad otázkami, z čeho mají strach a především proč ho vůbec mají. Také přemýšlením nad tímto problémem již dopředu a schopností určit, jak by na případné skutečné nastání hrozby reagovali, se můžou obchodníci pokusit izolovat a identifikovat tyto pocity během obchodního dne, a poté se zkusit soustředit na pohyb jejich emocí při různých událostech. Samozřejmě to nemusí být snadné a bude to vyžadovat nějakou praxi či pravidelné cvičení, ale je to nezbytné pro dlouhodobé udržení zdravého portfolia obchodníka.

Anketa

Investujete do akcií?

Chamtivost je náš nejhorší nepřítel

Na Wall Street se traduje staré pořekadlo, které říká „Býci vydělají peníze, medvědi vydělají peníze, prasata se vyvraždí.“ Chamtivost u obchodníků způsobuje, že visí na vítězných pozicích příliš dlouho a snaží se z nich vymáčknout co nejvíce. Tato vlastnost může být devastující pro výnosy, protože obchodníci vždy samozřejmě podstupují riziko případné ztráty.

Chamtivost není snadné přemoci, protože je zakořeněna v mnoha z nás a zdá se, že nám instinkt vždy říká, abychom to ještě zkusili a dostali z toho o trochu více, než co máme nyní. 

Obchodník by měl rozeznat tento instinkt, pokud je přítomen, a snažit se rozvíjet obchodní plány založené na racionálních podnikatelských rozhodnutích. Neměl by se tak raději vůbec vystavovat emocionálnímu rozmaru nebo potencionálně škodlivému instinktu.

Důležitost obchodních pravidel

Aby si obchodníci ponechali hlavy na správném místě ještě před tím, než pocítí emocionální nebo psychickou krizi, tak si můžou vytvořit už předem obchodní pravidla. Obchodníci mohou stanovit limity (stop loss nebo limit), které leží mimo jejích zásady založené na vztahu riziko-výnos, když opouštějí obchod, a to bez ohledu na emoce. 

Samozřejmě stanovení cenových cílů nemusí být jediné pravidlo. Pokud by si například obchodník řekl, že když se objeví určité zprávy o pozitivním zisku nebo negativní ztrátě či makroekonomické novinky, tak nakoupí nebo prodá vybrané cenné papíry. Když se také stane zřejmé, že velký kupující nebo prodávající vstoupí na trh, tak se může obchodník své pozice snažit zbavit a odejít.

Obchodníci mohou také zvážit stanovení limitů na zisky nebo ztráty realizované během jednoho dne. Jinými slovy, pokud sklidí x dolarový zisk, tak ukončí obchodní den, a pokud realizují x dolarovou ztrátu, tak složí svůj „stan“ a půjdou také domů. Toto funguje u investorů, protože někdy je prostě lepší vzít alespoň nějaké peníze a utéct. A jak praví jedno staré a pro všechny čtenáře jistě známé přísloví: „Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.“

Vytvoření obchodního plánu

Obchodníci by se měli snažit dozvědět o své oblasti zájmu co nejvíce. Pokud například obchodník hodně obchoduje a zajímají ho akcie telekomunikačních společností, tak dává smysl, že se bude snažit být dobře informovaný o tomto byznysu. Stejně tak tomu je v případě, kdy ho zajímají akcie energetických společností, tak je poměrně logické, že se bude chtít vyznat i v této investiční „aréně“. 

Chceme-li toto provést sami na sobě, tak začněme formulováním plánu vlastního vzdělávání. Pokud je to možné, navštivme nějaké obchodní semináře a zúčastněme se vybraných konferencí. Také dává smysl si naplánovat a věnovat co nejvíce času procesu výzkumu. To znamená studování grafů, mluvení s managementem společností, pokud je to možné, čtení informací o tradingu nebo dělání další práce na pozadí (jako například makroekonomickou nebo odvětvovou analýzu), abychom byli co nejlépe připraveni, když obchodní den začíná. Bohatství v podobě znalostí by mohlo pomoci obchodníkovi překonat záležitosti spojené se strachem, takže je to ve finále šikovný nástroj.

Kromě toho je důležité, aby obchodník čas od času zvážil experimentování s novými věcmi. Například použití opcí ke snížení rizika nebo nastavení příkazů stop loss na jiných místech než obvykle. Jedním z nejlepších způsobů, jak se může obchodník učit, je experimentování samozřejmě v rozumných mezích. Tato zkušenost může také snížit emocionální účinky. 

Na závěr by obchodníci měli pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat vlastní výkonnost. To znamená, že by měli nejen přezkoumat své výnosy a individuální pozice, ale také se zamyslet nad tím, jak se připravovali na jednotlivé obchodní dny, jak jsou aktuálně na trzích v obraze a jak postupují mimo jiné v oblasti celoživotního vzdělávání. 

Toto pravidelné hodnocení může obchodníkovi pomoci napravit chyby, což může vést ke zvýšení celkových výnosů. Také jim to může pomoci udržet správný způsob myšlení a psychicky se lépe připravit na tento byznys.

Emoce nechme stranou

Často je pro obchodníka důležité, aby byl schopen přečíst graf a měl správnou technologii pro realizaci obchodů. Také by ale neměla být přehlížena psychologická složka při obchodování. Nastavení pravidel obchodování, budování obchodního plánu, provádění výzkumu a získávání zkušeností představují jednoduché kroky, které mohou pomoci obchodníkovi překonat někdy malé a občas velké problémy s myslí. Snažme se tedy ponechat naše emoce raději stranou.

Inspirace pro překlad originálního článku od Glenna Curtise nalezena na www.investopedia.com/arti­cles/trading/02/110502.asp

Našli jste v článku chybu?