Hlavní navigace

Tipy pro mladé investory při správě investičního portfolia

19. 5. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Čím dříve začneme s investováním, tím více času budeme mít na vytvoření pozitivní hodnoty našeho portfolia v průběhu let. Buďme ale stále trpěliví a ve střehu.

Hodně mladých lidí jen zřídkakdy (nebo nikdy) investuje peníze pro získání finančních prostředků na vlastní stáří. Nějaké vzdálené datum třeba až za 40 let v budoucnosti je těžké si reálně představit, což se dá určitě pochopit. Na druhou stranu, pokud neinvestují (či minimálně nespoří) průběžně pro doplnění příjmů v období penze (je vůbec otázkou, zda něco jako měsíční důchod bude za pár desítek let ještě existovat), mohli by mít jednou problémy při placení za své základní životní potřeby, čehož by se asi nikdo rozumný nechtěl jistě dožít.

Chytrá, disciplinovaná a pravidelná investice do portfolia s různou škálou instrumentů může přinést dobré dlouhodobé příjmy na důchod a případně poskytnout dodatečný výnos v průběhu pracovního života investora. Často uváděným důvodem, proč neinvestovat, je nedostatek znalostí a neschopnost pochopení fungování akciového trhu. Tento důvod (či spíše výmluva) může být překonán přes sebevzdělávání v této oblasti a krok za krokem v průběhu let také samotným investováním. Semináře nebo školení k investování jsou často nabízeny různými zdroji například počínaje školními zařízeními různých úrovní až po bohatou škálu (ne)ziskových organizací. Existuje také spousta knih, které jsou určeny právě pro začínající investory, a nejsou proto obsahově až tak náročné, ale základní problematiku čtenáři předají.

Nicméně musíme začít investovat nyní, protože čím dříve začneme, tím více času budou naše investice mít, aby vytvořily nějakou pozitivní hodnotu v průběhu let. Tento článek bude popisovat dobrý způsob, jak začít budovat investiční portfolio a jak ho spravovat či řídit pro dosažení co nejlepších výsledků.

Začněme brzy

Důvod začít investovat co nejdříve tkví v tom, že obvykle čím mladší jsme, tím je menší pravděpodobnost, že budeme zatíženi finančními závazky: například partner/ka, děti, hypotéka nebo auto na leasing. To samo o sobě znamená, že můžeme alokovat menší část našeho investičního portfolia do rizikovějších instrumentů, které mohou přinést vyšší výnosy. Pokud začneme investovat jako mladí lidé, než se nám začnou hromadit finanční závazky, budeme mít pravděpodobně také více dostupných peněz pro investování a delší dostupný časový horizont před odchodem do penze. S více finančními prostředky pro investování na léta, která ještě přijdou, budeme mít více peněz pro případ potenciální nouze.

Abychom ilustrovali výhodu dlouhodobého investování, předpokládejme, že investujeme 200 Kč každý měsíc počínaje dosažením věku 25 let. Pokud bychom dosáhli ročního výnosu 7 % v průběhu let, naše rezerva ve věku 65 let bude přibližně 525 000 CZK. Pokud bychom však začali investovat se stejným ročním výnosem až ve 35 letech, naše rezerva by v 65 letech byla přibližně jen 245 000. Všimněme si, že se jedná o 10 let méně při investování (místo 40 jen 30 let) a výsledná hodnota je mnohem nižší. Zároveň nezapomínejme, že se jedná pouze o ilustrativní příklad. Investovat se dají různé částky a roční výnos může být samozřejmě také variabilní v průběhu času.

Diverzifikujme

Vyberme si akcie napříč širokým spektrem tržních odvětví. Toho se nejlépe dosáhne prostřednictvím indexového fondu. Investujme do konzervativních akcií s pravidelnou dividendou nebo do akcií s dlouhodobým růstovým potenciálem a malé procento vložme do rizikovějších akcií s vyššími potenciálními výnosy. Pokud investujeme do jednotlivých akcií, nedávejme více než 4–5 % hodnoty našeho investičního portfolia do právě jedné akcie z důvodu bezpečnosti.

Tímto způsobem nebude naše portfolio nepříznivě ovlivněno, pokud by jeden či dva tituly z portfolia právě procházely tržním poklesem. Vybrané dluhopisy s hodnocením AAA můžou být také dobrou investicí v dlouhodobém horizontu, a to buď ty státní, či korporátní. Například dlouhodobé státní dluhopisy jsou zpravidla bezpečné a vyplácí vyšší míru výnosu ve srovnání s dluhopisy krátkodobými nebo střednědobými.

Udržujme náklady na minimu

Investujme s levnými makléřskými firmami. Dalším důvodem, proč uvažovat spíše o indexových fondech, když začínáme s investováním, je to, že mají nízké poplatky. Protože plánujeme investovat v dlouhodobém horizontu, nenakupujme a neprodávejme pravidelně při reakci na tržní výkyvy. Toto nám ušetří peníze za provize a poplatky za správu a může nám to pomoci také ochránit naše peníze, pokud by došlo k poklesu cen na akciovém trhu.

Disciplinované a pravidelné investování

Ujistěme se, že dáváme peníze do našich investic na pravidelné a disciplinované bázi. To nemusí být nutně možné, pokud například ztratíme práci, ale jakmile najdeme nové zaměstnání, pokračujme i nadále v investování finančních prostředků do našeho portfolia.

Alokace aktiv a vyvažování portfolia

Přiřaďme určité procento našeho portfolia do růstových akcií, akcií vyplácejících dividendu, indexových fondů a akcií s vyšším rizikem, které však na druhé straně mohou přinést vyšší výnosy. Pokud se naše alokace aktiv změní (například výkyvy na trhu změní procenta našeho portfolia alokovaná do každé kategorie), vyvažme naše portfolio úpravou jednotlivých podílů tak, aby reflektovaly původní zamyšlené rozdělení.

skoleni_13_10

Řízení našeho investičního majetku prostřednictvím realokace aktiv a udržení si nízkých nákladů v podobě provizí a poplatků za správu může podpořit pozitivní výnosy. Pokud začneme investovat co nejdříve, budou mít naše akcie v investičním portfoliu více času na vytvoření nějaké kladné hodnoty. A nezapomínejme ve finále ani na pravidelné učení spojené s investováním v průběhu našeho života, a to před i po odchodu do penze. Nezbývá než si na naší cestě popřát v samotném závěru článku hodně štěstí.

Inspirováno článkem od Marca Davise.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).