Hlavní navigace

Točené pivo zlevní kvůli nižší DPH. Ano, ale je to (trošku) jinak

27. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Aktualizováno 27. 4. 2020 14:30
Točené pivo prý bude v nižší sazbě DPH 10 %. A jste si tím jisti? Zákony se totiž nevykládají na Twitteru ani na tiskových konferencích vlády. Písemné znění zákona říká trošku něco jiného.

V pátek 1. května 2020 vstoupí v účinnost článek III zákona 256/2019 Sb., kterým je mimo jiné přeřazeno točené pivo do druhé snížené sazby DPH. Od pátku by tak všichni hospodští, kteří jsou plátci DPH, měli uplatňovat sazbu DPH u točeného piva ve výši 10 %. Tato změna má snížit negativní vliv fungování EET.

Ale bude tomu skutečně tak? Vyjádření všech politiků včetně ministryně financí a předsedy vlády s tímto scénářem počítají. Například Andrej Babiš 13. 6. 2018 napsal na svůj Twitter: Schválili jsme na vládě novelu zákona o EET. Snížíme DPH na točené pivo z 21% na 10%.

Dokonce s tím počítá i důvodová zpráva k tomuto zákonu:

Vzhledem k zařazení některých služeb do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % se do zákona o dani z přidané hodnoty zavádí nová příloha č. 2a (symetricky s přílohou č. 3a). Tato příloha obsahuje ty služby, jejichž poskytnutí je zařazeno do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty. Jedná se o tyto služby:

  • Stravovací služby a podávání nápojů s výjimkou
  • stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty,
  • podání tabákových výrobků,
  • podání alkoholických nápojů. Výjimkou je podávání točeného piva v rámci stravovací nebo cateringové služby (pivo pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, tedy pivo podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů), které do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty zařazeno je.

Ovšem je potřeba nahlédnout do samotného textu zákona, konkrétně do přílohy č. 2a ve znění účinném od 1. 5. 2020:

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně. Stravovací služby, podávání nápojů, pokud:

  • nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
  • se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
  • se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly

Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2018. Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Pivo jako (škodlivý) alkohol

Pivo je jednoznačně alkoholický nápoj. Konkrétně to určuje § 2 písm. f) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:

Pro účely tohoto zákona se rozumí alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.

Ovšem zákon o DPH stanoví výjimku z výjimky, tedy text v příloze 2a zákona o DPH:

To neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10.

Dle celního sazebníku kód 2203 00 10 obsahuje

Pivo ze sladu v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů.

Takže kombinací přílohy zákona a celního sazebníku výjimka z výjimky vypadá takto:

to neplatí pro podávání piva ze sladu v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů.

Z textu zákona tak vyplývá, že pivo by se muselo točit do větších než desetilitrových sklenic, aby skutečně podléhalo sazbě DPH ve výši 10 %. Vzhledem k tomu, že pivo se běžně točí maximálně do litrových sklenic, tak, dle textu zákona, bude podléhat sazbě DPH ve výši 21 %.

V tomto státě totiž stále platí text zákona. Twitter premiéra, tiskové konference ani důvodová zpráva k zákonu nejsou právně závazné. Takže by se po 1. květnu mohlo stát, že nejeden hospodský bude nemile překvapen nějakým aktivním berním úředníkem, který mu DPH z piva doměří. A zřejmě v souladu s platným právem.

Aktualizováno 27. 4. 2020 ve 14:30 hod. o reakci MFČR

Ministerstvo financí odmítá jakýkoliv jiný výklad než ten, že se novelou zákona o evidenci tržeb snižuje s účinností od 1. května 2020 DPH u čepovaného piva na 10 %. Čepovaným pivem se přitom rozumí veškeré pivo podávané ve sklenici jakéhokoliv objemu (standardně 0,3; 0,4 či 0,5 litru) načepovaného ze sudu či tanku s objemem alespoň 10 litrů a více, a to v rámci služby podávání nápojů či stravovací služby. 

Tip do článku - účto fakturace duben

K vysvětlení uvádíme, že čepované pivo je navázáno na statistické vymezení služby podání nápoje, v tomto případě piva vymezeného celní klasifikací, kterou se rozumí pivo z nádob o objemu převyšujícím 10 litrů. Drtivá většina čepovaného piva spotřebovaného v restauračních zařízeních při tom pochází z pivních cisteren (tankové pivo) nebo ze sudů ve standardně prodávaných velikostech 50, 30 či 15 litrů. Na čepované pivo ze všech těchto nádob se bude od 1. května aplikovat snížená sazba DPH ve výši 10 %, což představuje pro hospodské výraznou úlevu. Naopak díky celní klasifikaci nelze pod pojmem čepované pivo rozumět pivo „přelité“ z lahví, plechovek a různých domácích minisoudků objemově menších než 10 litrů.

Cílem této úpravy je mj. podpořit českou pivní kulturu, která je pevně spjata s pivem čepovaným a současně tak zmírnit trend, kdy se dnes již téměř dvě třetiny veškeré pivní produkce spotřebují v balené formě namísto výčepu v tradiční české hospodě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).