Hlavní navigace

Jak vytvořit dobré dluhy, které na sebe vydělají?

21. 5. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Získejte si informace a počkejte na správnou dobu. Taková jsou základní pravidla úspěšného investování. Osvojte si je. Přichází doba, kdy takový um bude třeba.

Moudří investoři si jsou vědomi, že „existují tři druhy aktiv – byznysy, nemovitosti a cenné papíry.“ Nejlepší vítězové hry o peníze své přebytky ukládají napříč těmito aktivy. Tyto majetky pro ně nejsou jen nákladnými hračkami, ale stávají se zdroji budoucích výhod a výnosů. Někdo může mít špatné dluhy, které ve svém důsledku znamenají zchudnutí. Dobré dluhy naopak umožní zbohatnout, některé dluhy dokáží disponovat produktivními aktivy, vytvářejících dodatečné peněžní toky.

Hra o peníze, boj o uspokojení potřeb a vytvoření rezerv

Podle Roberta Kiyosakiho, amerického autora píšícího o problémech zvládnutí osobních financí, každý člověk po čtyřicet let produktivní etapy svého života hraje svou hru o peníze. V průběhu tohoto vývoje musí bojovat o to, aby si vydělal dostatek pro uspokojení potřeb svých a potřeb své rodiny, a také vytvořit rezervy, aby mohl odejít do důchodu.

V mnoha zemích, kde neexistují systémy starobních důchodů a systémy sociálních dávek poskytovaných pod záštitou sociálního státu, je zvládnutí boje v rámci hry o peníze zásadně důležitou životní kompetencí. Dnešní doba ukazuje, že i v podmínkách předlužených sociálních států se sociální systémy dostávají na okraj bankrotu, a vše poukazuje na to, že i zde bude pro budoucí přežití zvládnutí hry o peníze důležitou životní kompetencí. Čtěte více: Kdy narazí státní finance do zdi?

Vítězové a poražení

Je až překvapivé, že mnoho lidí má podobné finanční problémy. Svou hru o peníze prohrávají, tíží je dluhy a břemena nesplacených půjček. Příčiny mnohdy spočívají v tom, že utratí vše co vydělají, a nedostatek peněz je pronásleduje i v případě, kdy si najdou lepší práci a vydělávají více. Své peníze nespravují, rezervy nevytvářejí a nechají se ovlivnit pozlátkem nabízených finančními institucemi, například možností získat velký dům nebo luxusní nové auto za malé měsíční splátky. Mnozí věří a spoléhají, že se o ně někdo postará, a bývá jedno, zda byl měl pomoci stát nebo populistický politik svými sliby. Čtěte více: Jak se drží peněžní dieta?

Jenže poražení v boji ve hře o peníze nutně nemusí být důsledkem žití pro přítomný okamžik a neuvažování o tom, co bude zítra. Robert Kiyosaki ve své knize Kam se poděly mé peníze? konstatuje, že mnozí svou hru o peníze prohrávají, ačkoli celý život pracovali. Jsou lidé, kteří se po celoživotní práci nemají čím pochlubit, jsou na konci poslední čtvrtiny pracovního života a nic nemají. V Americe, kde neexistuje státem garantovaný starobní důchod, to znamená, že jsou tito lidé nuceni pracovat až do konce života nebo skončit na ulici a žít pod mostem.

Nakupování a budování produktivních aktiv

Zatímco někdo zápasí s finančními problémy a parkuje své peníze v podílových a penzijních fondech, jiní dokáží bohatnout a své úspory pro budoucnost diverzifikovat. Pouhá víra v budoucí výnosy plynoucí z podílových nebo penzijních fondů nestačí. Měsíční posílání uspořené částky „na důchod“ bez jiných investic není diverzifikovanou investicí. Kiyosaki o tomto provokativně říká, že slepé investování do těchto aktiv je jen „parkováním“ peněz, které čekají na útok kovbojů. Mají-li být někam odnesena vejce, je dobré je rozložit a vložit je do více košíků – rozkládat a diverzifikovat.

Finančně inteligentní se nespoléhají pouze na starobní důchod nebo spoření v penzijních nebo podílových fondech, ale ukládají část svých úspor a kapitálu i do jiných druhů aktiv. Úspěšní dělají něco, co Kiyosaki nazývá nakupováním a kupováním produktivních aktiv. Čím více produktivních aktiv či majetku člověk má, tím více předpokladů pro výhru ve své hře o peníze má, tím větší předpoklad pro to, že z držení produktivních aktiv budou přicházet další peníze, přispívající k perspektivní budoucnosti.

Produktivním aktivem může být kupříkladu byt, který lze pronajímat, a který umožňuje vytvářet výnos z nájemného. Produktivním majetkem může být také akcie, která nese dividendy, může to být kapitál vázaný v termínovaném vkladu, kde člověk získává výnos v podobě úroku. Kiyosaki upozorňuje na to, že investování do podílových a penzijních fondů, a obecně cenných papírů, je snadné, a proto sem ukládá svůj kapitál mnoho lidí. Jenže není všechno zlato, co se třpytí, původně lákavá investice se může proměnit v noční můru.

Najděte si svoji vlastní nemovitost

reality.měšec.cz

Velký dům

Nastoupí třeba nečekaný krach na burze a všechno je jinak. Nebo splaskne realitní bublina a někteří rádoby investoři litují toho, že na vrcholu bubliny koupili předražený byt. Mohlo se stát, že doposud zatím jen prodělali, prodejní ceny bytů spadly, a vznikla jim kapitálová ztráta. Úroky z hypotéky musí být zaplaceny, příjmy z nájemného nepokrývají náklady a domnělý investor vše dotuje ze svého.

Takový byt není příliš produktivním aktivem, investiční rozhodnutí příliš moudré nebylo. Nezávislí odborníci a poradci, kteří kdysi tvrdili, že to bude dobrá investice náhle nalézají spousty zdůvodnění, proč to nevyšlo. Moudří investoři to znají a jsou si vědomi , že existují tržní cykly, a tak nakupují v dobách kdy ostatní prodávají a naopak prodávají, když davy nakupují.

Tři druhy aktiv – byznysy, nemovitosti a cenné papíry

Moudří investoři si jsou vědomi, že „existují tři druhy aktiv – byznysy, nemovitosti a cenné papíry,“ a nejlepší vítězové hry o peníze své přebytky ukládají napříč těmito aktivy. Diverzifikace nabádá k tomu, že není nejlepší investovat do jediného aktiva, ale že je vhodné využívat dva nebo tři druhy aktiv.

Výhodou vlastního byznysu je, že umožňuje vytvářet nejvyšší příjmy a platit nejnižší daně. Podnikatel a majitel podniku může leccos „dát do nákladů“ a za uspokojení některých potřeb legálně platit nezdaněnými penězi.

Investování do nemovitostí Kiyosaki přirovnává k uzavření manželství. Je-li nabízena vhodná nemovitost za dobrou cenu, a existují zde třeba předpoklad pro průběžné příjmy z nájemného, je tu příležitost k investici do nemovitosti. Investor, který této příležitosti využije, uspořádá svatbu a věří, že se nemovitost stane produktivním aktivem. Nevýhodou nemovitostí je, že rozvod může být zdlouhavý a otravný, nicméně nevěsta může být bohatá. Dostat úvěr na nemovitost je jednodušší, než získat půjčku na byznys nebo cenné papíry. Nemovitosti jsou kapitálově náročnější než cenné papíry, a jejich spravování je náročné, otravné a zdlouhavé. Čtěte více: Je správná doba ke koupi bytu?

Cenné papíry se snadno nakupují, prodávají a spravují. Možná právě proto jsou také tak oblíbeny. Jenže právě v případě investice do cenných papírů toho má investor nejméně pod kontrolou. Existuje tu vysoká nestálost, manipulace, podvody, které jsou mimo kontrolu investora.

Dobré a špatné dluhy

Špatné dluhy ve svém konečném důsledku znamenají zchudnutí. Naopak dobré dluhy umožňují urychlit nakupování produktivních aktiv. Z tohoto pohledu lze říci, že ten kdo nic nedluží, je na tom lépe než ten, koho tíží špatné dluhy. Špatné dluhy poskytly peníze, které byly spotřebovány, „prošustrovány“ a projedeny. Nezadlužený je na tom lépe než ten, kdo je zadlužen špatně. Z investorského pohledu ovšem nepoužívá „leveridž“ (páky – marginu) peněz své banky a příjmy z jím ovládaných aktiv jsou omezeny. Dobrý dluhem je podle Kiyosakiho definice dluh, který je splácen z výnosu z investice.

Kdo má například na investování do nemovitostí vyčleněny dva miliony korun, může díky hypotéce dosáhnout na koupi nemovitosti za deset milionů korun. Taková páková investice (leveridž) umožňuje urychlit tok peněz. Pokud se jedná o dobrý dluh, tedy dluh splácený z výnosu z investice, umožnilo přijetí takového dluhu dosahovat větších výnosů. Kdo například ve správnou dobu a ve správné lokalitě koupí byt k pronájmu, se může těšit z toho, že disponuje majetkem, který poskytuje dodatečné výnosy. A aby výnosy poskytoval, je nutné se na investici dívat pohledem profesionála.

Jak se na investici dívá profesionál

Jak upozorňuje Kiyosaki, na investování je zapotřebí nahlížet očima majitele byznysu. Každá investice má jen takovou hodnotu, jakou má byznys, který je za ní. Pokud si někdo vezme hypotéku na deset milionů korun a koupí si vilu s bazénem a pozlacenými klikami, může se jednat o „hračku“, která přináší potěšení, uspokojuje ego. Jenže pokud tuto nemovitost nelze pronajmout, pokud tato nedokáže vytvářet průběžné příjmy, není to produktivní aktivum, jsou to utopené peníze.

Kiyosaki pro vysvětlení této skutečnosti uvádí pěkné přirovnání. Farmář může být ochoten za určitý pozemek ochoten zaplatit sto tisíc. Pokud by farmář za tento pozemek zaplatil víc, měl by finanční potíže. Jeho byznys by na to nevydělal, aktivum by nebylo produktivní. Žádá-li prodávající více, než si může farmář vzhledem k jím provozovanému byznysu dovolit, a není-li ochotný slevit, nebude to pro farmáře dobrá a rozumná investice.

Může ale nastat situace, kdy si za stejný pozemek může dovolit nějaký developer zaplatit mnohem více. Z pohledu jeho byznysu totiž může být pozemek a lokalita vhodná pro jím zamýšlený projekt, třeba stavbu bytového komplexu. Pokud je v daném místě vysoká poptávka po bytech, a kupující jsou ochotni a schopni za zisk umožňující ceny kupovat byty, pak je tu podnikatelská příležitost.

Byznys developera je v tomto případě výnosnější než byznys farmáře. Developer si pak může dovolit zaplatit více. Pokud developer bance prokáže, že má zájemce na koupi bytů za profitabilní ceny, a tito se smlouvami o budoucích smlouvách zaváží, že byty koupí, banky rády tento byznys zaúvěrují. Developer bude ochotný za daný pozemek zaplatit více než farmář, protože má pro něj vyšší potenciální hodnotu, než třeba pro farmáře.

Peníze se neparkují, ale točí

Dnes už ke zvládnutí hry o peníze nestačí chodit do školy a dobře se učit, najít si dobré zaměstnání a pilně pracovat a šetřit. Profesionální investoři své peníze neustále „točí“ a chtějí aby jim vytvářely kladné peněžní toky. Neprofesionální investoři naopak své peníze „parkují“.

skoleni_29_6

Skutečně diverzifikovaná investice, tedy nenošení všech vajec v jednom košíku, znamená přístup, kdy není investováno pouze do cenných papírů, ale i do nemovitostí a byznysu. Profesionální investor chce vědět, jak rychle může převést peníze z jednoho aktiva, aby získal jiné aktivum. Když se některé aktivum stane neproduktivní, a vytváří jen ztráty, nastává čas k rozhodnutí o opuštění pozic a jeho prodeji (pokud již není příliš pozdě).

Kiyosaki upozorňuje, že „zaparkování“ všech úspor na důchod v penzijním fondu, kde nelze pozice bez sankcí opustit, není příliš moudré. Profesionálové investující do nějakého aktiva již v okamžiku koupě vědí, kdy či za jakých podmínek budou vyklízet pozice a jak i v jakém časovém horizontu dostanou své peníze zpátky. Díky přijatým úvěrům pak profesionálové často vlastní produktivní aktiva, která vytváří výnosy, umožňujících investovat do dalších aktiv. Peníze dělají peníze a opakování procesu akceleruje toky peněz ve prospěch profesionálů.

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).