Hlavní navigace

Vyplatí se spořit přes doplňkové penzijní spoření?

7. 6. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Populace stárne a důchodců přibývá. Důchody budou nižší a je nutné se na stáří nějak zabezpečit. Co vám přinese doplňkové penzijní spoření?

Populace České republiky postupně stárne a tím se také prodlužuje doba, po kterou budou důchodci pobírat starobní důchod. 

Stárnutí populace.
Autor: Broker Trust

Stárnutí populace

V roce 1950 bylo v populaci 31 % dětí a 60 % osob v produktivním věku. V poměru k tomu bylo ale pouze 8 % osob, které starobní důchod reálně pobíraly. Postupem času se však situace změnila. Dnes je v populaci pouze 20 % dětí. Lidí v produktivním věku je sice 63 %, ale počet důchodců výrazně vzrostl, a to na 18 %. V následujících letech by situace mohla vypadat i tak, že zatímco dětí a osob v produktivním věku bude ubývat, důchodců bude naopak přibývat. Vyplynulo to z webináře Jiřího Pecha a Miroslava Škváry ze společnosti Broker Trust.

Aktuálně jsou na 1 důchodce 2 pracující osoby v produktivním věku. V budoucnu by ale tento poměr mohl být i nižší než 1:1. Doplňkové penzijní spoření by mělo být nástrojem, který by měl lidem pomoci se na důchodový věk připravit. Je to součást III. pilíře, ve kterém si vy sami dobrovolně spoříte na důchod, abyste tak ve stáří sami sobě zajistili požadovanou životní úroveň.

Jak zachovat současnou situaci?

Pokud bychom chtěli, aby současná situace a hodnota důchodů zůstala zachována a my si tudíž na důchod nemuseli šetřit sami, jsou 2 možnosti, jak situaci řešit:

  • Prodloužit věk odchodu do důchodu
  • Zvednout platby na sociálním pojištění

V případě prodloužení věku do důchodu by se v roce 2050 muselo jít do důchodu nejdříve v 71 letech a v roce 2060 nejdříve v 74 letech. Není ale reálné prodlužovat dobu odchodu na penzi neustále a ne každý se ve věku nad 70 let cítí ještě schopný vykonávat svou práci. Zvláště v náročnějších profesích.

Druhou možností je tedy zvýšení plateb na sociální pojištění. V roce 2040 by ale muselo jen na sociální pojištění odcházet měsíčně 37 % našeho platu. V roce 2050 by to bylo už 50 % a v roce 2060 dokonce 56 %. S tím, jak by se zvyšoval počet důchodců a snižoval počet osob v produktivním věku, by samozřejmě výše odvodů na pojistné stále stoupala.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je součástí III. pilíře a je založeno na té bázi, že si do něj sami dobrovolně přispíváte libovolnou částku. Vámi zvolená částka by vám pak po ukončení doby spoření měla prostřednictvím pravidelné renty zajistit vámi požadovanou životní úroveň na penzi.

V současné době je možné v rámci DPS spořit pouze do účastnických fondů. U nich má spoření podobu investování, kde si zvolíte investiční strategii, kterou následně aplikujete. Ta se řídí dle toho, zda chcete investovat např. do konzervativních či dynamických fondů. Ke spoření ale máte řadu benefitů.

Státní příspěvek

V rámci DPS máte možnost čerpat i státní příspěvek. Ten se odvíjí od toho, jakou částku měsíčně odkládáte. Minimální měsíční úložka musí být alespoň 300 Kč. Každý měsíc, ve kterém si odložíte méně, vám nebude státní příspěvek vyplacen.

Příspěvek účastníka Výše státního příspěvku
0 – 299 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1000 Kč 230 Kč

Maximální možný státní příspěvek dostanete v případě, že spoříte 1000 Kč. Při vyšší měsíční úložce se už státní příspěvek nezvyšuje. Pokud ale spoříte měsíčně více než 1000 Kč, máte možnost uplatnit i daňové zvýhodnění.

Daňová úleva

Pokud spoříte měsíčně 1000 Kč, čerpáte od státu 230 Kč měsíčně ve formě státního příspěvku. Čerpali jste tedy 12 × 230 Kč a daňový základ si tak nesnížíte. Pokud byste si spořili více, máte dle výše příspěvků možnost využít daňového zvýhodnění:

Měsíční příspěvek Roční souhrn příspěvků Snížení daňového základu Úspora na dani z příjmů
1000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 Kč
1500 Kč 18 000 Kč 6000 Kč 900 Kč
2000 Kč 24 000 Kč 12 000 Kč 1800 Kč

Jestliže byste ale měsíčně spořili 1500 Kč, naspoříte za rok 18 000 Kč. Státní příspěvek získáte pouze do výše 12 000 Kč, takže 6000 Kč jste naspořili „nad rámec“. Právě o tuto částku si snížíte daňový základ a na dani uspoříte 900 Kč. V případě, že budete měsíčně odkládat 2000 Kč, uspoříte na dani z příjmu 1800 Kč.

Předdůchod

Pokud si spoříte v doplňkovém penzijním spoření alespoň 5 let, máte možnost si v 60 letech zažádat o tzv. předdůchod. Ten vám bude vyplácen 2 – 5 let a výše měsíční výplaty musí být minimálně 30 % z průměrné mzdy. Zároveň musí mít výše vypláceného příspěvku neklesající výši.

V současné době je průměrná mzda 27 006 Kč, tudíž minimální výše předdůchodu je 8102 Kč.

Abyste mohli předdůchod čerpat, musíte si spořit v rámci doplňkového penzijního spoření alespoň 5 let. Na dvouletý předdůchod tedy musíte mít naspořeno 195 000 Kč, na pětiletý pak 486 000 Kč.

Příklad

Průměrná výše příspěvku účastníka do doplňkového penzijního spoření činí 598 Kč měsíčně. Se státním příspěvkem je částka o pár set korun vyšší, a sice 722 Kč měsíčně. Stačí to ale?

Záleží na tom, jak dlouho si takto budete spořit.

Doba spoření Naspořeno Délka pobírání renty 10 000 Kč
20 let 292 991 Kč 2,5 roku
30 let 588 701 Kč 5,5 let
40 let 1 070 383 Kč 11 let

Průměrný Čech ale pobírá důchod 18 let. Ideální je tedy začít spořit co nejdříve. Čím dříve začnete, tím nižší částku je potřeba spořit.

Exekutor smí úspory zabavit

V případě, že na vás bude vypsána exekuce, má exekutor právo sáhnout na vaše peníze v DPS, a to ať už ve fázi, kdy teprve spoříte, nebo ve fázi, kdy vám je již vyplácena pravidelná renta. Má tedy možnost za vás spoření vypovědět a vaše věřitele následně vyplatit.

Spoření pro děti?

Novinkou v oblasti penzijního spoření je možnost začít spořit dětem již od narození. Tato možnost je přístupná od 1. ledna 2016. Dříve byl minimální věk stanoven na 18 let. S tím je spojena i možnost zažádat si v 18 letech o vyplacení 1/3 finančních prostředků, tzv. odbytné. Musí být ale splněny určité podmínky:

  • Věk 18 let
  • Spoříte si nejméně 10 let.
  • Poslední 2 roky spoříte u stejné penzijní společnosti.

Část státního příspěvku, která je přidružená k vyplacenému odbytnému, se ale vrací státu.

Podílové fondy

Někteří místo doplňkového spoření využívají například investice do podílových fondů. Výhodou je, že peníze uložené v podílových fondech jsou likvidní. Vybrat si je můžete ve chvíli, kdy sami uznáte za vhodné. Naproti tomu u doplňkového penzijního spoření to možné není.

U podílových fondů ale přicházíte o to, co DPS nabízí:

  • Státní příspěvek
  • Možnost daňové úlevy
  • Možnost příspěvku zaměstnavatele
  • Možnost čerpání předdůchodu

Nákladovost podílového fondu se řídí primárně tím, jak si to konkrétní společnost nastaví. U DPS je nákladovost řízena zákonem.

skoleni_4_3

Spořit, spořit, spořit?

Pokud byste si chtěli přispívat na důchod částkou 10 000 Kč po dobu 20 let, tedy po dobu lehce nadprůměrnou, než jak dlouho průměrný Čech pobírá důchod, museli byste mít naspořeno 1 600 000 – 1 800 000 Kč.

Ani tak tedy nezáleží na tom, kde spoříme, ale jakou máme výslednou představu o naší životní úrovni v důchodovém věku. Taková částka se již nespoří lehce a je při sjednávání jakéhokoli spořicího produktu dobré myslet i na to, jaká bude na konci naspořená částka a jak dlouho z ní budeme schopni žít.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).