Hlavní navigace

Volby 2013: Jak chtějí politické strany ochránit vaše pracovní místo?

24. 10. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Co všechno plánují kandidující politické strany na podporu zaměstnanosti a jak by chtěly naložit s dávkou podpory v nezaměstnanosti?

V dnešním článku – posledním na téma předčasných voleb – se zaměříme na to, jak chtějí jednotlivé strany podpořit zaměstnanost a zda plánují i změny v souvislosti s poskytováním podpory v nezaměstnanosti. Přečtěte si také články, které mapovaly plány stran v oblasti exekucídaní pro fyzické osoby

ANO 2011

Zástupci hnutí ANO 2011 chtějí podpořit zaměstnanost zavedením daňových úlev pro zaměstnavatele. Ty by bylo možné čerpat formou snížení příspěvků pojistného na sociální zabezpečení při zaměstnání absolventů, zdravotně hendikepovaných, samoživitelů a lidí starších 50 let a odčitatelných položek od základu daně z příjmů u nákladů na praxi žáků či rekvalifikaci zaměstnanců starších 50 let. Daňově by byla podpořena pracovní místa na částečný úvazek nebo sdílení pracovních míst u znevýhodněných skupin.

Strana se chce zaměřit také na kontrolní mechanismy, které by zabránily zneužití sociálních dávek a dodržování antidiskriminačního zákona tak, aby nebyla neoprávněně zvýhodňována žádná skupina obyvatel. Dávky pro dlouhodobě nezaměstnané by podmínila jejich aktivní snahou o zapojení do pracovního procesu. (Poskytování dávek obecně by bylo podmíněno např. výkonem veřejně prospěšných prací podle zaměření uchazeče nebo dodržování povinné školní docházky dětí atd.) Rovněž plánuje čerpat dotace EU na rozvoj pracovních míst a podpořit vznik miniškolek a podnikových školek.

Strana Andreje Babiše by ráda podpořila více individuálního přístupu a kvalitního poradenství na pracovních úřadech, stejně jako rekvalifikační programy a vzdělávání (nejdříve pro Moravskoslezský kraj).

ČSSD

Ačkoli ČSSD podle vlastního vyjádření považuje nezaměstnanost za nejtíživější problematiku, nemyslí si, že primárním problémem je neochota pracovat. Strana se chce zaměřit na podporu pracovních míst skrz tvorbu soukromých investic, které podpoří svou hospodářskou politikou. Přitom chce ale strana postupně zvyšovat minimální mzdu až na 12 000 Kč v roce 2018 a plánuje opět zavést nárok na nemocenskou v prvních třech dnech nemoci. Důsledně chce prosazovat i rovnost odměn za práci u mužů a žen.

Nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce je pak podle ní nutné řešit aktivní politikou zaměstnanosti, konkrétně přeškolováním nezaměstnaných na potřebné profese. Zástupci ČSSD chtějí také podporovat zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu nebo práci z domova a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Odmítavě se staví naopak k formám nelegálního zaměstnávání, čímž se myslí pravděpodobně švarcsystém.

Strana chce obnovit povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa. Činnost úřadů by také měly podpořit evropské dotace i spolupráce se státními podniky. S využitím programu Evropské unie bude absolventům škol a vyučeným do 25 let, kteří do čtyř měsíců nenaleznou práci, nabídnuto zaměstnání, další vzdělávání, učňovská příprava nebo stáž, slibuje strana ve svém programu.

Dlouhodobě nezaměstnaným by měly být nabízeny veřejně prospěšné práce. Lidem bez zaměstnání by také speciální program nabízel uplatnění v oblasti domácích prací a služeb – např. péče o seniory, zdravotně postižené a děti, úklid domácnosti, drobné opravy, zahradnické práce, doučování, pomoc s informačními technologiemi apod.

ČSSD se také otevřeně hlásí k podpoře činnosti odborů. 

KDU – ČSL

KDU – ČSL pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti měnit nechce. Raději chce podporovat skrz legislativní změny Zákoníku práce malé a střední firmy vytvářející pracovní místa (např. prodloužením zkušební doby absolventů škol, zvýšením prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, snížením administrativní zátěže). Na rozvoj nových pracovních míst chce také čerpat evropské dotace.

 Finanční prostředky ležící na účtech polostátních a státních firem budeme prioritně směřovat do stavebnictví a dopravní infrastruktury (např. program Nový panel, Zelená úsporám nebo rekonstrukce silnic, které mají významný multiplikační efekt pro hospodářství), řekl serveru Měšec.cz za KDU – ČSL Martin Schön.

Zejména u absolventů škol, žen po rodičovské a lidí před důchodem, ale také všeobecně chce strana snižovat cenu práce. Na vznik pracovních míst se chtějí lidovci zaměřit i přes odstranění byrokracie a legislativních překážek komplikující realizaci investic a zakázek (chtějí zjednodušit zákon o zadávání veřejných zakázek a posílit postavení ÚOHS).

Kromě toho by strana ráda podpořila technické odborné vzdělávání a zavedení tzv. duálního systému v odborném a magisterském vysokém školství, který by podle ní měl zajistit praxi absolventů ve firmách a posílit partnerství firem a škol.

KSČM

Komunisté na dotaz k podpoře zaměstnanosti uvedli, že chtějí podporovat růst ekonomiky výrazným fiskálním stimulem (veřejnými investicemi a dotacemi do státních fondů SFDI a SFRB). Kromě toho chce strana podpořit také export, zabránit zdražování a „odmrazit“ platy a dávky. Ráda by dosáhla lepšího zacílení pobídek pro soukromé investory a podpořila stabilitu a předvídatelnost prostředí. Menší firmy by podle ní měly mít lepší přístup k financování, umožnila by jim například i zrychlené odpisy.

Pokud jde o pasivní politiku zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti), tak komunisté nechtějí dávky redukovat ani vázat žádnými podmínkami. Podpořili by mimořádné opatření jako „kurzarbeit“ či předčasný odchod do důchodu a daňové úlevy na rekvalifikaci. 

Strana chce také zastavit stagnaci reálné úrovně mezd a postavit se proti rozdílům v odměňování. Přitom ale prosazuje posílení pracovního práva zaměstnanců a dává přednost zaměstnávání na pracovní smlouvu před dohodami.

Podle komunistů je třeba postupně snižovat roční pracovní fond a zvyšovat mzdy, obojí na úroveň EU. Podle jejich názoru to povede k uvolnění nových pracovních míst a úspoře na výdajích za sociální dávky. Do zákona chce strana implementovat právo na první zaměstnání pro absolventy škol a podpořit za tímto účelem i zaměstnavatele.

Komunisté chtějí platnou daňovou slevu pro pracující důchodce a plánují zvýšit minimální mzdu na částku 14 000 Kč (na 50 % průměrné mzdy). Stejně jako ČSSD se staví proti švarcsystému. 

ODS 

ODS chce v rámci podpory zaměstnanosti prosazovat uvolnění pracovněprávních vztahů a zvýšení možnosti využívání dohody o provedení práce či o pracovní činnosti. (U dohody o provedení práce chtějí zástupci ODS rozšířit počet hodin, které je možné touto formou ročně odpracovat, z 300 na 500, a zvýšit limit částky, ze které se odvádí sociální pojištění, na 20 tisíc Kč.)

Kromě toho plánuje podpořit i částečné úvazky. Chceme prosadit 80% slevu z odvodů na sociální pojištění pro zaměstnavatele, kteří vytvoří pracovní pozici na částečný pracovní úvazek, určenou především pro maminky s dětmi nebo osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny ve 3. nebo ve 4. stupni závislosti, uvádí strana v programu.

Strana chce rozvázat ruce úřadům práce tak, aby se mohly věnovat hlavně zprostředkování zaměstnání a ne pouze výplatou dávek. Chce zde proto vytvořit odborné týmy spolupracující s agenturami práce, zaměstnavateli, neziskovkami a vzdělavateli. 

Výrazně snížíme byrokratické překážky podnikání. Zrušíme nesmyslnou povinnost prokazovat se platnou pracovní smlouvou i mimo pracoviště. Budeme dále podporovat zavádění elektronické neschopenky, necháme však dostatečný náběhový čas – minimálně 2 roky, slibuje ODS.

Strana chce zlevnit cenu práce, a proto snížit pojistné, které platí zaměstnavatel za zaměstnance. Takto by se podle ní měla podpořit tvorba pracovních míst i hospodářský růst. Je naopak proti zvyšování minimální mzdy, která cenu práce zaměstnavatelům naopak zvyšuje. Plánuje také zavést znovu status osoby se zdravotním znevýhodněním a zpřísnit kontrolní mechanismy a fungování náhradního plnění.

Strana práv občanů Zemanovci

Zemanovci plánují zvýšit podíl investic v rozpočtech státu, krajů i obcí. I v podmínkách globalizace a evropské integrace vytvářejí investice, na rozdíl od výdajů na okamžitou spotřebu, nová pracovní místa a snižují tak nezaměstnanost, řekl pro server Měšec.cz místopředseda strany Vladimír Kruliš.

Pro snižování sociálních dávek jsou Zemanovci pouze tam, kde demotivují k zájmu o práci. Chtějí proto připravit legislativní opatření, která zabrání některým jedincům parazitovat na solidárním sociálním systému, a navázat výplatu sociálních dávek na pracovní začlenění příjemců těchto dávek, například formou veřejně prospěšných prací. 

Strana zelených

Strana zelených chce podpořit tvorbu nových pracovních míst a investice prostřednictvím snižování vedlejších nákladů práce.

Investičními programy pak strana plánuje využít evropské fondy k rozhýbání vybraných technologických odvětví, která vytvoří nová pracovní místa. Soustředíme se přitom na sektory s vysokým multiplikačním efektem, jež s oživením ekonomiky přinesou i další výhody: omezí závislost na dovážených surovinách, srazí domácnostem a podnikům účty za energii, sníží ekologické škody nebo integrují do ekonomiky vyloučené skupiny, chudší regiony či podhodnocené práce. Příkladem takových investic je zateplování budov či opravy dopravní infrastruktury. Ty podpoří stavebnictví, jenž je v hlubokém útlumu a které má velké multiplikační efekty, myslí si Tomáš Jungwirth.

Zelení chtějí podporovat malé a střední podniky a kultivaci podnikatelského prostředí například i zjednodušením startu podnikání. Kromě toho by rádi zvýšili investice do vzdělání a vědy a pomocí pobídek podpořili tradiční firmy. 

Odvětví informačních technologií či biotechnologií běžně spoléhají na inovativní investice s vysokou přidanou hodnotou a nízkými dopady na životní prostředí. Avšak i tradiční průmyslové obory či malé a střední podniky je mohou velmi úspěšně zavádět a rozvíjet. Proto je možnost odečtu nákladů na externě zadaný výzkum a vývoj ze základu daně z příjmů vhodným nástrojem podpory, který zároveň pomůže rozvinout i spolupráci firem a univerzit, dodal Jungwirth.

TOP 09

TOP 09 by ráda obnovila veřejnou službu ve formě z roku 2012, která byla z většiny zaměřena na dlouhodobě nezaměstnané tak, aby se jim nevyplatilo nepracovat a živit se z dávek. 

Rozvolníme zákoník práce a zjednodušíme ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec si bude moci zvolit, zda chce být zaměstnán po výpovědní dobu, nebo dostat odstupné, uvádí zástupci strany s tím, že to povede ke zvýšení flexibility zaměstnávání a ke snížení počtu dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smluv na dobu určitou. 

TOP 09 chce také zjednodušit administrativu zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a požadavků na poli ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. 

legislativni_zmeny_21

Strana chce začít s podporou už od vzdělávání. Například získat evropské zdroje pro učňovské školství i více zapojit soukromou sféru do spolupráce se školami tak, aby se daly lépe zohlednit i požadavky regionálních zaměstnavatelů. Kromě toho by ráda podpořila získávání zkušeností při studiu v zahraničí, a to už od střední školy, a zapojila do studia na středních a vysokých školách více praxe. Strana chce věnovat více peněz na rozvoj vědy a výzkumu.

V rámci zvýšení pružnosti na trhu práce plánují zástupci TOP 09 podporovat firemní školky a dětské skupiny prostřednictvím daňových zmírnění. Usnadníme rodičům práci na částečný úvazek s tím, že zkrácené pracovní úvazky podpoříme nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy. V oblasti zdravotního a sociálního pojištění zachováme významné zvýhodnění péče o děti v rodinném prostředí, slibuje strana ve svém volebním programu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).