Hlavní navigace

Uvolnění prodeje stavebního spoření pro všechny banky nebude fungovat

Gabriela Hájková

Jaká je historie a budoucnost stavebního spoření? Z čeho bychom se měli poučit a proč dnes nefunguje stavebko v zemích, kde jej nabízejí všechny banky? Povídali jsme si s jeho obhájcem Matthiasem Metzem.

Doba čtení: 7 minut

Matthias Metz – předseda představenstva největší německé stavební spořitelny Bausparkasse Schwäbisch Hall

Po maturitě a vyučení na bankovního obchodníka u Deutsche Bank ve Schwäbisch Gmündu studoval od roku 1973 podnikové hospodářství na Universität Erlangen-Nürnberg. 

Po promoci nastoupil u Deutsche Bank a dále pokračoval do Wüstenrot Bank. Od roku 1995 odpovídal jako ředitel za oblast controllingu a financí u bankovního domu Metzler. 

Do Bausparkasse Schwäbisch Hall přišel v roce 1998 a od roku 2006 je zde předsedou představenstva. 

Metz se udržuje v kondici provozováním sportu. Je příznivec opery a historických vozidel.

Stavební spoření je nejspíš známé každému. To se však nemusí nutně vztahovat k historii tohoto produktu. Můžete ho alespoň stručně nastínit?

Kolektivní spoření je dnes stejně jako dříve mostem k vlastnictví bytu. První stavební spořitelna vznikla v roce 1775 v Birminghamu. Bytová nouze, která tehdy vládla v Anglii, přivedla dělníky k principu solidarity, který se prosadil ve 20. letech 20. století i v Německu. 

Jako první stavební spořitelna zakládá Bausparkasse Schwäbisch Hall počátkem 90. let minulého století podnik se společnou majetkovou účastí na Slovensku a v České republice. 

Například ve Velké Británii poté, co byl zrušen zákon o stavebním spoření v polovině 70. let a spořitelny pak byly v důsledku toho postiženy finanční krizí, už nyní neexistuje klasická stavební spořitelna. 

V České republice došlo před časem k omezení výše státní podpory v rámci stavebního spoření. Jak se vede stavebnímu spoření v ostatních zemích ve světě? Stoupá zde také tlak na snižování státní podpory? 

Státní podpora je v Německu vázaná na jasné podmínky, jako je výše příjmu nebo účel použití. Tím je zajištěno to, že jsou podporováni zejména mladí občané a občané s nízkými příjmy.

Politik v Německu si je vědom toho, že jakýkoli příspěvek povzbuzuje lidi ke spoření a podporuje tím i vlastní zabezpečení v budoucnosti.  

Myslíte si, že stavební spoření lze provozovat i bez státní podpory? A pokud ano, jak může tento produkt konkurovat bez jakékoli státní podpory spořícím produktům, u nichž je podobné zhodnocení, avšak při kratší vázací lhůtě?

Jsme pevně přesvědčeni, že jakákoli podpora povzbuzuje lidi ke spoření. Jak je toto důležité, se ukázalo zejména ve finanční krizi. Kdo má našetřeno na horší časy, je zajištěn, zatímco ten, který si nadělá dluhy, může velmi rychle čelit dalším problémům.  

Jak reagují na změny ve stavebním spoření samotné stavební spořitelny? Snaží se o zvýšení atraktivnosti tohoto produktu? A jakými možnostmi disponují přitom?

Úspěch stavebního spoření v Evropě ukazuje, že pro zákazníky jsou tyto produkty atraktivní. Samozřejmě neustále zvyšujeme kvalitu našich produktů, a to vždy, když je to nutné a možné, ale v současnosti nesmí docházet už v zájmu zákazníků k žádným zásadním změnám.  


Bausparkasse Schwäbisch Hall

Matthias Metz

V České republice se uvažuje o tom, že by se umožnilo poskytování stavebního spoření i bankám. Funguje tento model i v jiných zemích?

Ne, to nefunguje. Je to vidět na Velké Británii. Tamní stavební spořitelny (Building Societies) už nepodléhají striktnímu zákonu o stavebních spořitelnách. Ten byl zrušen v polovině 70. let. Byly jim povoleny všechny běžné bankovní transakce a zvláštní bezpečnostní předpisy byly vypuštěny. Ony pak byly v důsledku toho zavlečeny ihned do finanční krize.

Dnes už neexistuje ve Velké Británii jediná stavební spořitelna. Bankovní trh platí za trh, který je málo přátelský ke spotřebitelům, neboť veškerý retailový obchod ovládá několik málo velkých bank.  

Myslíte, že možnost poskytování stavebního spoření i bankami může nějak pomoci tomuto produktu např. z hlediska většího konkurenčního prostředí na trhu?  

Ne. Myslíme si, že daný systém je tím ohrožen a že to půjde k tíži spotřebitele.  

Proč je dle vašeho názoru tak důležité to, že jen stavební spořitelny jsou oprávněné poskytovat stavební spoření? Jsou české stavební spořitelny odlišné oproti stavebním spořitelnám v jiných zemích?

Stavební spoření v České republice funguje podle principu úspěšnosti, který se za mnoho let a desetiletí osvědčil nejen v Německu. Zásluhou přísných ochranných předpisů netratil žádný účastník stavebního spoření ani cent. Přitom ochrana účastníků stavebního spoření slouží pouze kvalitě tohoto produktu. 

Tato bezpečnostní struktura se osvědčila i v krizích jako je ta aktuální a činí stavební spoření zajímavým i pro jiné země. Stavební spořitelně Bausparkasse Schwäbisch Hall nyní například vede rozhovory o zavedení stavebního spoření ve Vietnamu, Nizozemí i Rusku a Chile. Všude tam se zákon o stavebních spořitelnách plánuje podle německého vzoru. 

Proč by se tudíž měl měnit systém v České republice, když v jiných zemích ho chtějí zavést právě pro jeho zvláštní přednosti?

Vlády všech zemí usilují v dnešní době o snížení deficitu. Jedním z možných způsobů může být právě omezení státní podpory pro stavební spoření. V jakém ohledu je stavební spoření přínosné pro stát a proč by vlády neměly omezovat státní podporu?

Stavební spoření funguje jako uzavřený finanční systém ve dvou úrovních. Na makroekonomické úrovni brzdí toto spoření spotřebu a brání tím růstu inflace. Tento efekt je důležitý především při vytváření tržně hospodářských struktur. Účastník stavebního spoření si sám zajistí při uzavírání smlouvy pevné úrokové sazby pro naspořenou částku a půjčku po celou dobu platnosti smlouvy.

Navíc jsou zde pozitivní sociální a ekonomické dopady. Posiluje se tím vlastní iniciativa občanů v oblasti zlepšení bytové situace a získání bytu do vlastnictví. To vede dlouhodobě k vytváření vlastního majetku v podobě nemovitosti – rozhodující základ pro soukromé zaopatření ve stáří.

Kromě toho oživují tyto investice, které působí výlučně ve vlastní zemi, regionální ekonomiku. Profituje tím stavebnictví, řemesla, průmysl stavebních hmot. 

Podpora stavebního spoření není subvence, nýbrž účelové pobídkové financování, které směruje peníze zákazníků do domácí ekonomiky a tak zbavuje stát úkolů spojených s financováním.


Bausparkasse Schwäbisch Hall

Matthias Metz

Jak se díváte na snahy, které jsou namířeny na to, aby bylo umožněno nárokovat si státní podporu i k jinému účelu než k bydlení (např. k zabezpečení ve stáří, jako školné ….), a jaké je postavení stavebního spoření v tomto ohledu v ostatních zemích?   

V Německu je podpora vázána na takzvané použití za účelem bydlení. To znamená, že tyto prostředky musí být použity na novostavbu, přestavbu nebo vestavbu. 

Existuje jen jedna výjimka pro mladé lidi do 25 let. Ti mohou použít prostředky stavebního spoření volně. Naše zkušenosti ale ukazují, že více než 80 % mladých lidí využívají tyto podpůrné prostředky z podpor na účely bydlení. Toho času se v Německu diskutuje o tom, že by se zavedlo podle vzoru stavebního spoření i spoření na vzdělávání.

Anketa

Využili byste stavební spoření i pro financování studia?

Hypotéky jsou momentálně v důsledku nízkých úrokových sazeb velmi výhodné. Představují vlastně konkurenční produkt ke stavebnímu spoření. Proč by si lidé měli raději zvolit stavební spoření než hypotéku?

Nejdůležitější důvod: Dnes nikdo neví, jaké budou úroky za tři, pět nebo deset let. Pomocí smlouvy o stavebním spoření si spotřebitel zajistí trvale nízké úroky, a to i v časech, kdy trh budou určovat vysoké úroky.  

Stavební spoření je ideální stavební kámen k financování nemovitosti. Je oblíbené také proto, že má mnoho předností jako např. možnost zvláštního splácení, drobných půjček bez příplatků, změny tarifu – v Německu to vše bez dodatečného poplatku.

Jak to vypadá se stavebním spořením v Německu? Má zde tento produkt tradici a je také vyvíjen tlak na snižování státní podpory? Lze jí také nárokovat k jinému účelu než k bydlení?

Stavební spoření má v Německu dlouhou tradici a bylo zavedeno ve 20. letech 20. století. Od konce druhé světové války poskytly německé stavební spořitelny více než 1000 miliard eur na financování bydlení. Díky tomu bylo spolufinancováno za použití prostředků ze stavebního spoření 13 milionů bytů, z nichž 9 milionů bylo novostaveb.

Stavební spoření je také významným faktorem v oblasti zaopatření byty, tvorby majetku a osobního zajištění ve stáří. Stavební spořitelny jsou po spořitelnách nejvýznamnějším finančníkem bytů. V roce 2011 vyplatily na stavební účely 32,9 miliard eur a zaujímají tím podíl na trhu ve výši 23,7 %.

Stavební spoření má velký význam v oblasti úspor energií. U stavební spořitelny Bausparkasse Schwäbisch Hall by chtěly dvě třetiny zákazníků použít smlouvu o stavebním spoření k modernizaci nebo přestavbě svého majetku.

Od roku 2008 lze navíc získat v rámci stavební spoření tzv. Riesterovu podporu. To znamená, že ho lze využít k zaopatření ve stáří a přitom získat od státu dodatečnou podporu.  

Stavební spoření má dlouhou historii. Myslíte si, že má i budoucnost v souvislosti se změnami provázející tento produkt?  

Jak se prokázalo, je systém stavebního spoření odolný vůči krizím, neboť je jednoduché, bezpečné a solidární. Stavební spoření je klasik s hrdou minulostí a dobrou budoucností.  

Děkuji za rozhovor.

Našli jste v článku chybu?