Hlavní navigace

Výhled pro letošní rok podle Michal Stupavského (Coseq): akcie se stále vyplatí

Michal Stupavský

Jak si povedou akciové trhy v tomto roce? Čeho se můžeme obávat a co naopak by mělo pomoci akciovým trhům k růstu?

Doba čtení: 2 minuty

Domníváme se, že akciové valuace rozvinutých i rozvíjejících se trhů jsou nízké a to jak na absolutní, tak i relativní úrovni:

 • Poměrové ukazatele (P/B, P/E) se na konci roku 2011 i nadále pohybovaly pod svými dlouhodobými průměry za posledních 15 let.
 • Dividendové výnosy se na konci roku 2011 i nadále pohybovaly nad svými dlouhodobými průměry za posledních 15 let.
 • Rozdíl mezi ziskovými výnosy (earnings yield, inverzní hodnota P/E) a klíčovými relativně bezrizikovými výnosy z amerických a německých státních dluhopisů se na konci roku pohyboval na historických maximech.

Klíčovými faktory pro vývoj akciových trhů v příštích kvartálech budou makroekonomický a politický vývoj ve světě:

 • Domníváme se, že přestože jsou akciové valuace v historickém srovnání nízké, samy o sobě k trvalejšímu růstu akciových trhů v roce 2012 pravděpodobně stačit nebudou.
 • K trvalejšímu růstu akciových trhů budou muset přijít pozitivní katalyzátory, které se budou týkat právě makroekonomického a politického vývoje.
 • Pokud budou přijata a v praxi efektivně implementována správná politická rozhodnutí, zejména v oblasti úsporných fiskálních politik v eurozóně kvůli zamezení další eskalaci evropské dluhové krize, důvěra investorů a tržní nálada by se měla postupně výrazně zlepšit, což by mělo akciovým trhům v průběhu roku 2012 poskytnout výrazný střednědobý pozitivní stimul.
 • Za hlavní riziko pro další akciový vývoj přitom považujeme právě případnou eskalaci dluhových problémů v Evropě. Druhým klíčovým rizikem je podle našeho názoru výraznější zpomalení čínské ekonomiky.
 • Pozitivní i negativní katalyzátor může přijít z oblasti makroekonomického vývoje na obou stranách Atlantiku. Makrodata z USA v posledních měsících roku 2011 naznačovala slušnou ekonomickou dynamiku, naopak makrodata z eurozóny indikovala reálnou pravděpodobnost mírné ekonomické recese v roce 2012.
 • Další vývoj makroekonomické dynamiky na obou stranách Atlantiku přitom bude zásadní pro další vývoj analytických odhadů ziskovosti korporací a potažmo základních poměrových ukazatelů. Případná pozitivní i negativní překvapení budou nepochybně v průběhu roku 2012 významným akciovým katalyzátorem.
 • Velice pozitivním akciovým katalyzátorem by nepochybně bylo další kolo kvantitativního uvolňování v USA nebo začátek oficiálního kvantitativního uvolňování v eurozóně, resp. mnohem větší objemy přímých nákupů evropských vládních dluhopisů problematických ze­mí.

Z hlediska teritoriální akciové alokace preferujeme rozvíjející trhy před trhy rozvinutými především kvůli lepším fundamentálním charakteristikám rozvíjejících se ekonomik:

dan_z_prijmu

 • Pozitivní diferenciál dlouhodobého trendu ekonomického růstu.
 • Příznivá demografická struktura.
 • Nižší objem dluhů soukromého i veřejného sektoru relativně k ekonomickému výstupu.
 • Relativní valuace rozvíjejících se trhů vůči trhům rozvinutým jsou sice mírně nad dlouhodobým průměrem, to je nicméně podle našeho názoru zcela ospravedlněno zvýšenou makroekonomickou stabilitou, zvýšenou transparentností a zvýšenou úrovní corporate governance.

Podle našeho názoru bude vysoká volatilita na akciových trzích přítomna i v roce 2012. V krátkodobém horizontu budou hrát kroky politiků a centrálních bankéřů i nadále klíčovou roli a to zejména kvůli dopadu na krátkodobou tržní náladu a investiční sentiment.

Nemůžeme také vyloučit, že by akciové trhy mohly, v případě výraznějšího ochlazení makroekonomické dynamiky či další eskalace evropské dluhové krize, v průběhu roku 2012 zaznamenat další pokles. Z pohledu investora se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem jsme nicméně přesvědčeni, že akciové trhy nabízejí velice zajímavý růstový potenciál. Současné deprimované valuace jsou toho názorným příkladem.

Našli jste v článku chybu?