Hlavní navigace

Termín na zaplacení paušální daně se blíží, čas máte do pondělí

19. 2. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Podnikatelé z řad OSVČ, kteří se přihlásili k paušální dani, mají už jen pár dní na její zaplacení. Jedna jediná platba, která zahrnuje i sociální a zdravotní, se hradí finančnímu úřadu.

Podnikatelé, kteří se k paušální dani přihlásili, odeslali poslední zálohu za zdravotní pojištění 8. ledna 2021, na sociální pojištění už 31. prosince. O vstupu do paušálního režimu, což bylo pro tento kalendářní rok možné do 11. 1. 2021, stačilo informovat pouze finanční úřad. Od té chvíle se podnikatelé v režimu paušální daně řídí jejími podmínkami.

Záloha stanovená v režimu paušální daně je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, za který se hradí. Jedinou výjimkou je v tomto případě úhrada první zálohy za leden 2021, kterou je možné spojit s únorovou platbou, protože leden byl měsícem, kdy podnikatelé do režimu paušální daně teprve vstupovali.

Paušální daň za leden a únor je tedy možné zaplatit najednou, a to nejpozději do pondělí 22. února 2021, protože 20. únor připadá na sobotu. Pokud se vás tato situace týká, zaplatíte celkem (za leden a únor) 10 938 Kč. Pokud jste však lednovou už zaplatili, platíte jen tu za únor, a to ve výši 5469 Kč. Stejně jako každý následující měsíc.

Kam platbu poslat

Paušální záloha se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně (finančního úřadu) s předčíslím 2866.

U platby paušální zálohy je třeba uvést variabilní symbol, který odpovídá buď kmenové části daňového identifikačního čísla (DIČ), nebo vlastním identifikátorem správce daně. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Kam platit paušální daň
Finanční úřad Bankovní účet pro paušální daň
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 2866–77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 2866–77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 2866–77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 2866–77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 2866–77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 2866–77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 2866–77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 2866–77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 2866–77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 2866–67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 2866–77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 2866–47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 2866–77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 2866–47620661/0710

Zdroj: Finanční správa

Co záloha paušální daně zahrnuje

  • zálohu poplatníka na daň z příjmů (ta činí ze zákona 100 Kč),  
  • zálohu na pojistné na důchodové pojištění,
  • zálohu na pojistné na zdravotní pojištění.

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a zdravotní pojištění v paušálním režimu vycházejí z minimálních vyměřovacích základů pro tato pojistná (u důchodového pojištění z minimálního vyměřovacího základu zvýšeného o 15 %) a činí pro zálohové období roku 2021:

  • 2 976 Kč na důchodové pojištění,
  • 2 393 Kč na zdravotní pojištění.

Záloha poplatníka v paušálním režimu tak činí, jak už jsme si psali výše, 5469 Kč měsíčně. Žádnou jinou platbu nikam neposíláte.

Kdo může být v režimu paušální daně

Do režimu paušální daně se pro letošek mohli přihlásit podnikatelé z řad OSVČ do 11. ledna 2021. Po tomto datu už to pro rok 2021 nebude možné, půjde to znovu až za rok. K dani je možné se přihlásit za těchto podmínek:

  • pokud nejste plátci DPH a nemáte registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti, není proti vám vedeno insolvenční řízení, nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • vaše příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v rozhodném zdaňovacím období (rok 2020) nepřesáhly 1 milion Kč,
  • pracujete-li na dohodu, máte nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti (DPČ) s odměnou do 3500 Kč a dohoda o provedení práce (DPP) do 10 tisíc Kč měsíčně.

Vedení evidencí

Přínosem paušální daně má být především snížení administrativní zátěže. Platí se jen jedna platba, není nutné podávat daňové přiznání ani odevzdávat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. V případě jakýchkoliv změn vás ale papírování čeká.

skoleni_7_4

V souvislosti s paušálním režimem sice nevyplývá přímo ze zákona povinnost vést jakoukoliv evidenci, finanční správa ale upozorňuje, že vzhledem k tomu, že může dojít například k situaci, kdy budete muset podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (například proto, že vaše příjmy ve zdaňovacím období přesáhnou 1 milion Kč nebo budete mít příjmy ze závislé činnosti, stanete se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s.), je třeba vést evidence potřebné pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání. Podle finanční správy je v této souvislosti možné navázat na evidence, které jste doposud vedli.

Rovněž je poplatník povinen doložit správnost úprav prováděných dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a naopak, uvádí dále finanční správa.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).