Hlavní navigace

Vedlejší činnost OSVČ už nebude podmíněna pobíráním rodičáku, ale péčí o malé dítě

5. 5. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
OSVČ, které pečují o dítě do 4 let, by mohly z titulu této péče vykonávat vedlejší činnost. Ta už by tedy nově nebyla navázána na to, že pobíráte rodičák, a v případě rychlejšího dočerpání se o část této výhody připravíte.

V řadě chystaných legislativních změn můžeme najít i tu, která ovlivní OSVČ s malými dětmi.

OSVČ a vedlejší činnost

První změna vyplývá z novely Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Předloha počítá s tím, že u OSVČ, které z hlediska důchodového pojištění vykonávají vedlejší činnost z titulu pobírání rodičovského příspěvku, by nově nehrálo roli pobírání této dávky, ale věk dítěte.

V současnosti se podle § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění jako OSVČ zařadíte pod nálepku vedlejší činnosti v případě, že v daném roce:

  • vykonáváte pojištěné zaměstnání (odvádíte zálohy),
  • máte nárok na výplatu invalidního důchodu nebo vám byla přiznána starobní penze,
  • máte nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství (lidově mateřská) nebo nemocenské kvůli těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnance,
  • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud je osobou blízkou, nebo s vámi žije ve společné domácnosti,
  • jste podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona o důchodovém pojištění nezaopatřeným dítětem (např. z titulu studia, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání).

Návrh místo toho počítá s vypuštěním třetího zvýrazněného bodu a nahrazením  podmínkou, že osobně pečujete o dítě do 4 let věku. Abyste tedy mohli využít zvýhodněného statusu vedlejší činnosti, díky kterému například můžete platit pojistné jen z výše příjmu a nevztahuje se na vás minimální vyměřovací základ, bude stačit péče o dítě do 4 let věku. Navrhuje se považovat samostatnou výdělečnou činnost za vedlejší vždy v případě osobní péče o dítě ve věku do 4 let, uvádí předloha.

Zkrácení vedlejší výdělečné činnosti při dočerpání rodičovského příspěvku se vyhnete, pokud si poslední výplatu dávky rodičovského příspěvku rozložíte na malé částky až do 4. narozenin dítěte. Dejte ale pozor na to, že toto rozložení musíte stihnout nastavit raději před výplatou předposlední výplaty. Pokud totiž poslední dávka nevychází v plné výši (což se stává), vyplatí ji úřad najednou spolu s tou předposlední.

Její tvůrci upozorňují na to, že podle současné úpravy je možné rodičovský příspěvek pobírat při zachování celkové výše i kratší dobu než 4 roky. Rodiče, kteří dávku vyčerpají dříve, než jejich dítě oslaví čtvrté narozeniny, se tak z hlediska možnosti vykonávat vedlejší činnost po čtyři roky o část této doby připraví.

Značná míra flexibility čerpání rodičovského příspěvku zakládá neodůvodněné rozdíly mezi OSVČ při posuzování, kdy bude samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší. Navrhuje se proto, aby kritériem nebylo pobírání rodičovského příspěvku, ale věk dítěte; zachovává se přitom hranice 4 let věku dítěte, po kterou je možné pobírat rodičovský příspěvek, vysvětluje MPSV v důvodové zprávě.

Zároveň novela stanovuje, že tuto osobní péči o dítě do 4 let je možné hodnotit jen u jedné OSVČ. To znamená, že v případě, že o dané dítě pečuje více OSVČ, bude moci být z tohoto titulu přiznána vedlejší činnost jen jedné z nich.

Pokud se OSVČ mezi sebou nedohodnou, připadne vedlejší činnost na tu, která podle rozhodnutí úřadu pečuje o dítě v největším rozsahu. Rozhodnutí o tom, která z těchto OSVČ to bude, má být na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která za tímto účelem provede zhodnocení stanovených kritérií analogicky ke stávající právní úpravě (srov. § 9 odst. 8 a § 14 odst. 2).

Podle tvůrců návrhu je v souvislosti s touto změnou potřeba upravit způsob prokazování osobní péče o dané dítě: Primárním dokladem bude čestné prohlášení OSVČ na předepsaném tiskopisu, který bude obsahovat stanovené náležitosti; rodný list dítěte se zpravidla předkládat nebude, neboť údaje o vztahu k dítěti může orgán sociálního zabezpečení zjistit z informačního systému veřejné správy. Čestné prohlášení má obsahovat:

  • identifikační údaje o dítěti,
  • identifikační údaje o rodičích (nebo o osobách, které dítě převzaly do péče nahrazující péči rodičů),
  • údaj o zahájení osobní péče o dítě,
  • údaj o skončení této péče,
  • prohlášení, že osoba pečovala o dítě v největším rozsahu. 

Podle stejné šablony se bude postupovat i v případě péče o více dětí do 4 let věku. Nebude tedy možné, aby např. v případě dvou rodičů u dvou dětí do čtyř let věku oba vykonávali vedlejší činnost, každý z titulu péče o jedno dítě do 4 let věku: Nelze rozdělit péči o děti tak, že by se péče o 1 dítě hodnotila u jedné OSVČ a péče o druhé dítě se hodnotila u druhého rodiče, který je rovněž OSVČ.

Účinnost těchto změn je navrhována od 1. ledna 2024.

Plošné zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2023 nenastalo. Můžeme ho očekávat v průběhu roku? Přečtěte si také:

Plošné zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2023 nenastalo. Můžeme ho očekávat v průběhu roku?

Zvýšení rodičovského příspěvku zatím v nedohlednu

V souvislosti s rodičovským příspěvkem se mezi politiky nedávno hojně přetřásala i možnost jeho navýšení s ohledem na nedávný růst cen, který snížil reálnou hodnotu dávky.

Ministr práce Marian Jurečka navrhoval růst o 50 tis. Kč. O zavedení valorizace rodičovského příspěvku dlouhodobě usilují také Piráti. Na posledním jednání o této dávce však koalice k žádné dohodě nedospěla.

účto říjen 23 - tip do článku

V souvislosti s navýšením se zároveň diskutovalo i o možném zavedení podmínky prostřídání partnerů v péči o dítě. A to v návaznosti na evropskou směrnici  o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, podle které by se měl na péči o dítě podílet i otec.

Přehledně: Jaké další změny čekají rodičovský příspěvek? Přečtěte si také:

Přehledně: Jaké další změny čekají rodičovský příspěvek?

Ve hře je proto varianta, podle které by se na rodičovské měl o dítě starat aspoň dva měsíce otec. Podle serveru Seznam zprávy Jurečka zvažoval, že by prostřídání mělo být dobrovolné, ale otevřelo by cestu k penězům navíc. Uvažovalo se ale také o opačné variantě. Tedy že v případě neprostřídání by došlo k částečnému pokrácení dávky.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).