Hlavní navigace

Vydělejte na růstu cen a nenapalte se bonusovými instrumenty

4. 9. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Vysvětlíme vám, co jsou to sprint certifikáty, multi-bonusové certifikáty, airbag certifikáty a basket certifikáty a jak s nimi zhodnotit peníze.

Investiční certifikáty nabízí možnost účastnit se na vývoji cen jednotlivých cenných papírů nebo od nich odvozených produktů. Držitel certifikátu se přímo podílí například na cenovém vývoji indexu (indexový certifikát) nebo na speciálně vytvořeném koši akcií (basket certifikát).

Z právního hlediska je možné provést jejich zařazení do kategorie dluhových cenných papírů (obsaženo například v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu), které v sobě nesou závazek emitenta splatit vlastníkům certifikátů v budoucnosti určitou částku, jejíž hodnota se odvíjí od předem stanovených emisních podmínek a také v návaznosti na samotném vývoji ceny podkladového aktiva. Nemohou být tudíž žádným způsobem brány jako stvrzení vlastnického práva nebo akcionářského zvýhodnění.

Emitenti investičních certifikátů jsou finanční instituce. Emitent je povinen kdykoliv prodat nebo odkoupit certifikát od klienta za cenu, která je transparentně odvozena od ceny podkladového aktiva. Díky těmto charakteristikám přináší investování do certifikátů tyto výhody pro investory:

  • transparentnost – kupní a prodejní cena certifikátu a podkladového instrumentu je vždy známá,
  • likvidita – je zde kdykoliv možnost koupit nebo prodat certifikát, protože je emitent povinen vždy stanovit kupní a prodejní cenu certifikátu (role tvůrce trhu). Emitent je tudíž obchodní protistranou bez ohledu na nákup nebo prodej,
  • dostupnost – ceny certifikátů jsou obvykle v přijatelných cenových relacích pro každého a navíc je možné vybrat si z velkého množství těchto produktů a jejich emitentů,
  • nízké náklady – podkladové aktivum je předem stanoveno a nemění se, takže se bavíme o pasivním managementu, který sám o sobě nenese žádné náklady. Emitent získává svou odměnu díky rozpětí (spreadu) mezí kupní a prodejní cenou.

Jedno z nejvýznamnějších rizik není spojeno pouze se samotným certifikátem, ale také s jeho emitentem. Investor v podstatě dočasně půjčuje peníze emitentovi certifikátu a na oplátku získává investiční certifikát. To je důvod, proč by měla být velká pozornost věnována právě výběru emitenta při počátečním rozhodování spojeném s výběrem vhodného typu produktu.

Certifikáty jsou volně obchodovatelné na burzách každý den a mohou mít omezenou nebo neomezenou splatnost. Neslouží k pravidelným výplatám výnosů. Kromě akcií a akciových indexů jsou dalšími možnými podkladovými aktivy pro certifikáty například měny, komodity či úrokové sazby.

V tomto čtvrtém článku se blíže podíváme na možnosti spojené se sprint certifikáty, multi-bonusovými certifikáty, airbag certifikáty a basket certifikáty.

Sprint certifikáty

Nákup sprint certifikátu je dobrý nápad, pokud předpokládáme mírný růst cen a chceme z nich více profitovat. Míra participace je obvykle ještě o něco vyšší než v případě outperformance certifikátů. Sprint certifikáty proto fungují podobně jako outperformance certifikáty. Můžeme profitovat díky použití pákového efektu mnohem více, pokud je cena podkladového instrumentu nad stanovenou hodnotou. Stejně jako u outperformance certifikátů mohou být mezi podkladová aktiva zařazeny například akcie, indexy, komodity nebo instrumenty napojené na úrokové míry.

Zmíněné dva druhy certifikátů se navzájem liší ve splatnosti, pákovém efektu a dodatečné maximální hodnotě výnosů (cap). Pákový efekt je zpravidla vyšší u sprint certifikátů v porovnání s certifikáty outperformance a doba do splatnosti je kratší.

Na první pohled se může zdát, že nastavení sprint certifikátu je tedy při srovnání s konkurenčním produktem lepší. Nicméně se sprint certifikátem budeme díky capu těžit z rostoucí ceny podkladového aktiva pouze do určité maximální výše. Pokud tedy cena podkladového instrumentu převýší tento cap, nebudeme dále z této výkonnosti profitovat. Míra participace, která platí v rámci cenového rozpětí (rozpětí mezi realizační cenou a capem), je obvykle 200 %, ale může být také například 300 nebo 400 %.

Na druhou stranu, pokud bude cena podkladového aktiva v době splatnosti pod počáteční úrovní, certifikát dostane stejné vlastnosti jako přímá investice do tohoto podkladu. Pákový efekt tedy při poklesu nepůsobí a ztráty jsou stejné jako u podkladového aktiva. Ztráta jako taková však omezená nikterak není.

Multi-bonusové certifikáty

Multi-bonusové certifikáty mají identickou strukturu jako klasické bonusové certifikáty, až na skutečnost, že jsou postaveny na několika podkladových aktivech a samotná výplata z nich je založena na základě nejméně výkonného aktiva. Název certifikátu proto může být trochu zavádějící, protože naznačuje, že je produkt založen na koši. Možná by bylo vhodnější použít něco ve stylu bonusového certifikátu s nejhorším podkladovým aktivem. Tento vložený znak nám dává bohužel jistotu, že pokud alespoň jedno z podkladových aktiv prorazí předem nastavenou bariéru, zmizí nám ochrana a s tím spojený bonus.

Emisní cena multi-bonusového certifikátu se většinou rovná 100 % váženého průměru cen podkladových instrumentů. Dokud není stanovená bariéra proražena, výplata v době splatnosti bude větší o bonus a vážený průměr výkonnosti celého koše podkladových aktiv. Pokud by však došlo k porušení bariéry kdykoliv během života produktu alespoň jedním z podkladových aktiv (případ amerického stylu bariéry, který je zároveň nejpoužívanější), možnost bonusu a ochrany zmizí a výplata v době splatnosti je založena na nejméně výkonném aktivu z koše.

Stojí za to poznamenat, že jedno z aktiv sice může prolomit nastavenou bariéru, ale vůbec není předem jasné, zda bude výplata v době splatnosti založená právě na tomto konkrétním instrumentu. Důvodem je fakt, že toto aktivum, které prorazí bariéru, se může do doby splatnosti výkonem mnohem zlepšit, a naopak jiné aktivem poklesne pod původní cenu. Jakmile je však bariéra jednou proražena (bez ohledu na to, jakým aktivem), výplata v době splatnosti bude založena na nejméně výkonném aktivu ze všech v koši.

Airbag certifikáty

Airbag certifikát se plně podílí na pohybu ceny podkladového aktiva směrem nahoru v rámci výkonnosti a má určité množství ochrany při pohybu ceny směrem dolů, které investorovi garantuje, že nerealizuje žádné ztráty. Jinými slovy, pokud podkladové aktivum neztratí na ceně více, než je předem stanovená úroveň, kapitál investora zůstane na 100 % ochráněn. Tato úroveň se nazývá airbag a je pojmenovaná stejně, jako bezpečnostní systém umístěný v automobilech, který snižuje rozsah zranění v případě nehody.

Pod úrovní airbagu začíná certifikát klesat v porovnání přímo s podkladovým instrumentem zrychleným tempem kvůli pákovému efektu. V podstatě se dá říci, že je tento certifikát podobný tomu bonusovému, ale jeden velký rozdíl spočívá v tom, že airbag certifikát na sebe neváže knock-out funkci. Úroveň ochrany airbag certifikátu je typicky v rozmezí 90 až 70 % spotové ceny, čímž vytváří ochranu pro investora mezi 10 až 30 %.

Basket certifikáty

Emitent certifikátu určí složení koše před kotováním certifikátu. V podstatě všechny cenné papíry s pravidelným (alespoň jednou denně) stanovením ceny jsou vhodné pro umístění do tohoto koše. Kritéria pro výběr akcií nebo obecně cenných papírů v koši jsou známá a zůstávají beze změny v průběhu života certifikátu.  Nicméně složení koše se může v průběhu času měnit. Pokud emitent certifikátu následuje určitou strategii, koš může být upravován v konkrétních závěrečných termínech. V takovém případě je tento koš nazván košem aktivním. Pokud naopak zůstává složení koše přesně stanovené, jak je tomu například u indexových certifikátů, nazývá se tento koš košem pasivním.

 uplatnovani-dph-v-roce2021

Úspěch basket certifikátu se měří na základě skutečnosti, zda dokázal výkonem překonat srovnatelný index nebo fond v podobě určitého benchmarku. Basket certifikáty mohou být rozděleny zhruba do tří kategorií na základě kritéria pro výběr cenných papírů: odvětvové certifikáty, certifikáty napojené na zemi nebo region a strategické či tematické certifikáty.

Použití basket certifikátů dává smysl, pokud je investor přesvědčen o potenciálu skrytém v určitém odvětví, zemi, regionu a tak dále, ale snaží se vyhýbat riziku plynoucímu z přímého investování do jednotlivých cenných papírů. Protože se očekává, že certifikát dosáhne většího výnosu při srovnání s benchmarkovým indexem, obvykle se v tomto případě používá méně titulů v koši než v případě benchmarkového indexu. To samo o sobě zvyšuje potenciál pro získané výnosy, ale zároveň se zvyšuje riziko ztráty při komparaci s indexem. Na rozdíl od akcií v sobě basket certifikáty nenesou žádný nárok na výplatu dividendy. Do úvahy ze strany investorů by měla být také vzata limitovaná doba splatnosti tohoto instrumentu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).