Hlavní navigace

Vše, co potřebujete vědět o prašivých dluhopisech

4. 3. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Český překlad „prašivý“ je poněkud odstrašující. Přesvědčte se sami, že tyto nástroje nemusí pro investory nutně nést pouze negativa.

Pro mnoho investorů evokuje termín „prašivý“ dluhopis (v angličtině také junk bond či high-yield bond) myšlenku na investiční podvody a finančníky z 80. let 20. století, jakými byli například Ivan Boesky a Michael Milken, kteří byli známí jako „králové“ prašivých dluhopisů.

Nenechme se však tímto termínem již takto dopředu zmást. Pokud vlastníme podílové listy dluhopisového podílového fondu, jsou tyto bezcenně znějící investiční nástroje již možná nepřímo zahrnuty do našeho investičního portfolia. Článek nabízí informace, které bychom měli znát v souvislosti s tímto druhem investičních nástrojů – tedy s prašivými dluhopisy.

Co je to prašivý dluhopis?

Z odborného úhlu pohledu je prašivý dluhopis v rámci nastavení přesně to samé, co běžný dluhopis. Prašivé dluhopisy jsou svým způsobem dlužní úpisy od korporací nebo států, které říkají, jaká částka musí být zaplacena zpět investorovi (jistina), k jakému datu musí být zpět zaplacena (termín splatnosti) a jaký úrok (kupon) dostaneme za vypůjčené peníze. Prašivé dluhopisy jsou však od těch běžných rozdílné v tom, že v sobě nesou horší kreditní kvalitu emitentů těchto nástrojů. Obecně můžeme dluhopisy charakterizovat na základě kreditní kvality a tím je rozdělit do jedné ze dvou hlavních kategorií:

Investiční stupeň – Tyto dluhopisy jsou emitovány nízce až středně rizikovými emitenty. Hodnocení (rating) těchto dluhopisů investičního stupně je obvykle mezi AAA či Aaa až BBB či Baa. Dluhopisy investičního stupně nemusí nabízet obrovské výnosy, ale na druhé straně je riziko, že emitent zkrachuje a nezaplatí tak jistinu a kupony, menší.

Spekulativní stupeň – Zde se jedná o dluhopisy, které vyplácí jejich držitelům vysoké výnosy, protože emitenti obvykle nemají ani jinou možnost kvůli své rizikovosti. Nízký výnos by potenciální investory nemotivoval k nákupu dluhopisů a emise by nemusela být ve finále úspěšná, protože by se neupsala v požadované výši. Kreditní hodnocení tak těmto emitentům stěžuje cestu pro získání kapitálu za nízkou cenu. Prašivé dluhopisy jsou obvykle ohodnoceny mezi BB a nižšími stupni (Standard & Poor's, Fitch) nebo Ba a nižšími stupni (Moody's).

Stupně hodnocení u vybraných ratingových agentur 


Prezentace J&T Banky

Ačkoliv prašivé dluhopisy vyplácí vysoké výnosy, nesou v sobě také vyšší než průměrné riziko, že společnost nesplní své závazky vůči věřitelům. Historicky jsou průměrné výnosy prašivých dluhopisů o 4–6 % vyšší při srovnání s jejich protějšky z oblasti amerických pokladničních poukázek. Prašivé dluhopisy ještě můžeme rozdělit do dvou jiných kategorií:

Padlí andělé (fallen angels) – Jedná se o dluhopisy, které kdysi spadaly do investičního stupně hodnocení, ale po čase se dostaly do stupně spekulativního, protože se zhoršila kreditní kvalita emitenta.

Vycházející hvězdy (rising stars) – Opakem padlých andělů jsou dluhopisy, jejichž hodnocení se zlepšilo, protože se zlepšila kreditní kvalita emitenta. Vycházející hvězda může být sice stále ve spekulativním stupni hodnocení, ale je na dobré cestě směrem do investičního stupně.

Proč bychom si měli koupit prašivé dluhopisy?

Před tím, než se rozhodneme tyto investiční nástroje přes našeho makléře nakoupit, bychom měli znát pár věcí. Jasným varováním může být skutečnost, že prašivé dluhopisy jsou vysoce rizikové. U tohoto druhu dluhopisu riskujeme, že nikdy nedostaneme vložené peníze zpátky. Investice do prašivých dluhopisů také vyžaduje vysoký stupeň analytických dovedností.

Krátce řečeno je tato oblast vhodná především pro bohaté nebo speciálně motivované jednotlivce, protože tato část trhu je pokrývána hlavně institucionálními investory. To však určitě neznamená, že je investování do prašivých dluhopisů určeno výhradně pro bohaté. Pro mnoho individuálních investorů dávají vysoce výnosné dluhopisové podílové fondy smysl. Nejenom že nám tyto fondy umožní využít služeb profesionálů, kteří tráví celé dny hledáním vhodných prašivých dluhopisů, ale také nám zajistí nižší riziko přes diverzifikování investic napříč řadou investičních nástrojů. Je vhodné poznamenat, že před tím, než se rozhodneme nakoupit prašivé dluhopisy, je dobré vědět, na jak dlouho si můžeme dovolit vyčlenit peníze.

Občas se v čase objeví určitá perioda, kdy odměny plynoucí z prašivých dluhopisů nekorespondují s podstupovanými riziky. Každý jednotlivý investor tuto periodu může určit, když se podívá na výnosové spready (rozdíly) mezi například americkými prašivými dluhopisy a pokladničními poukázkami. Jak jsme již zmínili, výnosy z prašivých dluhopisů jsou historicky o 4–6 % nad těmi z pokladničních poukázek. Pokud bychom si všimli, že výnosový spread klesá pod 4 %, pravděpodobně není úplně ten nejlepší čas k investici do prašivých dluhopisů. Další položkou ke sledování je míra nesplnění závazků v oblasti prašivých dluhopisů. Snadným způsobem, jak toto sledovat, jsou například webové stránky agentury Moody's. Posledním varováním je skutečnost, že se prašivé dluhopisy podobají akciím v tom směru, že následují v rámci hospodářského cyklu střídání období prosperity a krize. Na počátku 90. let 20. století vydělalo mnoho dluhopisových fondů více než 30 % výnosů ročně, ale příval defaultů by mohl pro tyto fondy předznamenat významné otočení tohoto trendu směrem dolů.

FIN21

Nenechte se odstrašit názvem

Navzdory svému odstrašujícímu názvu mohou být prašivé dluhopisy pro informované investory zajímavou investiční příležitostí. Nicméně potenciální vyšší výnosy však přicházejí ruku v ruce s vyšším rizikem. Je tedy na každém z nás, zda se v této oblasti rozhodneme aktivně pohybovat, pasivně přenecháme práci na manažerech podílových fondů, nebo se raději tomuto investičnímu nástroji pro jistotu obloukem vyhneme. Žádná strana mince není úplně stejná, proto není možné říci, že by na straně prašivých dluhopisů měla převážit pozitiva nebo negativa, ale je dobré poznamenat, že vzhledem ke specifičnosti tohoto trhu je velkou výhodou znát dostatečně jeho pozadí a být schopen kvalifikovaně učinit vhodné investiční rozhodnutí.

Volná inspirace článkem serveru Investopedia.com

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).