Hlavní navigace

Jaké jsou výhody a nevýhody burzovně obchodovaných fon­dů?

7. 2. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

ETF jsou investiční fondy obchodované na burzách podobně jako akcie. Zpravidla sledují vývoj vybraného indexu. Jaké jsou potencionální pro a proti u tohoto druhu investice?

Burzovně obchodované fondy (dále jen zkráceně ETF = Exchange Traded Funds) se začaly objevovat na konci 80. let minulého století a rychle získaly popularitu v momentě, kdy investoři začali hledat alternativy k podílovým fondům. Institucionální i individuální investoři mohli vidět výhodu při držbě určité skupiny akcií s nižšími poplatky za správu (tzv. management fees) a vyšší intradenní viditelnost cen. Na druhé straně s nižšími poplatky za správu fondu bylo na investora umístěno břemeno spojené s tím, aby vybral tu správnou investici. Identifikace výhod a nevýhod ETF může pomoci novým a stávajícím investorům k nalezení správného poměru mezi rizikem a odměnou za jeho podstoupení.

Výhody

Existuje nespočet výhod podílových fondů a ETF. Níže nalezneme uvedené jen některé z nich.

Diverzifikace

Jeden ETF nám může vytvořit expozici v některé ze skupin akcií, tržních segmentů nebo investičních stylů. V porovnání s akciemi může ETF sledovat širší škálu akcií nebo se dokonce pokoušet kopírovat výnos země nebo skupiny zemí. Například se můžeme zaměřit na Brazílii, Rusko, Indii a Čínu v rámci BRIC ETF. Podílové fondy mohou být také diverzifikovány, ale ETF mají nižší poplatky a obchodují se spíše jako akciová investice.

Nižší poplatky v porovnání se spravovanými fondy

ETF, které jsou řízeny pasivně, mají mnohem nižší ukazatel nákladovosti při porovnání s jinými spravovanými fondy. Ukazatel nákladovosti podílových fondů je obvykle vyšší kvůli nákladům, které mohou zahrnovat například poplatky za správu, účetní náklady podílníků na úrovni fondu, provozní náklady spojené s marketingem nebo poplatky za prodej a distribuci.

Obchodování jako s akciemi

Ačkoliv můžou ETF dávat investorovi výhody diverzifikace, stále se obchodují jako akcie. ETF je možné nakoupit na marži nebo prodat na krátko. Navíc se obchodují za cenu, která je aktualizovaná po celý den. Otevřený podílový fond je oceněn na konci dne na základě čisté hodnoty aktiv (tzv. NAV = Net Asset Value). ETF nám také umožní řídit riziko tím, že budeme obchodovat s futures kontrakty nebo opcemi. Vzhledem k tomu, že se obchodují podobně jako akcie, můžeme rychle vyhledat přibližnou denní změnu ceny komodity nebo odvětví s burzovním symbolem (tzv. ticker) sledovaného ETF.

Dividendy jsou reinvestovány okamžitě

Dividendy společností v otevřených ETF jsou reinvestovány okamžitě, ale načasování se může lišit u indexových podílových fondů.

Daňová expozice kapitálových zisků je limitovaná

ETF mohou být daňově efektivnější než podílové fondy, protože většina daně z kapitálových zisků je zaplacena investorem při prodeji. Dokonce, i když ETF prodává nebo nakupuje akcie z důvodu snahy o kopírování vývoje koše akcií, které sleduje. Tomu tak je z důvodu, že kapitálové zisky pocházejí z nepeněžitých transferů (výměna aktiv) viditelných u ETF, které nevedou k daňovému zatížení. Proto lze očekávat, že daňová expozice bude nižší při porovnání s podílovými fondy.

Podílové fondy jsou na druhé straně povinné rozdělovat kapitálové zisky podílníkům, pokud realizují výnos během prodeje cenných papírů. Tato rozdělená částka je vytvořena na základě podílů investic jednotlivých podílníků a podléhá dani jako kapitálový zisk.

Nižší odchylky v cenách

Je zde nižší šance získat ETF ceny, které jsou vyšší nebo nižší než skutečné hodnoty. ETF se obchodují v průběhu dne za cenu, která je blízko ceně podkladových cenných papírů. Takže v případě, že by cena byla výrazně vyšší nebo nižší než čistá hodnota aktiv, arbitráž dostane cenu zpátky do rovnováhy. Toto je rozdíl při porovnání s uzavřenými indexovými fondy, protože se ETF obchodují na základě nabídky a poptávky. Tvůrci trhu (tzv. market makers) budou následně zachycovat nesoulady v cenách.

Nevýhody

Zaměření na velké společnosti

V některých zemích by mohli investoři směřovat k akciím s velkou tržní kapitalizací z důvodu úzké skupiny akcií v tržním indexu. Zahrnutí pouze větších akciových titulů bude limitovat dostupnou expozici pro společnosti se střední a malou tržní kapitalizací. Toto by mohlo ponechat potencionální růstové příležitosti mimo dosah investorů do ETF.

Intradenní stanovování ceny může být zabijákem

Dlouhodobější investoři mohou mít časový horizont na úrovni mezi deseti a patnácti lety, takže těžko budou mít prospěch z intradenních změn cen. Někteří investoři mohou obchodovat více kvůli těmto výkyvům v hodinových cenách. Vyšší výkyvy během několika hodin by mohly někoho přimět k udělání obchodu, jehož ocenění na konci dne by mohlo vyvolat iracionální obavy z narušení investičního cíle.

Velký rozdíl mezi Bid-Ask cenou

Čím více je vytvářeno inovativních ETF, tím spíše můžeme najít investice do málo obchodovaných indexů. Výsledkem může být vysoký rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Můžeme proto případně najít vyšší přidanou hodnotu při investování do skutečných akcií (obvykle větší institucionální investoři) nebo dokonce do aktivně spravovaného fondu.

Vyšší náklady

Většina lidí porovnává ETF obchodování s ostatními „bazény“ akcií, jako jsou například podílové fondy. Když však porovnáme ETF s investicí do konkrétní akcie, náklady budou pravděpodobně vyšší. Skutečná provize vyplacená brokerovi může být stejná, ale není zde žádný poplatek za správu akcie.

Dividendové výnosy

K dispozici jsou ETF vyplácející dividendy, ale tyto výnosy nemusí být stejně vysoké jako například při vlastnění vysoce výnosné akcie nebo skupiny akcií. Rizika spojená s vlastněním ETF jsou obvykle nižší, ale pokud je investor ochoten podstoupit riziko, poté může dosáhnout mnohem vyššího dividendového výnosu někde jinde v rámci investičního světa. Pokud si například vybereme akcii s největším dividendovým výnosem nebo ETF sledující širší trh, tak celkový výnos bude v průměru nižší u druhé varianty.

Pákový efekt

Některé ETF mohou být spojené s dvojnásobným nebo trojnásobným pákovým efektem. Tyto typy spekulativních investic musí být pečlivě zváženy. Pokud je ETF drženo déle než jeden den, skutečná ztráta by mohla být více než dvojnásobně nebo trojnásobně velká. Pokud například vlastníme ETF s dvojnásobným pákovým efektem na zemní plyn, 1% změna v rámci ceny této komodity by měla mít za následek 2% změnu v ETF na denní bázi.

Účto_tip_změny21

Závěr článku

ETF jsou využívány širokou škálou investorů za účelem vybudování portfolia nebo získání expozice do konkrétních sektorů. Existuje mnoho výhod především při porovnání s jinými spravovanými fondy (například podílové fondy). Jsou zde však také nevýhody, na které je si třeba dát pozor předtím, než zadáme příkaz k nákupu některé z těchto občas komplikovaných investic. Kromě toho také daňový dopad spojený s ETF musí být zvážen při rozhodování, jestli je ETF vhodná volba investice právě pro nás.

Inspirace pro překlad originálního článku od Petera Cherewyka nalezena na www.investopedia.com

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).