Hlavní navigace

Výpočet dovolené se má změnit. Nově se má místo dnů počítat v hodinách

8. 1. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Novela zákoníku práce počítá s úpravou výpočtu dovolené. Ta se má nově určovat podle odpracovaných hodin. Přijdete kvůli novému způsobu výpočtu o část volna, nebo vám naopak na dovolené přidá?

Novela zákoníku práce, kterou vláda schválila v polovině prosince roku 2019, počítá s řadou změn, jako jsou třeba sdílená pracovní místa nebo navýšení odškodnění pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel při výkonu práce, a mnoho dalších. Nyní novela čeká na schválení Sněmovny. Změny ale začnou platit patrně až od začátku roku 2021.

Nepracovali jste u jednoho zaměstnavatele celý rok?

Podle současné úpravy zákoníku práce má nárok na dovolenou zaměstnanec, který odpracoval u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů v kalendářním roce. V tom případě mu vzniká nárok na dovolenou v daném kalendářním roce, a to poměrnou část dovolené.

Právo na dovolenou zaměstnanci vzniká na základě pracovního poměru uzavřeného formou pracovní smlouvy. Zaměstnanci, kteří vykonávají pracovní poměr na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nemají ze zákona automaticky na dovolenou nárok. Na dovolené se v tomto případě musí obě strany domluvit a uvést to do dohody.

Změna ve výpočtu dovolené

Mezi změny patří i nový způsob započítávání dovolené. Ta se nově nemá počítat za odpracované dny, jak tomu bylo doposud, ale za odpracovanou dobu (hodiny). Což se vás týká především, pokud během roku změníte pracovní úvazek, nebo odpracujete v týdnu v různých dnech různý počet hodin. Dá se to vysvětlit na dvou zaměstnancích, kteří odpracují 40 hodin (to odpovídá klasické osmihodinové pracovní době, tedy 8 × 5 pracovních dnů je celkem 40 odpracovaných hodin týdně). Jeden z nich pracuje 5 dní v týdnu vždy 8 pracovních hodin, zatímco druhý má krátké a dlouhé pracovní směny, jeden den jde do práce na 12 hodin a další den jen na 4 hodiny. Jestliže počítáme dovolenou na dny, je u prvního zaměstnance jedno, v jaký den si dovolenou vyčerpá. Zatímco v případě druhého zaměstnance je v tom, jestli si dovolenou vyčerpá v den, kdy má směnu 12hodinovou nebo 4hodinovou. 

Na jakou dovolenou máte nárok teď?

Základní výměra řádné dovolené se liší podle typu zaměstnání, který vykonáváte. Zaměstnanci, pracující ve státní sféře (zaměstnavatelé uvedení v zákoníku práce), mají ze zákona 5 týdnů dovolené. Pedagogičtí pracovníci a akademičtí pracovníci vysokých škol mají 8 týdnů dovolené. Zaměstnanci pracující v soukromé sféře mají nárok nejméně na 4 týdny. V prvních dvou případech není možné délku dovolené prodloužit.

Ale zaměstnavatelé v soukromé či podnikatelské sféře mohou počet dnů nebo týdnů dovolené prodloužit individuální i kolektivní smlouvou, popřípadě vnitřním předpisem zaměstnavatele. Záleží pouze na finančních a provozních možnostech zaměstnavatele. Stále více zaměstnavatelů tak svým zaměstnancům poskytuje pět týdnů dovolené.

Počet hodin dovolené se má počítat podle týdenní pracovní doby, což usnadní výpočet dovolené v případě, že se vám zvýší nebo sníží pracovní úvazek. Dovolená se počítá tak, že se vynásobí počet pracovních hodin za týden a výměr dovolené. Jestliže máte standardní osmihodinovou pracovní dobu a máte nyní ze zákona nárok na čtyři týdny dovolené, tak vám náleží 160 hodin dovolené, což je 20 dní. (v případě, že vám zaměstnavatel poskytuje pět týdnů dovolené, máte nárok na 200 hodin, což je 25 pracovních dní.)

Porovnání změn dovolené podle počtu dnů / podle počtu hodin
Dovolená 4 týdny – po změně 5 týdnů – po změně
8hodinová pracovní doba neboli 40 hodin týdně 160 hodin = 20 pracovních dnů 200 hodin = 25 pracovních dnů

Výpočet je možné použít i v situaci, kdy pracujete třeba jen určitý počet týdnů v roce. Pokud například pracujete jen 12 týdnů v roce a vaše pracovní doba je 8 hodin (tzn. týdně 40 hodin) a ze zákona máte nárok na 4 týdny dovolené, počítá se vaše dovolená takto: 12 (týdnů) x 40 (počet hodin) = 480. Současně se celkový počet týdnů v roce (52 týdnů) vydělí počtem týdnů dovolené poskytované zaměstnavatelem (4 týdny) tzn. 52 /4 = 13. Následně se počet celkově odpracovaných hodin 480 / 13 = 36,92 hodin (po zaokrouhlení 37 hodin). Máte tedy nárok na 37 hodin dovolené, což vychází na 5 dnů volna.

skoleni_27_5

Pro běžného zaměstnance tedy hodinové počítání dovolené mnoho nezmění. Nový způsob výpočtu dovolené má přinést spravedlivější systém pro ty, kteří pracují v rámci směn, kdy se jim například střídá 4hodinová směna s 12hodinovou, protože části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Výpočet podle hodin by měl tuto nespravedlnost, alespoň částečně narovnat.

Co se nezapočítává

Novela zákona ale počítá pouze s průměrnou délkou odpracované doby za týden, takže v případě, že odpracujete občas nárazově více hodin, například v rámci přesčasů, na délce vaší dovolené se to nijak neprojeví. Stejně tak omluvená absence, například kvůli nemocenské, nebude mít na výpočet dovolené vliv.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).